úterý 18. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Plánuje NATO útok na internet? {Andrew Stroehlein) Lidské chování:
 • Agresivitu nelze vysvětlit ani Jungem, ani testosteronem Česká ekonomika:
 • Negativa povinného penzijního pojištění? (František Nepil) Sdělovací prostředky:
 • Jak mediální rady o nezávislost přicházejí (Milan Šmíd) Médium, které vštěpilo ČR chybný etos:
 • Svobodná Evropa: požehnání nebo prokletí? (opravdu opravená verze, Tomáš Pecina) Presumpce viny:
 • Pan Grebeníček (Karel V.)
 • K článku Karla V. o panu Grebeníčkovi (Jan Čulík) ČR:
 • Daně a veřejné finance (Karel V.) Reakce:
 • Vaření z vody Jana Čulíka - jak akademik dělá bubliny (Martin Vadas)
 • Nadoraz a Dvaadvacítka (Tomáš Pecina)
 • Čulík se revanšuje domovu (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Plánuje NATO útok na internet?

  Andrew Stroehlein

  An English version of this article is available in the current issue of the Electronic New Presence weekly.

  Podle nepotvrzených zpráv z Bělehradu prý plánuje americká vláda odříznout Jugoslávii od internetu. Zdá se poněkud nepravděpodobné, že by šel Washington tak daleko, že by se snažil zaútočit na (dez)informace. Vzhledem k tomu, že nedávno NATO bombardovalo srbskou televizi, není takový scénář nemyslitelný. Ale pokud by k takovémuto útoku došlo, museli by ho provést právníci a nikoliv bombardovací piloti.

  Minulý týden oznámil BeoNET, poskytovatel internetových služeb v Bělehradě, že má "spolehlivé informace", že "nařídila" americká vláda jednomu americkému podniku, aby zrušil své satelitní spojení pro uživatele internetu v Jugoslávii.

  BeoNET tvrdil, že k tomu pravděpodobně dojde už 12. května, a charakterizoval to jako "flagrantní porušení komerčních dohod s jugoslávskými poskytovateli internetových služeb, stejně jako útok na svobodu internetu." Vytvořili také k tomu protestní internetovou stránku.

  Americká firma, kterou jmenoval podnik BeoNET, se jmenuje Loral Orion, Inc. Je to mezinárodní satelitní komunikační společnost, která má ústředí v Rockville, v americkém státě Maryland. Loral Orion poskytuje vysokorychlostní konektivitu přímo multinancionálním společnostem, prostřednictvím malých přijímacích antén.

  Když jsme se s touto firmou minulý týden spojili, mluvčí podniku Loral Orion uvedl, že podnik skutečně poskytuje konektivitu americké internetové páteře dvěma poskytovatelům internetových služeb v Jugoslávii.

  Co se týče "nařízení" americké vlády, mluvčí podniku Loral Orion uvedl, že má BeoNET na mysli vládní příkaz, který 30. dubna podepsal prezident Clinton, v jehož rámci byly zavedeny rozsáhlé sankce na prodej zboží a služeb ze Spojených států do Jugoslávie. Příkaz vešel v platnost 1. května a byl důsledkem dohody všech členských států NATO na vrcholné schůzce ve Washingtonu.

  Nové sankce americké vlády se nezaměřují konkrétně na podnik Loral Orion ani na firmy, spojené s internetovým podnikáním.

  Mluvčí firmy Loral Orion přiznal, že formulace tohoto vládního příkazu jsou "dost všeobecné", ale dodal: "Podnik Loral zastává názor, že se příkaz netýká našeho poskytování přenosu internetových dat do Jugoslávie."

  Mluvčí pokračoval: "Předběžně jsme debatovali s americkou vládou ve snaze to potvrdit. Vláda nám dosud neposkytla své konečné rozhodnutí, ale z  předběžných diskusí vyplývá, že americká vláda s námi souhlasí a že spojení do Jugoslávie nebude muset být přerušeno. Nemůžeme předem určit, kdy dojde ke konečnému rozhodnutí, ale až do té doby budeme internetové spojení pro Jugoslávii i nadále poskytovat."

  Loral Orion zdůraznil, že tato firma musí dodržovat americké zákony, "včetně tohoto vládního příkazu", ale mluvčí uvedl, že je jeho podnik "opatrně optimistický" v tom smyslu, že nové sankce nebudou mít na služby Loral Orion vliv.

  Tvrzení BeoNET, že Loral Orionu bylo "nařízeno" přerušit internetové spojení, bylo tedy poněkud matoucí. Na rozdíl od bomb, které zničily srbskou televizní stanici není vládní příkaz Clintonova úřadu zaměřen přímo na poskytovatele informací, ale je to všeobecné embargo na skoro všechno zboží a služby. Kromě toho, Loral Orion poskytuje spojení jen dvěma internetovým poskytovatelům služeb v Jugoslávii, takže i kdyby tato americká firma byla nucena dodržovat nové sankce, Jugoslávie by nebyla úplně odříznuta od internetu, jak naznačil BeoNET ve svém tiskovém prohlášení s titulem "Spojené státy se rozhodly vypnout jugoslávský internet."

  V současnosti jsou obvinění od BeoNETU přehnaná, a jejich pozdější tisková prohlášení se zmiňují jen o tom, že zatím bylo přerušení konektivity "odloženo." Podle informací od firmy Loral Orion byl zřejmě celý incident důsledkem určitého nedorozumění, poté, co Lorad Orion informoval BeoNET, že snad Clintonův příkaz znamená, že možná bude muset být spojení přerušeno. BeoNET možná přehnal stoprocentní platnost varovné informace od podniku Loral Orion.

  Avšak obavy BeoNETU jsou možná trochu více oprávněné, než jeho poněkud automatický protest proti omezování svobody internetu. Po kontraproduktivním útoku NATO na srbskou televizi mají všichni pracovníci v sektoru informací v Jugoslávii dobré důvody obávat se, že přijdou o živobytí - i o život.

  Dá se pochopit rozhořčení Západu nad srbskou propagandistickou mašinérií - a internetu, stejně jako televize, je využíváno k šíření těch nejzhoubnějších lží. V žádném případě by zmizení dezinformačních stránek, které ignorují genocidu, jako Serbia Info News, kterou spravuje bělehradské ministerstvo informací, nebylo pro svět žádnou ztrátou.

  Uveďme jen drobný příklad toho, o co by svět přišel: Když navštívila minulý týden vysoká komisařka OSN pro lidská práva Mary Robinsonová Jugoslávii, stránka Serbia Info News zveřejnila informace o její kritice NATO, ale nezmínila se o jejím odsouzením etnického očišťování Kosova, ani o tom, že se s ní Miloševič odmítl setkat. To je typické pro tuto informační stránku, která v nejlepším případě zveřejňuje jen polopravdy.

  Avšak i když se nám nemusejí líbit dezinformace na mnoha srbských internetových stránkách, jejich likvidace, ať už bombami nebo vládními nařízeními, vyvolává vždycky dojem, že útočník potřebuje něco skrýt. A co je horší, likvidace spojení firmy Loral Orion do Jugoslávie by způsobilo více, než izolaci některých jugoslávských informačních zdrojů, protože internet je dvousměrná komunikace.

  Jugoslávští poskytovatelé spojení na internet nakonec možná skončí jako nezamýšlené oběti těchto nových sankcí, ale je důležité uvědomit si, že by došlo k odříznutí informací i dezinformací, kdyby měl Clintonův vládní příkaz platit i pro Loral Orion. Informace na internetu putují oběma směry. Bude-li svět odříznut od jugoslávských zpravodajských zdrojů, bude to znamenat, že platí taky opak: Jugoslávci nebudou mít přístup k internetovým zpravodajským serverům na Západě.

  Pokud máme důvěřovat nejnovějším prohlášením amerického ministerstva zahraničních věcí, možná si americká vláda jednoduše uvědomila, že by bylo nejlépe ponechat věci, tak jak jsou, ať lži pronikají do světa, aby do Jugoslávie mohla pronikat pravda.

  Andrew Stroehlein, 14 May 1999

  Příslušné linky:

  BeoNET
  http://www.beonet.yu/

  Protestní stánka BeoNETU:
  http://shutdown.beonet.yu/

  Loral Orion, Inc:
  http://www.loralorion.com

  Serbia Info News (ministerstvo informací)
  http://www.serbia-info.com/

  Oficiální dokumenty z Bílého domu, týkající se sankcí zavedených 1. května1999:
  První
  Druhý
  Třetí  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|