úterý 16. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Britský tisk o Václavu Havlovi:
 • Havel - Revolucionář zmačkaného sametu (Guardian) Komentář:
 • Guardian o Havlovi (Jan Čulík) Hudba, kultura a mnohem víc:
 • Zemřel Yehudi Menuhin Jsou české zákony spravedlivé?
 • Dál o lustracích: odpověď anonymovi (Štěpán Kotrba) Sdělovací prostředky:
 • Internetová žurnalistika - náhradní komunikace nebo něco víc? (Jan Martinek) Sport a lidské nasazení:
 • Maratón v Los Angeles - pokračování reportáže (Jiřina Fuchsová) Oznámení:
 • Vyšel časopis Hurontaria - březen 1999 Děti Země:
 • Výstava "Konec dioxinu v České republice" je ve Zlíně  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odpověď anonymovi aneb polemika s neurčitým obsahem

  Štěpán Kotrba

  Nahlédnete-li do lustračního zákona, zjistíte, že pojmem STB se rozumějí veškeré složky SNB (Sboru národní bezpečnosti, které nebyly uniformované (VB - Veřejná bezpečnost), tedy i příslušníci 1. Správy SNB (civilní rozvědka) či civilní kontrarozvědky a celá jejich agenturní síť. Jen určitá část působila v útvarech boje proti tzv. vnitřnímu nepříteli (disentu) či v odděleních provádějících a plánujících tzv. dezinformační činnost.

  Několik otázek k zamyšlení

  Víte, že absolventem vysoké školy Dzeržinského či VŠ MV SSSR byli i kriminalisté a specialisté řady oborů, kteří si doplňovali kvalifikaci tam, kde VŠ SNB či PF UK v Praze neměla příslušný obor (např. šifrování a dešifrování , speciální pyrotechnika, utajené spojení apod.) Běžná délka kursů byla jeden semestrŠ Nebo ne?

  Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost federálního ministerstva vnitra zahrnovala i pracovníky z oboru propagace, školení (i odborných předmětů), stálé pracovníky kulturních skupin či redaktory vysílání "VB pátrá radí informujeŠ". Nebyli to jen "politruci", ale také obyčejní nástěnkáři. Nebo ne?

  Víte, že VŠP v SSSR školila absolventy VŠP v Praze, vedoucí pracovníky podniků, podniků zahraničního obchodu, pracovníky Státní plánovací komise a jiných orgánů státní správy, obchodních misí, pracovníky českých podniků pracující v zahraničí trvale apod. Nebo ne?

  Víte kolik bylo členů LM po celé republice v roce 1989? Členy se stávali i mladí lidé (v r. 1989 20+, dnes 30+) na závodech a v továrnách, kteří byli pod různými existenčními či politickými tlaky nuceni ke vstupu do LM.

  Víte, kolik lidí bylo pod písmeno b) zapsáno omylem či z důvodů dezinformačních her před r. 89 či po r. 89 a kolik lidí tam naopak chybí ze stejných důvodů?

  Víte že v uvedených seznamech není řada osob evidovaných různými útvary 1. Správy SNB k 17. 11. 1989, které převzala a nadále používala FBIS a BIS (výjimky podepsané ministry vnitra)?

  Několik poznámek nakonec

  Já nezpochybňuji funkčnost lustračního zákona po roce 1989. Dovedu si představit strach nových struktur z těchto lidí. Tehdy. Možná, že byl i oprávněný. Vzhledem k nečinnosti těchto lidí koncem roku 89 si však nemyslím, že by byli příliš schopní. Lustrační zákon měl svou dobu účinnosti, která však byla prodloužena (do konce roku 2000).

  Domnívám se, že dnes je společenská nebezpečnost uvedených lidí nulová. Notabene najdete je v řadě soukromých firem, bank, jako pracovníky či poradce soukromých bezpečnostních agentur, protože jim nic jiného nezbývalo, než stát se "kapitalisty z donucení". Neemigrovali na KamčatkuŠ Tento stát se jich nezbavil. Pouze se z nich stali oni podlidé. Do práce je vzal tehdy málokdo.

  Nedělám těmto lidem advokáta, stejně tak nedělám žalobce. Domnívám se však, že znakem dospělosti (i společnosti) je poznání.

  I poznání nebezpečí. A tuším, že zevlující a předchozími vládami neúkolovaní pracovníci, agenti a donašeči FBIS, BIS pod vedením-nevedením svých šéfů jsou tomuto státu nebezpečnější, nežli pozitivně lustrovaní jedinci. Už jenom proto, že než je někdo zastřelí, stačí si domů odnést 5 GB živých databází na svůj soukromý počítač, zřizují si modemové spojení s pracovištěm, aby nemuseli chodit do práce, nechají si krást kufříky s tajnými daty či se napojují a spolupracují s moravskými Jánošíky - mafiány.

  O prodeji hotelů Arabům nevědí, o prodeji nafty a její přeměně na benzín také ne, o prodeji zbraní z Balkánu ukrajinským mafiánům v Praze také nevědí nic. Střílejí po letištích či v barech, mlátí lidi po ulicích, sledují ekologické aktivisty a sektami se nezabývají.

  Pokud mám z někoho strach, nejsou to okresní tajemníci KSČ na penzi či lidoví milicionáři v důchodu, schovávající si moly prožranou slavnostní uniformu ve skříni.

  Bojím se policistů, koupených dnešními mafiemi.

  Bojím se agentů tajné služby, prodávající databáze komukoliv, kdo zaplatí, i kdyby to byl terorista.

  Jak také odlišit špinavce od čistého, když jsme deset let nedokázali poznat špinavé peníze spekulantů od čistých (těch, za kterými byla reálná práce.

  Doufám, že na osvětlení podstaty problému to stačilo. Pokud ne, je mi líto, ale konkrétní jména uvádět nehodlám. Už vůbec ne někomu, kdo se nedovede podepsat.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|