středa 26. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Venkov:
 • Jak se likvidoval archív na Křivoklátě (Ladislav Čepička) Nový film České televize:
 • Slušovický mýtus po deseti letech (Tomáš Pecina) Biologie:
 • Housenky a Právo Česká politika:
 • Zaměstnavatelé a odboráři (Ivan Hoffman, Český rozhlas) Reakce:
 • Jednooký králem ? (Václav Pinkava) NATO a Kosovo:
 • NATO připravuje pozemní armádu (přehled informací z anglických zdrojů připravil JČ)
 • Kosovo nemá snadné řešení (Václav Žák) Výběr z odpovědí v anketě Britských listů o válce o Kosovo:
 • Násilím nelze dosíci trvalých hodnot (Jiří Janda)
 • Neprat se a nedělat zbytečná gesta - proto Češi přežili (Jindřich Pařík)
 • Zásah v Jugoslávii je úměrný (Jaroslav Svoboda)
 • NATO mluví jazykem reklam na dámské vložky (Karel Frejlach)
 • Nemůžeme zpochybňovat informace, které se nám nehodí do krámu (Romeo)
 • Generálové házejí v Srbsku bomby na všechno (Rudolf Stein)
 • Jsem šokován Danou Cihelkovou (Filip Novák)
 • Pomáhat islámu do Evropy popírá smysl dějin evropských států /Ludvík Vavřina)
 • Český občan není tak blbý, aby se dal indoktrinovat
 • Bude NATO také bombardovat ČR v zájmu Romů? (Milena Varadinková, z fóra BL)
 • Odsuzuji masakrování Albánců (Michal Kubálek)
 • Když neumíte pomoct, nechte toho (Petr Novotný)
 • Nepochopitelně agresívní postoj pravoslavné církve (Blanka Anfilovová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odsuzuji masakrování Albánců

  Michal Kubálek

  Vážený pane Čulíku,

  podrobil jsem se sebereflexi a pokusím se zodpovědět otázky, ktere jste položil v souvislosti s připravovaným článkem o názorech české veřejnosti na situaci v Kosovu.

  1. Odsuzuji masakrování a vyhánění kosovských Albánců, protože takový způsob zacházení s lidmi považuji za zločinný a neospravedlnitelný jakýmikoli argumenty historickými (kdo kdy padl na Kosově poli anebo kolik bylo v Kosovu Albánců v r.1912), politickými (činnost UCK) či demografickými..

  2. Zásah NATO podporuji s výhradami. Uznávám jeho oprávněnost, ale mám obavu, zda povede k cíli (tj. k zajištění bezpečného návratu uprchlíků a zavedení nějaké formy mezinárodního dohledu v Kosovu, která vyloučí opakování etnických čistek). Domnívám se, že lepší formou by byla pozemní intervence - tak, jak ji navrhuje britská vláda. Zabránilo by se tak prodloužení celého konfliktu do zimy, která by mohla ohrozit přežití uprchlíků v táborech, a zamezilo by se dalšímu vraždění. Pokud je ovšem letecká ofenziva jediným společným jmenovatelem, na němž se státy Aliance shodly, pak je nutné ji dovést k cíli.

  2. Domnívám se, že pokud nějaký stát masově vraždí své obyvatele, je správné zasáhnout, porušit jeho suverenitu, a potrestat viníky. Nepovažuji státní suverenitu za absolutní princip.

  3. Kosovští Albánci mají právo vytvořit si demokraticky v Kosovu vlastní stát, za předpokladu, že budou dodržovat práva menšin (Srbů, Turků, Romů) žijících v Kosovu. Mají právo odtrhnout se od Jugoslávie anebo zvolit nějakou formu autonomie.

  S pozdravem

  Michal Kubálek, Praha  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|