úterý 18. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Plánuje NATO útok na internet? {Andrew Stroehlein) Lidské chování:
 • Agresivitu nelze vysvětlit ani Jungem, ani testosteronem Česká ekonomika:
 • Negativa povinného penzijního pojištění? (František Nepil) Sdělovací prostředky:
 • Jak mediální rady o nezávislost přicházejí (Milan Šmíd) Médium, které vštěpilo ČR chybný etos:
 • Svobodná Evropa: požehnání nebo prokletí? (opravdu opravená verze, Tomáš Pecina) Presumpce viny:
 • Pan Grebeníček (Karel V.)
 • K článku Karla V. o panu Grebeníčkovi (Jan Čulík) ČR:
 • Daně a veřejné finance (Karel V.) Reakce:
 • Vaření z vody Jana Čulíka - jak akademik dělá bubliny (Martin Vadas)
 • Nadoraz a Dvaadvacítka (Tomáš Pecina)
 • Čulík se revanšuje domovu (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pan Grebeníček

  Karel V.

  Reaguji na poznámku pana Čulíka k mému článku ohledně pana poslance Grebeníčka.

  Demokracie? Ano, souhlasím.

  Justice? Ano, souhlasím.

  Presumpce neviny? Ano, souhlasím.

  Děti nenesou vinu za činy svých rodičů? Ano, souhlasím.

  To vše však platí v demokratické společnosti. Zde je tomu poněkud jinak. Žijeme v zemi, kde žije milion bývalých komunistů a tři-čtyři miliony jejich přímých příbuzných. Žije zde několik desítek tisíc nepotrestaných agentů StB a KGB a statisíce jejich donašečů. Tomu odpovídá i procentuální složení členů všech politických stran, parlamentu a ostatních státních institucí.

  Po revoluci se řada komunistů od partaje distancovala. Bohužel, další velká jejich skupina však snů o socialistickém ráji nezanechala a snaží se všemi silami o zvrat poměrů. Demokracie nejen že není vybudována, ale je čím dál tím víc ohrožována. Za současné hospodářské krize loví komunisté zcela nepokrytě v kalných vodách. Za této situace musí nutně platit, že každý má právo hájit sebe, svou rodinu a budoucnost svých dětí všemi prostředky. Právě v době falešných lustračních osvědčení a rozlézaní se komunistických mafií mají občané právo se hájit všemi (i nedemokratickými) prostředky, aby nedopadli jako v roce 1948.

  Otec pana Grebeníčka mlátil lidi při výsleších ve věznici v Uherském Hradišti. Existují očití svědkové a jsou známy oběti. To, že nebyl souzen a odsouzen je zaviněno současným stavem justice. V ní dosud sedí řada těch, kteří ty zmlácené odsoudili do kriminálu a proto nemají zájem na rehabilitaci tehdejších obětí a potrestání tehdejších viníků. Mnoho postižených již nežije. Lidé to ví. Dělí se pouze na ty, kteří o tom chtějí mluvit a ty druhé. Za dnešní situace justice je nutná presumpce viny takových lidí, jako je pan Grebeníček starší. Ať veřejně případ od případu popíše, jak se v těch letech choval, ať se dovolá svědků, kteří mu dokáží, že nikoho při výslýchání nemlátil a nikomu neublížil. Když mě dokáže přesvědčit, já mu uvěřím. Do té doby je pro mě darebák.

  Pan Grebeníček mladší vede partaj, která tuto zemi čtyřicet let systematicky ničila. Deptala, zavírala a věšela její obyvatele. Mnoha lidem zničila životy i tím, že je okradla o majetky, znemožnila jim svobodně žít a pracovat. Mnozí nevystudovali školy, které mohli vystudovat. Další byli nuceni emigrovat, ztratili občanství, příbuzné, známé.

  Tím, že pan Grebeníček vede partaj, která nám chce opět zadrátovat hranice ostnatým drátem, postavit gulagy a vrhnout nás do bídy a nevzdělanosti, tím se de facto přihlásil k činům svého otce a nese za ně minimálně morální odpovědnost.

  Pan poslanec Grebeníček pobírá plat i z mých daní. Z těchto peněz vyvíjí činnost proti nám všem. Ve svém důsledku ohrožuje tato činnost mě, mou rodinu, mé děti. Mě to není jedno a kladu mu proto ty otázky, které jsem mu položil. Já budu jeden z těch, kteří se alespoň pokusí, aby takoví lidé, jako on, z parlamentu odešli, protože si myslíme, že tam nemají co pohledávat.

  12.5.1999

  Karel V.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|