pátek 11. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Rada bezpečnosti OSN schválila kosovský mírový plán
 • Veselá kapitulace a smutné vítězství (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • Co znamená nová dohoda o Kosovu (Jiří Jírovec) Česká politika:
 • Kam kráčíš, ODS? (Dana Cihelková) Zaměstnanecké vztahy:
 • Jak vyhodili Petra Vařeku: Obecné poučení (Jiří Jírovec) Český rozhlas:
 • Koncepce činnosti Českého rozhlasu do roku 2005 (Jana Bobošíková, jedna z kandidátek na ředitele ČRo) Demonstrace v Praze:
 • Jsme potěšeni průběhem pražské Street Party (organizátoři)
 • Bouře v ulicích (Dana Cihelková) Reakce:
 • Evropská unie podporuje český fašismus s Havlem v čele (Jiří Soler)
 • Kosovo: Ani Čulík nedokáže upustit od oficiálních lží (Jan Pokorný)
 • Čulíkova argumentace ad hominem (čtenářka)
 • Ještě jednou: Kosovský problém, ČR a západní "chattering classes" (Václav Janiš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada bezpečnosti OSN schválila kosovský mírový plán

  Rada bezpečnosti OSN schválila, aby mezinárodní mírové sbory vstoupily do Kosova, poté co NATO oznámilo, že suspendovalo letecké údery. Prvních 50 000 vojáků sil K-For vstoupí zřejmě do Kosova v sobotu ráno. Velvyslanci NATO oficiálně vydali rozkaz veliteli jednotek K-For, generálu Miku Jacksonovi, aby zahájil vstup vojsk do Kosova.

  První zřejmě vstoupí do Kosova britské a francouzské jednotky. Jejich úkolem bude zajistit silnice do provincie a ustavit velitelství generála Jacksona na letišti v Prištině. Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci, potvrzující oficiálně mírovou dohodu o Kosovu, poměrem hlasů 14:0. Čína se zdržela hlasování

  K hlasování došlo poté, co generální tajemník Severoatlantického společenství Javier Solana nařídil suspendování leteckých úderů proti NATO. Aliance totiž ověřila, že se jugoslávské jednotky začaly stahovat z Kosova.

  Rada bezpečnosti OSN se sešla k hlasování o rezoluci, která má oficiálně potvrdit mírovou dohodu o Kosovu.

  Javier Solana konstatoval: "Naléhám na všechny strany v tomto konfliktu, aby využily této příležitosti k míru. Násilí musí okamžitě skončit. Jugoslávské bezpečnostní jednotky musejí být odsunuty a všechny ozbrojené skupiny v Kosovu musejí odzbrojit. Násilí či nedodržování dohody jakoukoliv stranou nebude tolerováno."

  V Bělehradě promluvil poprvé od začátku leteckých úderů prezident Slobodan Miloševič k národu. Pochválil vlastní politiku a jugoslávskou armádu a konstatoval, že Jugoslávie má nejlepší armádu na celém světě. Uvedl, že mezinárodní jednotky, které budou rozmístěny v Kosovu, budou pod velením OSN. Dodal, že tím, že Jugoslávie souhlasila s mírovou dohodou, přispěla k znovuobnovení autority OSN na mezinárodní scéně.

  Americký prezident Bill Clinton přivítal suspendování leteckých úderů a řekl, že "NATO je nyní silnější a jednotnější než kdy předtím".

  Hlasování v Radě bezpečnosti

  Rezoluce Rady bezpečnosti umožní mírovým sborům, vedeným Severoatlantickým společenstvím, aby vstoupily do Kosova a začaly připravovat provincii na návrat statisíců uprchlíků. Čína konstatovala, že rezoluci nebude vetovat, ale pravděpodobně se zdrží hlasování. Rusko a Čína požadovaly ukončení bombardování Jugoslávie předtím, než budou jednat o vyslání mezinárodních sborů.

  Od podepsání dohody ve středu večer nebyly bombardovány žádné jugoslávské cíle. Avšak NATO varovalo Bělehrad, že bombardování bude znovu zahájen, pokud jugoslávská vojska nedodrží dohodnutý časový harmonogram odsunu.

  Srbská armáda dostala 11 dní na úplný odsun z Kosova. Provincie byla rozdělena do tří zón a do čtvrtka do půlnoci se musejí Jugoslávci stáhnout ze severní zóny.

  Vojska NATO vstoupí do provincie okamžitě po odsunu Jugoslávců, aby nevzniklo mocenské vakuum, kterého by mohla využít Kosovská osvobozenecká armáda.

  Pentagon uvedl, že téměř 4000 těžce ozbrojených amerických vojáků směřuje do Kosova, kde budou odklizovat miny a stavět rozbořené mosty.

  O tom, kde budou rozmístěna v Kosovu ruská vojska, se stále jedná, ale americký náměstek ministryně zahraničí Strobe Talbott uvedl ve čtvrtek, že Rusko nebude moci mít v Kosovu vlastní sektor.

  NATO udržuje rozsáhlé styky s KLA, ve snaze zabránit tomu, aby neútočila na stahující se srbské jednotky.

  Pomsta

  Čelný představitel KLA uvedl, že srbské jednotky začaly střílet na jeho vojáky, když se stahovaly z jedné vesnice v jižním Kosovu. Mluvčí konstatoval, že vojáci KLA palbu opětovali. Informace nebyla potvrzena z nezávislých zdrojů, ale NATO vyvíjelo velký nátlak na jednotky KLA, aby neútočily na ustupující srbské jednotky.

  Srbské oslavy

  Davy v Bělehradu oslavovaly podpis dohody o odsunu ohňostrojem, klaksony aut a střelbou. Státem ovládané srbské sdělovací prostředky konstatovaly, že ve válce zvítězil prezident Miloševič.

  Zprávy o oslavách obyvatelstva přicházely i z jiných velkých jugoslávských měst, včetně Nisu a Nového Sadu. Avšak obyvatelé Prištiny uvádějí, že Srbové divoce plení ulice města a hrozí zavraždit kosovské Albánce předtím, než z Kosova odejdou.

  NATO bude v Kosovu řešit vojenské otázky a Organizace spojených národů musí vytvořit dočasnou občanskou správu Kosova.

  OSN bude také organizovat ochranu a návrat uprchlíků a bude mobilizovat pomoc zvnějšku, zejména od Evropské unie, pro znovuvýstavbu zničené infrastruktury Kosova a pro vytvoření nových demokratických struktur.

  Tony Blair vyjádřil naději, že NATO nyní bude moci dokončit práci, kterou zahájilo, když začalo před dvěma měsíci bombardovat Jugoslávii. V projevu v Downing Street, který pronesl několik minut poté, co Javier Solana oznámil suspendování leteckých úderů, protože Jugoslávie zahájila plnění pěti požadavků spojenců, Blair zdůraznil, že je někdy potřeba postavit se na obranu civilizovaných hodnot.

  Blair uvedl, že západní spojenci byli nuceni zahájit konflikt, protože srbský prezident Slobodan Miloševič odmítal seriózně vyjednávat. "Miloševič teď ví a svět ví, že nedovolíme, aby docházelo k rasové genocidě." Svět podle Blaira zná výraz "etnické očišťování", ale je důležité nezapomínat, jaká se za tím výrazem skrývá realita.

  "Pro statisíce nevinných lidí v Kosovu to znamenalo vraždění a znásilňování, brutalitu a barbarství, a to v měřítku, o němž jsme se domnívali, že se už na našem kontinentě nebude opakovat. Miloševič nyní dal své slovo, že odsune své jednotky. Odsun zahájil, ale, jak víte, na Balkáně je už spousta Miloševičových porušených slibů."

  Úkolem NATO je nyní pro Blaira zajistit, aby se uprchlíci mohli bezpečně vrátit do svých bývalých domovů. "Přislíbili jsme uprchlíkům, že se navrátí domů a budou žít v míru. Máme v úmyslu tento slib splnit," konstatoval Blair.

  Britský ministr zahraničních věcí Robin Cook zdůraznil, že NATO zamýšlí vstoupit do Kosova okamžitě po odchodu jugoslávských jednotek, aby nevzniklo bezpečnostní vakuum.

  Skupina G8 apeluje na kosovské Srby, aby neodcházeli

  Ministři zahraničních věcí skupiny G8, kteří jednají v Kolíně nad Rýnem, apelovali na Srby, žijící v Kosovu, aby tam zůstali. Chtějí na nich, aby pomohli vytvořit demokratické, mnohonárodnostní Kosovo.

  Britský ministr obrany George Robertson se vyjádřil v Londýně, že úkolem jednotek NATO po vstupu do Kosovu bude zajistit bezpečnost srbské menšiny. Kosovští Srbové se však obávají odchodu srbských jednotek a většina asi odejde s nimi. Podle informací deníku Guardian tvoří dosti podstatnou část civilního srbského obvyvatelstva Kosova rodiny srbských vojáků a policie, kteří se poslední dobou Kosovo snažili znovu kolonizovat, podle politiky srbské vlády.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|