čtvrtek 13. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby České soudnictví:
 • Podrobnosti: případ Karel Mašita versus ČR (Jaroslav Štemberk) Česká televize:
 • Stížnost pořadu Dvaadvacítka - drzost (JČ) Který anglicko-český slovník je nejlepší:
 • Přítel, který se vrátil (Pavel Vršovický, Tvar) Reformní snahy v české politice:
 • Poznámky k článkům Karla V. (Petr Jánský) Investice pro nebohaté:
 • Kupte si kus pozemku na Havaji (Aja Bufka) Dopis Zastupitelstvu hl. m. Prahy:
 • ODS mě lživě skandalizuje (Petr Šafránek) Reakce:
 • Kosovo: Raději nebraňme zlu, abychom nezpůsobili zlo ještě větší...? (Jacques Prévert)
 • Kosovo: Omlouvám se českým novinářům (Dalibor Džurek)
 • Kosovo a Karel V. (Stanislav Holeček) Děti Země:
 • Stane se dálnice D 47 traumatem pro řadu vlád, jako Temelín? Češi v zahraničí:
 • Kulturní klub Čechů v Americe nemá peníze (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Drzost a  bouře ve sklenici vody

  Jsou stížnosti autorů pořadu Dvaadvacítka oprávněné?

  Jan Čulík

  Seriózně se o úrovni zpravodajství České televize v ČR nedebatuje, vznikl však zase nový povrchní, nesmyslný skandál. Tuto informaci přinesly české sdělovací prostředky:

  Autoři satirického pořadu Dvaadvacítka se rozhodli podat "trestní oznámení na neznámého pachatele" z České televize, který prý "neoprávněně zasáhl do jejich autorských práv", když nechal vystřihnout z jejich pořadu jednu krátkou vulgární scénu.

  Z pořadu byl vystřižen závěr scénky natočený ve zpravodajském sále ČT. Autoři pořadu Martin Vadas a Jan Kraus obvinili šéfredaktora zpravodajství Zdeňka Šámala, že se obával postihu za zapůjčení zpravodajského pracoviště, ačkoli původně natáčení schválil.

  Šámal byl již postižen srážkou z platu za to, že pracoviště zapůjčil k reklamě, což - oprávněně - kritizovala Rada České televize.

  Ve scénce, která byla potlačena, byl moderátor od od pasu dolů nahý a pohyboval rukou, jako by onanoval.

  Natáčení pořadu v redakci zpravodajství ČT povolil zástupce šéfredaktora zpravodajství Petr Jahn, pod podmínkou, že záběry, natočené ve zpravodajství schválí Zdeněk Šámal.

  Autoři Dvaadvacítky si stěžují, že odpovědní pracovníci vystřiženou scénku schválili a Šámal prý do pořadu neměl co zasahovat. Šámal si scénku vyžádal ke zhlédnutí; jako šéfredaktor zpravodajství podle nich však prý není oprávněn rozhodovat o podobě pořadu, který nespadá do jeho pravomoci.

  Kraus si stěžuje, že je prý vystřižení scénky příkladem cenzury.

  Vadas oznámil, že autoři se obrátí na sněmovní komisi pro sdělovací prostředky, neboť Rada ČT prý není objektivní a snaží se udržet ve funkci generálního ředitele Jakuba Puchalského.

  "Pan Puchalský na naše upozornění, že ČT přestupuje zákon, odpověděl, že náš názor nesdílí," řekl Kraus s tím, že v ČT jsou zřejmě nějaká veřejnosti neznámá etická a estetická pravidla nadřazena zákonu.


  Britské listy pořad ani vystřiženou scénku neviděly, předpokládají však, že v České televizi existuje pro každý pořad, tedy i pro pořad Dvaadvacítka, editor, který zhodnotí kvalitu natočeného pořadu a  primitivní, nehorázné či vulgární materiály odmítne zařadit do vysílání. Podle popisu se nezdá, že by potlačená scénka byla vrcholem mezinárodní satirické televizní tvorby.

  Věc je však závažnější. Už jsme o ní v Britských listech debatovali před časem, když si pánové Vadas a Kraus stěžovali, že jim nepovolil český parlament na jeho půdě natáčení scénky, která by právě parlament satirizovala. Už tentokrát jsme vysvětlili, že šlo o nepřípustný střet zájmů. Televizní pracovník poškozuje svou vlastní pověst, když natáčí satirický pořad o nějaké instituci a zároveň u ní škemrá o přítelíčkovské úsluhy, aby mu satirickou scénku dovolila natočit v samotném prostředí pořadu, redakce či instituce, které scénka zesměšňuje.

  To, že Zdeněk Šámal povolil natáčet ve studiu zpravodajství reklamu, je pokleskem proti objektivitě a nestrannosti zpravodajské práce. Neměl povolit ani natáčení pořadu Dvaadvacítka, pány Vadase a Krause měl vyhnat.

  Opakuji pro názornost znovu: Není možné nějakou instituci kritizovat a přitom od ní vyžadovat kamarádské úsluhy. Poškozuje to integritu škemrajících tvůrců takových pořadů.

  Doufáme, že i  sněmovní komise pro sdělovací prostředky z těchto důvodů stížnost pánů Vadase a Krause rázně odmítne.

  Chtějí-li pánové Vadas a Kraus natáčet satirické scénky o parlamentu nebo o zpravodajství České televize, nechť si vyjednají takový rozpočet, aby si mohli někde nechat postavit maketu příslušného studia.

  Výmluvy, že v České republice to nejde, neboť by to bylo příliš drahé, a pořad by se nemohl natáčet (proto záležitosti neřešíme přímo, ale prostřednictvím přítelíčkovských úsluh) nejsou přijatelné.

  Jde o integritu tvůrců pořadu. Pokud si nedokážou vyjednat rozpočet pro vybudování makety pro své scénky, ať se satirický pořad Dvaadvacítka raději nevysílá.

  Jan Čulík  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|