středa 28. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Letecké údery na Bělehrad, krize v táborech (BBC)
 • NATO válku o Kosovo vyhraje. A co pak? (John Gray) Televizní podnikání v ČR:
 • Proč si všichni zasedli na Železného? (Vlasta Leporská)
 • Nelíbí se mi, jak Železný opíjí lidi rohlíkem (Jan Čulík) Kosovo - reakce:
 • Nedá se nic dělat a s bombardováním se nemělo začít
 • Západní státy jen skrývají za etickými principy své mocenské zájmy Pražský hrad a ústava ČR:
 • Havlova mluvčí: "Ústava smí být porušována v zájmu menšin" (Petr Šafránek) Reakce:
 • Průzkumy veřejného mínění jsou prováděny dost profesionálně (Vladimír Wagner) Ekologie v ČR:
 • Bude Ropákem Grégr nebo Hanzlíček? (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Bude Ropákem Grégr nebo Hanzlíček?

  Děti Země

  Celkem 59 (loni 55) obcanu k terminu 2.4.1999 zaslalo 67 (loni 64) jmen na kandidaty 7.rocniku celonarodni ekologicke ankety o titul ropaka roku 1998. Nejvetsi pocet navrhu byl zaslan na ministra prumyslu a obchodu Miroslav Gregr, jeho poradce a predsedy dozorci rady s.p. Diamo Jiriho Hanzlicka a na reditele Narodniho parku Sumava) Ivana Zlabka. Nadejnymi kandidaty na ropaky jsou take profesor LF MU v Brne Jaroslav Kotulan a poslanec za ODS a byvaly primator Liberce Jiri Drda.

  Miroslav Gregr byl navrzen z techto duvodu: za prosazovani dostavby JE Temelin, mareni sestaveni mezinarodni temelinske komise, za zamer vybudovat dalsi jaderne elektrarny v CR, za zpochybnovani procesu utlumu tezby a zpracovani uranu, za podporu vystavby kanalu Dunaj-Odra-Labe.

  Jiri Hanzlicek: za prosazovani dostavby JE Temelin a obnovy mleti cementu v Beroune bez posouzeni vsech vlivu na zivotni prostredi, cimz dojde k dalsi nadmerne tezbe vapence v Ceskem krasu.

  Ivan Zlabek: za holorubni zpusob likvidace kurovce na uzemi NP Sumava, cimz doslo k naruseni vodniho rezimu v dusledku vytvoreni velkoplosnych holin a za podil na devastaci pudniho krytu v jadrove casti parku.

  O tom, kdo z vybranych 34 (loni 39) navrzenych kandidatu postoupi mezi dvanact finalistu rozhoduje osmiclenna odborna subkomise. Ropakem roku 1997 se stal generalni reditel Povodi Morava a.s. Stanislav Novotny.

  Do 4.rocniku doprovodne ankety o antiekologicky vyrok Zelena perla 1998 bylo zaslano 41 (loni 33) vyroku, pricemz do finale postupuje jen 18 autoru skutecnych perel. Nejcastejsimi navrzenymi autory vyroku jsou: divadelni historik Vladimir Just, predseda Poslanecke snemovny Vaclav Klaus, konzultantka komise ODS pro zivotni prostredi Rut Bizkova a byvaly prezident Asociace profesionalnich myslivcu a pracovnik MZe CR Libor Rehak. Nadejnym autorem je i byvaly ministr dopravy a spoju Martin Riman. Zelenou perlu za rok 1997 ziskal poslanec za ODS Petr Necas.

  Letosni rocnik ankety o ropaka roku ma dale tyto zvlastnosti:

  1) nejvice navrhu na kandidaty je za jizni Cechy (11) a za celou CR (6), za  severni Moravu nebyl naopak navrzen nikdo,

  2) za ruzne kraje byli nejvice navrzeni: profesor Lekarske fakulty MU v Brne Jaroslav Kotulan (3x - Praha, St Cechy + J Morava), ministr dopravy a spoju Antonin Peltram (3x - Z + Sv Cechy a cela CR) a poradce ministra MPO CR Jiri Hanzlicek (2x - St + J Cechy),

  3) nejcasteji uvadenymi duvody jsou: doprava (zejmena vystavba dalnice D5 a D8 a vliv automobilismu), vystavba JE Temelin a energeticka politika, tezba surovin (vapence, uhli a zlata) a spalovny odpadu,,

  4) nejvice duvodu pro kandidaturu ziskali: ministr prumyslu a obchodu Miroslav Gregr (7), ministr zemedelstvi Jan Fencl (5) a poslanec a byvaly primator Liberce Jiri Drda (rovnez 5).

  Vysledky na zaklade hlasovani 119-ti clenne Komise budou zverejneny v patek 30.4.1999 v Brne na tiskove konferenci v 11.00 hodin.

  26.4.1998 RNDr.Miroslav Patrik

  Podrobnosti jsou take na web strance Deti Zeme: http://www.ecn.cz/detizeme

  Deti Zeme Brno, Jakubske nam. 7, 602 00 Brno, tel./fax 05-42221743

  Priloha tiskove zpravy Deti Zeme ze dne 26.4.1999: Bude ropakem Gregr nebo Hanzlicek?

  PRAHA (zaslany 3 navrhy na kandidata)

  MUDr.Jaroslav Kotulan,CSc., Ustav preventivniho lekarstvi LF MU v Brne - za nekvalitne zpracovani ekologicke studie o vlivu malesicke spalovny

  Ing.Zdenek Kovarik, radni Prahy pro uzemni rozvoj a bytovou politiku - za prosazovani uzemniho planu s vystavbou dalnic a parkovist v centru,

  Ing.Petr Svec, namestek primatora mesta Prahy pro zivotni prostredi - za prosazeni systemu nakladani s odpady poskozujiciho zivotni prostredi a tendencni predvolebni kampan.

  STREDOCESKY KRAJ (2 navrhy na kandidaty)

  MUDr.Jaroslav Kotulan,CSc., Ustav preventivniho lekarstvi LF MU v Brne - za nedostatecne zpracovani studie o vlivu modernizace provozu mleti cementu v cementarne v Kralovem Dvore u Berouna na zravi obyvatel,

  RNDr.Jiri Hanzlicek, poradce ministra P+O a predseda dozorci rady Diama - za prosazeni obnovy mleti cementu v Beroune bez dostatecneho posouzeni vsech vlivu na zivotni prostredi, cimz dojde k dalsimu pokracovani v nadmerne tezbe vapence v Ceskem krasu.

  SEVEROCESKY KRAJ (6 navrhu)

  Ing.Jiri Drda, poslanec PS P CR a byvaly primator Liberce - za zamer zmenit zakon c.125/1997 Sb. o odpadech tak, aby mohl byt do CR dovazen i odpad ze zahranici, za podporu stavby spalovny odpadu v centru mesta,

  - za prosazovani mistrovstvi sveta v klasickem lyzovani SKI 2003 na uzemi CHKO Jizerske hory a za navrh ho usporadat v roce 2005,

  - za podporu vybudovani prehradu v cennem veseckem udoli u Liberce.

  Ing.Antonin Peltram, ministr dopravy a spoju CR - za natlak u nas a v Sasku vybudovat dalnici D8, ktera povede pres CHKO Ceske stredohori,

  Ing.arch.Vaclav Mencl, stinovy ministr zivotniho prostredi za ODS - za schvalovani vystavby dalnice D8 pres CHKO Ceske stredohori,

  Ing.Ladislav Hruska, primator mesta Usti nad Labem - za podporu dostavby dalnice D8 pres CHKO Ceske stredohori natlakem na udeleni vyjimky ze zakona c.114/1992 Sb. vytvorenim tzv. krizoveho stabu,

  Jiri Kinsky, pracovnik Spravy CHKO Ceske stredohori - za podporu vydani souhlasneho stanoviska MZP CR na vystavbu dalnice D8 v CHKO Ceske stredohori a za souhlas s otevrenim dvou novych kamenolomu na uzemi CHKO,

  Ing.Josef Hojdar, poslanec PS P CR - za podporu zameru rozsirit tezbu hnedeho uhli v severnich Cechach i za hranici tezebnich limitu schvalenych ceskou vladou usnesenim v roce 1991.

  ZAPADOCESKY KRAJ (6 navrhu)

  Ing.Antonin Peltram, ministr dopravy a spoju CR - za podporu vystavby obchvatu Plzne variantou SUK2 dale od mesta,

  Ing.Jiri Novak, reditel odboru Ministerstva pro mistni rozvoj CR - za manipulativni protlacovani neekologicke varianty SUK2 dalnicniho obchvatu Plzne v rozporu s platnymi ceskymi pravnimi predpisy,

  Stanislav Hosek, spolumajitel a zastupce firmy IRHOS Praha - za zahajeni vystavby rodinnych domu bez stavebniho povoleni v koridoru MZP CR doporucene trase obchvatu Plzne SUK2-KUO-SUK2,

  Jan Rovensky, vedouci Deti Zeme Plzen - za neustale pravni odklady vystavby obchvatu blize Plzne, tzv. SUK2

  JUDr.Milan Duda, vedouci pravniho odboru MM Plzne, drive predseda pravni komise Rady m.P. a pravni zastupce spolecnosti GEBO Immobilia, s.r.o. - za konflikt zajmu pri prosazovani hypermarketu Kaufland v Plzni,

  Ing.Ivan Hlavacek, jednatel spolecnosti GEBO Immobilia, s.r.o. - za prosazovani hypermarketu Kaufland v centru Plzne.

  JIHOCESKY KRAJ (11 navrhu)

  RNDr.Jiri Hanzlicek, poradce ministra P+O a predseda dozorci rady Diama - za prosazovani dostavby JE Temelin,

  Ing.Ivan Zlabek, reditel Narodniho parku Sumava - za holorubni zpusob likvidace kurovce na uzemi NP Sumava a za podil na devastaci pudniho krytu v jadrove casti parku,

  PhDr.Vladimir Just, divadelni historik Divadelniho ustavu - za kampan proti vedeni NP Sumava v jejim zpusobu likvidace kurovce,

  Pavel Bezouska, reziser publicistickeho poradu CT Nedej se - za neobjektivni informovani o praci vedeni NP Sumava pri niceni kurovce,

  Ing.Miroslav Benes, poslanec PS a byvaly primator mesta Ceske Budejovice - za zamer vybudovat dalnici D3 z Prahy do Ceskych Budejovic,

  JUDr.Frantisek Mikes, prednosta Okresniho uradu v Ceskem Krumlove - za mareni vyhlaseni CHKO Novohradske hory a prirodnich parku v okrese,

  MUDr.Martin Dvorak, senator za okresy Cesky Krumlov a Prachatice - za zamer vybudovat lyzarsky areal v 1.zone NP Sumava na Smrcine,

  Jan Beranek, vedouci programu Energie Hnuti DUHA-Pratele Zeme - za aktivni cinnost proti dostavbe JE Temelin,

  Jakub Patocka, predseda Hnuti DUHA-Pratele Zeme - za medialni prosazovani zastaveni vystavby JE Temelin,

  RNDr.Milos Kuzvart, ministr zivotniho prostredi CR - za prosazovani zastaveni vystavby JE Temelin,

  Ing.Dalibor Strasky, poradce ministra zivotniho prostredi CR - za prosazovani zastaveni vystavby JE Temelin.

  VYCHODOCESKY KRAJ (1 navrh)

  Ing.Milan Hejduk, starosta mesta Turnova a byvaly mistostarosta - za odmitani vystavby severniho obchvatu mesta a za vystavbu cerpaci stanice pohonnych hmot v centru.

  SEVEROMORAVSKY KRAJ (0 navrhu)

  JIHOMORAVSKY KRAJ (4 navrhy)

  MUDr.Jaroslav Kotulan,CSc., Ustav preventivniho lekarstvi LF MU v Brne - za nekvalitne zpracovane casti studii o skladu vyhoreleho jaderneho paliva lokality Skalka a o vlivu meziskladu v JE Dukovany, zamerene na hodnoceni vlivu na zdravi obyvatelstva

  Ing.Jaromir Sasinka, starosta mesta Straznice - za prosazovani vystavby obchvatu pres prirodni park Straznicke Pomoravi,

  Ing.Vaclav Kosacky, provozni reditel Povodi Moravy, a.s. v Brne - za bojkot snizovani hladiny Novomlynskych nadrzi a za propagaci vystavby novych prehrad na rece Morave,

  Ing.Josef Novak, byvaly reditel Agentury ochrany prirody a krajiny CR - za podepsani pro stat nevyhodne smlouvy o provozovani vsech jeskyni v CR.

  CESKA REPUBLIKA (6 navrhu)

  Ing.Antonin Peltram, ministr dopravy a spoju CR - za prodalnicni dopravni politiku,

  Ing.Miroslav Gregr,CSc., ministr prumyslu a obchodu a poslanec PS P CR - za prosazovani dostavby JE Temelin, mareni sestaveni mezinarodni temelinske komise a za zamer vybudovat dalsi jaderne elektrarny v CR,

  - za zpochybnovani procesu utlumu tezby a zpracovani uranu,

  - za podporu stavet kanal Dunaj-Odra-Labe,

  Jan Fencl, ministr zemedelstvi CR a senator S P CR - za obhajobu myslivecke vyhlasky, ktera umoznuje lov vybranych chranenych zivocichu a za mareni prijeti zakona o nahradach skod zpusobenych chranenymi zivocichy,

  RNDr.Petr Sponar, vedouci oddeleni geologicke spravy odboru geologie MZP CR - za podporu pruzkumu a tezby nerostnych surovin a za vypracovani novely geologickeho zakona s omezenim ucasti obcanskych sdruzeni,

  Ing.Tomas Kvapil, byvaly ministr pro mistni rozvoj CR - za prosazeni novely zakona c.50/1976 Sb. o uzemnim planovani,

  RNDr.Martin Bursik, zastupitel mesta Prahy, byvaly ministr ZP - za prosazovani zastaveni vystavby JE Temelin a maly zajem o reseni nadmerneho automobilismu v Praze.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|