čtvrtek 13. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby České soudnictví:
 • Podrobnosti: případ Karel Mašita versus ČR (Jaroslav Štemberk) Česká televize:
 • Stížnost pořadu Dvaadvacítka - drzost (JČ) Který anglicko-český slovník je nejlepší:
 • Přítel, který se vrátil (Pavel Vršovický, Tvar) Reformní snahy v české politice:
 • Poznámky k článkům Karla V. (Petr Jánský) Investice pro nebohaté:
 • Kupte si kus pozemku na Havaji (Aja Bufka) Dopis Zastupitelstvu hl. m. Prahy:
 • ODS mě lživě skandalizuje (Petr Šafránek) Reakce:
 • Kosovo: Raději nebraňme zlu, abychom nezpůsobili zlo ještě větší...? (Jacques Prévert)
 • Kosovo: Omlouvám se českým novinářům (Dalibor Džurek)
 • Kosovo a Karel V. (Stanislav Holeček) Děti Země:
 • Stane se dálnice D 47 traumatem pro řadu vlád, jako Temelín? Češi v zahraničí:
 • Kulturní klub Čechů v Americe nemá peníze (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kosovo: Omlouvám se českým novinářům

  Dalibor Džurek

  V poslední době mě několikrát rozčílila nekompetentnost našich novinářů. Uvedu příklad - ve vysílání Čs. rozhlas 1 - Radiožurnálu uvedl pan Šetina jako důkaz srbského barbarství zničení historického mostu v Mostaru.

  To, že v této oblasti probíhaly zuřivé boje mezi Chorváty a Muslimy, žádné srbské jednotky zde nebyly, a tento most zničil chorvátský tank, ho nevzrušovalo. Týden předtím byl v tomto pořadu pan Pánek z nadace Člověk v tísni. Ten zase uváděl známý výbuch na tržišti v Sarajevu, i když vojáci sira M. Rosa zjistili, že minometný granát nebyl odpálen ze srbského, ale moslimského území. Ale nechme české novináře.

  Právě jsem si přečetl článek paní Melánie McDonaghové "Sémě zrady". Po jeho přečtení jsem se v duchu našim novinářům omluvil. Asi jsem měl na ně příliš velké požadavky. Proč by ausgerechnet oni měli být lepší než ( někteří ) britští psavci. I v tomto článku byla řada nepřesností. Uvedu alespoň některé.

  1. Jediný problém s Albánci je v tom, že autonomii nechtějí a nikdy nechtěli - proto nebyla možná dohoda mezi nimi a Srby. ( přesněji ji nechtěla jejich militantní část t.j. ozbrojení povstalci. Bez jejich souhlasu s autonomií nebylo možné jednání o konkrétních podmínkách autonomie. To, co bylo v Kosovu podle ústavy z roku 1974 bylo v něčem více, v něčem méně jako autonomie - například právo veta proti zákonům srbského parlamentu, vlastní Nejvyšší soud, který nepodléhal nejvyššímu federálnímu soudu, ani nejvyššímu soudu srbskému ( na rozdíl od soudů v Srbsku, Chorvatsku, které tomuto soudu podléhaly.) Ale formálně nebylo Kosovo na úrovni federálních republik - jen ty měly právo na odtržení. Formálně bylo Kosovo stále součástí Srbska. Tady autorka nemluví pravdu.

  Takováto forma autonomie neexistuje v žádném evropském státě ( Skotsko a Wales nemají ani nepatrnou část takovéto autonomie) a byla zavedena Titem, který chtěl sjednotit pod svým vedení celý Balkán včetně Albánie a Bulharska a snažil se tímto získat Albánce. Tyto opatření provedl na úkor srbského státu.

  V této souvislosti bych chtěl připomenout - před druhou světovou válkou bylo v Kosovu jen asi 30% Albánců. Zlom v osídlení začal za války, kdy bylo Albánci asi 10 000 Srbů zabito (Albánci tvořená SS divize Skanderbeg patřila mezi nejsurovější jednotky i v rámci jednotek SS), další tisíce vyhnány a dále po válce, kdy Tito zakázal vyhnaným Srbům návrat do Kosova, prý aby nevznikaly konflikty. Další desetitisíce Albánců se usídlily v Kosovu jako uprchlíci z Albánie. Dostali povolení k pobytu, ale většina nikdy nezískala jugoslávské ani srbské občanství, Uvádí se, že asi polovina kosovských Albánců nemá občanství. Jak by se asi paní McDonaghové líbilo, kdyby dala asyl skupině Romů anebo, abych nebyl obviňován z rasismu, Čechů, ti se zde 50 let rozmnožovali a pak si chtěli na území některého hrabství vyhlásit vlastní stát ? Jak víme z nedávné minulosti, dnes se to v Británii stát nemůže.

  Žadatele o azyl mužského rodu okamžitě internovali více méně ve vězení. (Myslím tím české a slovenské Rómy - žadatele o azyl).

  2. Autorka uvádí desetitisíce mrtvých - pokud vím, oficiální odhady NATO byly asi 4000. Bylo by velmi podivné, kdyby nebyli mrtví - vždyť zde válčí asi 30 000 členů UCK s asi 30-40 000 vojáků Jugoslávské armády. Při bojové taktice UCK - opevnit se ve vesnických domech a nechat se tam bombardovat Jugoslávci, (zdroj- článek o UCK od Jane's Defense International) opravdu není div, že vesničané utíkají. Kromě toho absolutně selhává zásobování - kombinace rozbitých komunikací s probíhajícími boji mezi UCK a Jugoslávskou armádou. Jistě, existuje i vyhánění oněmi polovojenskými jednotkami, což jsou milice místních Srbů, kteří dělají Albáncům přesně to, co oni dělali jim. Bohužel,většinou se stává to, že pomsta většinou postihne i ty nevinné a ti se pak opět mstí dál.

  3. UCK Neodzbrojení UCK by mělo za následek automatické vyvraždění Srbů a dalších menšin - dělali to loni, pokud budou moci, budou to dělat i po ústupu jugoslávské armády. Při strachu vojáků Nato z pozemních bojů nevěřím, že by měli snahu jim v tom bránit. Jedinou možnou variantou je exodus - nyní ale Srbů, Romů, Turků a Goranců (srbské moslimské obyvatelstvo v některých horských oblastech Kosova).

  Pozn. - dnes předaly BIS a kontrarozvědka vládě informace o financování UCK. Je sice tajná, ale z toho, že premiér veřejně mluvil o penězích z drog, ví se, co asi obsahuje. Přeje si NATO mít Kolumbii v Evropě ?

  4. Dohoda v Rambouillet byla nepřijatelná i pro Albánce - problém je v tom, že se nechtěli dohodnout. Podepsali ji jen proto, že věděli , že ji nepodepíši Srbové a že je NATO bude bombardovat. A pokud dáte samostatnost Albáncům v Kosovu, proč ji nedáte Srbům v Chorvátsku a v Bosně ? S takovým řešením by Miloševič určitě souhlasil.

  5. Někdo má nejmodernější zbraně, někdo ne a bojuje s tím co má. O civilní obyvatelstvo , zvláště nepřátelsky zaměřené, se už stará méně, anebo ho nějak vojensky využije. Někdo prostě bombarduje z 6 kilometrů, někdo zkomplikuje nepříteli situaci tím, že mu případný vojenský nástupní prostor zablokuje davy utečenců, o které je třeba se postarat a zablokujete tak velký dopravní potenciál,který nedopravuje vojáky a zbraně, ale potraviny pro uprchlíky. Možná také, že chtěl obchodovat - zastavte bombardování a my zastavíme vyhánění. Asi se přepočítal - myslel si , že Natu jde o uprchlíky. Ve skutečnosti jde o prestiž a uprchlíci musejí stranou.

  Pokud to odsuzujete, jste pokrytci, vždyť britská vláda za války mohla omezit počet mrtvých v Coventry, protože četla německé depeše. Aby se neprozradila znalost německých kódů, neudělala nic. Právě tak po zjištění, že Němci úspěšně decentralizovali zbrojní výrobu, se Spojenci rozhodli ničit dělníky - proto kobercové nálety na německé města - Drážďany 150 - 200000 mrtvých za noc, nálet na Tokio skoro 100000 mrtvých za jednu noc. Ani nemluvím o Hirošimě a Nagasaki. Zde se dala přednost tomu zastrašit Japonce ztrátami civilního obyvatelstva a zabránit ztrátám vlastního vojenského personálu..

  Další příklad - německý ponorkový admirál Doenitz byl obžalován za neomezenou ponorkovou válku. Jeho obhájce si vyžádal svědectví velitele amerických ponorkových sil v Pacifiku a vyšlo najevo, že Američané tuto formu boje používali hned od začátku války.

  Musíte uznat, že Miloševič je proti Churchilovi a Rooseweltovi obyčejný žabař. Vždyť válka a válečné zločiny (anebo pro zastánce bombardování přijatelněji utrpení civilistů ) jdou vždy vedle sebe, a jen poražený má tu smůlu, že se dostane před soud.

  Ostatně co vlastně čekala Evropa od Srbů po zahájení bojů ze strany UCK ?

  Čekala snad, že Srbové nebudou bojovat ? Že nechají beztrestně zabíjet své policisty přepadat a zabíjet jak Srby, tak loajální Albánce ?

  Zatímco NATO nad civilními obětmi bombardování jen vyjádří politování a předpokládá, že to na vysvětlení několika set až tisíce zabitých srbských civilistů stačí, Srbové jsou zločinci, když pro boje s UCK vesničané na podzim raději utekli do hor.

  Na nátlak Nato se uzavřelo příměří, Srbové se stáhli, ale UCK okamžitě obsadilo pozice, ze kterých byli povstalci vyhnáni. Tohle není prosrbská propaganda, ale fakta, které uvedl Jiří Dienstbier v naší televizi Příměří je přitom definováno jako zastavení bojů, při kterém obě strany zůstanou na svých pozicích, případně se vytvoří nárazová zóna, která má oddělit obě strany. Příměří nemá být v žádném případě použito k posílení územních zisků některé strany, pokud to není součástí příměří ( jako například na konci 1.světové války, kdy po uzavření příměří se německé jednotky začaly stahovat z obsazených území ). A vůbec, proč Nato nebombarduje UCK po tom, co odmítli dohodu G 8 ?

  Největší tragédií Balkánu je , že zde neexistuje nikdo, komu by mohly obě strany důvěřovat. Srbové Natu rozhodně důvěřovat nemohou. Svoji neobjektivnost už prokázalo mnohokrát. Srbům nezůstává nic , než bojovat až do trpkého konce. Kapitulace by vedla až ke ztrátě nejen suverenity, ale i národní hrdosti. A jen ta, i když se to nám, ohebným Čechům, zdá směšné, zachránila existenci a státní samostatnost srbského národa v minulých i tomto století.

  Někde jsem četl, že někteří novináři by měli být postaveni před soud jako váleční zločinci. Po přečtení některých článků tomu věřím.

  Závěr - Nato bude muset ke zlomení Srbů použít metody z druhé světové války - kobercové bombardování civilního obyvatelstva. To povede k teroristickým útokům po celé Evropě. Bude mít na to mít svět žaludek ?


  Válečný štváč Jan Čulík by rád k tomu k veřejnému posouzení přičlenil několik bodů:

 • Není to dost nepoctivá spekulace, říkat, že Albánci podepsali dohodu v Rambouillet jen proto, že věděli, že ji Miloševič nepodepíše?

 • Že by Skoti a Welšani neměli právo referendem rozhodnout až o odtržení své země od Británie? Právě to právo nedávno použili a kdyby minulý týden bývala vyhrála ve skotských volbách Skotská nacionální strana, Skotsko by bylo nezávislou zemí do půl roku. Bez vyvražďování místního obyvatelstva.

 • Podobně tomu bude i v Severním Irsku. Jak by napsal pan Jaroslav Teplý, irští katolíci se velmi rychle rozmnožují, a časem jich bude v Severním Irsku více, než protestantů. Pak jednoduše budou hlasovat pro přičlenění Severního Irska k Irské republice. Britská vláda je nebude masakrovat.

 • Je pravda, že vůči romským žadatelům o asyl z České republiky se britská vláda chovala a chová ostudně, jak se chová ke většině žadatelů o asyl. Právě o tom probíhá v britské Dolní sněmovně dosti ostrá diskuse. V Británii je pluralita a těžko je z toho možno obviňovat novinářku, píšící do listu Independent, zejména vzhledem k tomu, že Independent zacházení britské vlády s žadateli o asyl ostře kritizuje.

 • Alespoň oficiálně prohlásil Západ mnohokrát, že nehodlá vyzbrojovat KLA, ani je podporovat. Právě proto je KLA podle mnoha zpráv špatně vyzbrojená.

 • Využívání vraždění a vyhánění civilistů ve válce pro dosažení vlastních strategických cílů je nevýslovné a ničím neomluvitelné barbarství, které musí být potrestáno.

 • Posedlost historií je jaksi zvlášť balkánská. Těžko je možno vyčítat dnešním Britům či Američanům, co dělali předchozí generace v těchto zemích ve válkách před padesáti či více lety.

 • Nemyslím, že albánští vesničané utekli z Kosova "pro boje mezi srbskou armádou a KLA". Existuje příliš mnoho svědectví o přímém vyvražďování nevinných civilistů v Kosovu.

 • To všechno neznamená, že vede Západ válku o Jugoslávii poctivě a efektivně. Mocí proti genocidě se však muselo zasáhnout. Ta není přípustná. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|