středa 10. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Česká televize: Rasistický dokument roku (Tomáš Pecina) Právo:
 • Nutí SPT Telecom občany platit účty za neplatiče? (Jaroslav Polák) Prostituce:
 • Budou platit prostitutky a prostituti daně? (Jitka Kačánová) Příspěvek k toleranci:
 • Lustrace našeho svědomí (Štěpán Kotrba) Zákony:
 • Volební zákon pro komunální volby je skutečně špatný (Michal Škop) Demokracie:
 • K urážce 10 % voličů, které se měl dopustit Václav Havel (Ferdinand) Sdělovací prostředky:
 • Politik a novinář - meze a normy (Jan Halva) Dotování cizích akcií českou vládou:
 • Jak je tomu asi s Českou spořitelnou? (Jan Berdník) Nekrolog:
 • Zemřel prof. dr. Josef Kalvoda (Libor Brom) Dvojí občanství:
 • Dvojí občanství a dvojí logika (Jan Hurych)
 • Nechuť nad vitriolickými dopisy amerických spoluemigrantů (Frank Třešňák)
 • Jak je to s několikerým občanstvím? (Mirek Kolár) Děti Země:
 • Děti Země vítají rozhodnutí ministra Kužvarta o Temelínu Oznámení:
 • Nové vydání časopisu Hurontaria  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Budou platit prostitutky a prostituti daně?

  Jitka Kačánová

  Spolu s návrhem vybírat z příjmů prostituujících osob daně se v českých médiích strhla bouřlivá polemika. Většinou jsou však čtenářům místo argumentů předkládány mírně lechtivé úvahy o tom, jak vlastně bude "počet jízd" sledován a není-li danění této činnosti signálem, že prostituce přestává být hříchem. V našem patriarchálním systému je obvyklé, že o hříchu se zpravidla hovoří toliko u prostitutů a prostitutek, nikoli však u zákazníků, kteří platí druhým lidem určitou částku peněz, za kterou se tito nechají zneužít.

  Bude-li společnost považovat za nutné pronásledovat osoby živící se svým tělem, bylo by nutné zároveň postihovat ty, kteří svou poptávkou tento druh podnikání podněcují. Jenže.pokusy vymýtit prostituci se táhnou dějinami lidstva od dávnověku. A jediným výsledkem, kterého bylo dosaženo, je poučení, že prostituci vymýtit nelze a že proto ani není možné prostituci kriminalizovat. Necháme-li se poučit historií, musíme se naučit žít vedle sebe: ti, kteří se prostitucí živí, ti, kteří za "lásku" platí i ti, kteří na tento tržní produkt nereagují. Vedle těchto tří skupin, je tu ještě další skupina, která své tělo neprodává a přesto má z této činnosti největší zisk - jsou to pasáci.

  A právě navrhovaný zákon by mohl pomoci oddělit "příživníky od pracujících". V současné době jsou vedle pracovníků a pracovnic v erotice, kteří jsou práci dělají stejně rádi či neradi, jako každý jiný člověk chodící do práce k prostituce nuceni fyzickým a psychickým násilím desítky žen. Tato situace je velice dobře zřetelná v hraničních oblastech západních a severních Čech. Skupiny pologramotných romských, bulharských, ukrajinských, jugoslávských a jiných pasáků profitují na situaci, kdy není činnost "jejich oveček" ani legalizována ani kriminalizována. Stejně tak, jako organizovaný zločin pronikl za totalitních dob do tak konzervativní činnosti jako je výměna peněz, protože nebyla ze strany státu jasně stanovena pravidla hry, tak i v tomto oboru podnikání dochází k situacím, že "na štrych" chodí ženy, které kromě trochu toho jídla a oblečení, nevidí ze svých těžce vydělaných peněz vůbec nic.

  A v tom je podle mého názoru zásadní význam navrhované vládní úpravy. Legalizací nejstaršího řemesla by mělo dojít k oddělení organizovaného zločinu. Sexuální podnikatelé si patrně budou dál najímat síly na svou ochranu a tito ochránci budou placeni z peněz vydělaných tělem. Těžko si však lze představit unesenou, zmučenou, bezradnou oběť, kterak si sebevědomě žádá o živnostenský list. A na tyto oběti by mělo našich 30 poslankyň a 170 poslanců myslet především. Pasáci totiž můžou jednou unést dceru i jim...

  Jitka Kačánová


  Poznámka JČ: Ještě bych zdůraznil, více než paní Kačánová, že prostituce je pro většinu žen tvrdým znásilňováním. Nelíbí se mi formulace "tržní produkt" - v souvislosti s prostitucí a argument prostituci vymýtit nelze a  proto ani není možné prostituci kriminalizovat není myslím nosný: vraždu a většinu jiných trestných činů také vymýtit nelze, a přesto nepřestávají být trestným činem. Významný je však aspekt onoho znásiňování žen - v Británii byla nedávno překlasifikována prostituce nezletilých dívek z trestného činu na zneužívání dětí - postižené dívky jsou považovány za oběť.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|