úterý 16. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Britský tisk o Václavu Havlovi:
 • Havel - Revolucionář zmačkaného sametu (Guardian) Komentář:
 • Guardian o Havlovi (Jan Čulík) Hudba, kultura a mnohem víc:
 • Zemřel Yehudi Menuhin Jsou české zákony spravedlivé?
 • Dál o lustracích: odpověď anonymovi (Štěpán Kotrba) Sdělovací prostředky:
 • Internetová žurnalistika - náhradní komunikace nebo něco víc? (Jan Martinek) Sport a lidské nasazení:
 • Maratón v Los Angeles - pokračování reportáže (Jiřina Fuchsová) Oznámení:
 • Vyšel časopis Hurontaria - březen 1999 Děti Země:
 • Výstava "Konec dioxinu v České republice" je ve Zlíně  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výstava "Konec dioxinu v České republice" je ve Zlíně

  Děti Země

  V letosnim, desatem roce sve existence se ekologicke sdruzeni Deti Zeme soustredi na celostatni kampan za zvyseni cistoty ovzdusi v CR a snizeni emisi dioxinu.

  Soucasti celostatni kampane Deti Zeme je i vystava "Konec dioxinu v Ceske republice?", ktera vcera zacala svoji pout po jihomoravskych mestech ve Zline ve vestibulu mestskeho uradu. Bude zde pristupna verejnosti kazdy den od 9,00 do 17,00 az do patku 19. brezna. Vystava mela pred dvema mesici premieru v Ostrave. V kazdem meste mohou lide krome shlednuti vystavy podepisovat petici s obdobnym nazvem.

  I kdyz jizni Morava neni prumyslovou oblasti, neznamena to, ze by se ji problem dioxinu vyhnul. Jasne o tom vypovidaji mereni koncentraci techto latek v podkoznim tuku lidi na Uherskohradistsku z roku 1993. Vysledky se pohybovaly na urovni prumyslovych oblasti v zahranici.

  Požár spalovny Emseko - uplynuly dva roky

  Pred dvema roky (7. brezna 1997) doslo k vazne havarii ve zlinske spalovne nebezpecnych odpadu provozovane firmou Emseko. Jeji pozar byl nejspis take jednim ze zdroju nebezpecnych dioxinu, protoze spalovna i behem bezneho provozu palila odpady obsahujici chlorovane latky. V te dobe zde stala spalovna s technologii od Hoval Schiestel.

  Deti Zeme ziskaly od Ceske inspekce zivotniho prostredi kopii protokolu o mereni emisi ze spalovny firmy Emseko s. r. o., Zlin z 15. 9. 1998 (objednane firmou W-Eko - nejspis dodavatelem technologie rekonstruovane spalovny). Vysledna koncentrace namerenych emisi dioxinu 1,45 ngTEQ/m3 presahuje zhruba 15x limit pro spalovny nebezpecnych odpadu platnou v EU!

  Alarmujici je rovnez vysledek mereni emisi dioxinu ve spalovne odpadu v STS Hodonin, kde byla 9. 1. 1998 zjistena koncentrace dioxinu v emisich 3,54 ngTEQ/m3, cili 35-nasobne prekroceni evropske normy.


  Vystavu "Konec dioxinu v Ceske republice?" sestavily Deti Zeme za laskave financni podpory: Nadace rozvoje obcanske spolecnosti, MATRA/KAP programu (Velvyslanectvi Nizozemskeho kralovstvi), Nadace Partnerstvi a Nadace Slunicko a Ministerstva zivotniho prostredi CR. Nase podekovani patri i tem, kdo nam vysli vstric pri poradani vystavy (predstavitelum mest a mestskym uradum).

  Příloha: Několik základních údajů o dioxinech

  Dioxiny vznikaji v chemickych provozech a pri spalovani chlorovanych latek (napr. PVC, PCB apod.). Jsou nebezpecne jiz ve velmi nizkych koncentracich. Maji karcinogenni ucinky, pusobi nepriznive na imunitni system a maji take negativni vliv na reprodukcni schopnost muzu.

  Clovek sice 95 - 99% jejich prijmu ziska z potravy a tekutin, ale do tech se dioxiny dostavaji jak ze vzduchu, tak z vody a pudy. Dioxiny tak jako jine chlorovane latky (napr. DDT a freony) jsou vysoce stabilni, a proto se v prirode kumuluji - vazou se predevsim na tuky. Svetova zdravotnicka organizace stanovila denni limit jejich prijmu pro cloveka na 10 pg/kg vahy (pg =g.10-12). A z nej odvodila doporuceny limit jejich koncentrace v ovzdusi na 20 fg/m3.

  Dioxiny v ČR v číslech

  V letech 1996 - 97 se emise dioxinu ze spaloven odpadu v Ceske republice pohybovaly podle sdeleni CIZP mezi 0,01 - 34,0 ngTEQ/m3. Cili jedna ze spaloven prekrocila v dobe mereni zapadoevropsky limit 340krat.

  Uvedeny zapadoevropsky limit budou prekracovat i spalovny, ktere jsou teprve spousteny do provozu anebo jsou ve vystavbe (v Praze - Malesicich anebo v Liberci).

  Podle mereni koncentraci dioxinu v lidskem podkoznim tuku je na tom Ceska republika podobne jako vyspele prumyslove zeme v 80. letech, cili v dobe, kdy jeste neprijaly zadna opatreni ke snizeni emisi dioxinu.

  Mezi vyznamne zdroje dioxinu patri i papirenske provozy, kde se beli celuloza chlorem. Napriklad v severomoravske celulozce Biocel Paskov tuto technologii jiz nastesti nahradilo modernejsi beleni peroxydem vodiku.

  Odhadnout celkovou produkci dioxinu v Ceske republice je velice tezke, ale odborne studie dochazeji k zaveru, ze se pohybuje okolo 2 kg, coz se samozrejme na prvni pohled muze zdat malo. Ale pak je nutne si uvedomit, ze 15 gramu dioxinu (ktere muze podle Prazskych sluzeb rocne vyprodukovat malesicka spalovna) predstavuje mnozstvi odpovidajici doporucenemu rocnimu limitu prijmu dioxinu radove pro miliony lidi.

  Nektere havarie v Ceske republice, pri nichz doslo nebo mohlo dojit k uniku dioxinu do prostredi:

  Spolana Neratovice 1965 - 68 - pri vyrobe pentachlorfenolu vznikal jako vedlejsi produkt 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin a zamoril prostredi ve trech budovach v zavodu a v jejich okoli, ty jsou dodnes uzavrene a loni byla ta nejmensi zabetonovana do sarkofagu.

  Hotel Olympik - Praha 1995 - pozar, pri nemz byly zjisteny exhalace chlorovanych latek.

  Pozar spalovny EMSEKO ve Zline - 7. brezna 1997

  Pozar v Linde - Frigera v Beroune - 14. kvetna 1998

  Pri havariich byva problemem, ze zjistovani dioxinu v ovzdusi je velice slozita a nakladna zalezitost, a tak to nikdo v takovych pripadech nedela. Nezjistuji se dokonce ani napriklad v popelu z pozaru jako v Olympiku ci ve zlinske spalovne. Dioxiny nebyly nejspis mereny ani pri nedavnem pozaru ve valcovnach ve Frydku-Mistku.

  Petice "Konec dioxinu v České republice

  Petice "Konec dioxinu v Ceske republice" upozornuje na nebezpecnost dioxinu a obraci se na ministra zivotniho prostredi a dalsi predstavitele statu s pozadavky, aby predevsim uzakonili emisni limit pro dioxiny pro spalovani odpadu na urovni statu Evropske unie a omezili nekontrolovane nakladani s odpady obsahujicimi chlorovane latky. Jejich spalovanim vznikaji nebezpecne dioxiny.

  Petici jiz podepsalo 7 tisic lidi vcetne vyznamnych osobnosti - napr. profesora Erazima Kohaka, hudebniku Pavla Zalmana Lohonky, Marty Kubisove, Pavla Dobese, Vladimira Merty, Jany Paulove, fyzika Cestmira Jecha, prorektora Univerzity Palackeho v Olomouci Josefa Tillicha, herecky Bary Hrzanove a dalsich.

  Informace o dioxinech na internetu: http://www.ecn.cz/dioxin

  Informace od Deti Zeme a o nich: http://www.ecn.cz/detizeme


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|