pátek 11. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Rada bezpečnosti OSN schválila kosovský mírový plán
 • Veselá kapitulace a smutné vítězství (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • Co znamená nová dohoda o Kosovu (Jiří Jírovec) Česká politika:
 • Kam kráčíš, ODS? (Dana Cihelková) Zaměstnanecké vztahy:
 • Jak vyhodili Petra Vařeku: Obecné poučení (Jiří Jírovec) Český rozhlas:
 • Koncepce činnosti Českého rozhlasu do roku 2005 (Jana Bobošíková, jedna z kandidátek na ředitele ČRo) Demonstrace v Praze:
 • Jsme potěšeni průběhem pražské Street Party (organizátoři)
 • Bouře v ulicích (Dana Cihelková) Reakce:
 • Evropská unie podporuje český fašismus s Havlem v čele (Jiří Soler)
 • Kosovo: Ani Čulík nedokáže upustit od oficiálních lží (Jan Pokorný)
 • Čulíkova argumentace ad hominem (čtenářka)
 • Ještě jednou: Kosovský problém, ČR a západní "chattering classes" (Václav Janiš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak vyhodili Petra Vařeku: Obecné poučení

  Jiří Jírovec

  Soukromá stížnost Petra Vařeky na to, jak s ním vykmitli v jeho bývalém zeměstnání, by neměla uniknout pozornosti čtenářů. Obsahuje totiž několik velmi cenných poučení.

  Petrovi Vařekovi jeho zaměstnavatel navrhl, aby přestoupil k jiné firmě, jíž by jeho současná práce byla svěřena. On sám by přestal podléhat platovým omezením původního zaměstnavatele a mohl by být za stejnou práci lépe ohodnocen. Součástí smlouvy, kterou podepsal bylo i to, že pokud jeho poměr u nové firmy skončí (bez jeho viny) bude původním zaměstnavatelem přijat zpět.

  To první je, že není vždy moudré opustit tak zvané trvalé místo kvůli finančně lépe ohodnocenému, ale málo jistému uspořádání.

  Z hlediska zaměstnanců (mluvím o Severní Americe) je ochrana "jobu" na jednom z prvních míst. Jsou-li zaměstnanci odborově organizováni je zcela jisté, že jejich kontrakt se zaměstnavatelem obsahuje dvě zásadní klausule.

  První z nich se týká tak zvané seniority. Je-li zaměstnavatel nucen snížit stav, musí nejdřív propustit zaměstnance s méně odpracovanými léty. (Toto opatření rovněž zamezuje tomu, aby zaměstnavatel propouštěl starší zaměstnance, kteří jsou obvykle ve vyšších platových kategoriích.)

  Druhá klausule se týká obsazování volných míst. Podle ní jsou volná místa přednostně obsazována interním konkursem, tedy zaměstnanci podniku. Právo na účast v takovém konkursu mají po určitou dobu i zaměstnanci, kteří byli propuštěni.

  Pro zajímavost uvádím příslušnou část smlouvy, kterou uzavřela s mým zaměstnavatelem odborová organizace pod níž spadám:

  "Zaměstnanec, který dostal výpověď, bude přednostně zvažován pro (volná) místa spadající pod jeho odborovou organizaci a to dříve než je na dané místo vypsán interní konkurs a dříve než zaměstnavatel nabídne místo externímu zájemci v případě, že místo již bylo inserováno. Toto opatření zůstává v platnosti po dobu rovnající se době předcházejícího trvalého pracovního poměru, ale ne delší než 24 měsíců od data výpovědi."

  Toto opatření v praxi znamená, že externí uchazeč o zaměstnání nemá takměř naději místo získat.

  Na podobnou bariéru budou lidé v ČR narážet tím časteji, čím větší bude nezaměstnanost a čím komplexnější budou kolektivní smlouvy odborů se zaměstnavateli.

  Druhé poučení, které případ Petra Vařeky nabízí, je vědět co člověk podepisuje. Je nutné vědět, co se stane, když něco selže. Jaké je odvolání, do jaké míry je smlouva vůbec právně platná a závazná.

  Třetí poučení se týká toho čemu se anglicky říká "small print" tedy různá dovysvětlení psaná na bezvýznamném místě drobným až takměř nečitelným písmem. Například inserát na leasing auta oznamuje, že za pouhých 200 dolarů měsíčně můžete pořídit zbrusu nové auto. Malý tisk vám pak nenápadně sdělí, že k tomu musíte přidat různé daně, že chtějí několik tisíc předem a že tz dvě stovky budete platit jen prvních pět měsíců a pak se cena zvýší podle momentální úrokové sazby. Když něco vypadá až moc dobře, čtěte drobný tisk.

  Škoda, že Petr Vařeka nenapsal, zda jeho bývalý sekční šéf měl nějaký vztah k one firmě, k níž ho poslal. Jedna z možností přece byla, pokud mu tak záleželo na výši platu Petra Vařeky, aby mu doporučil, aby si Petr Vařeka založil vlastní firmu a kontrakt dal jemu.

  Jiří Jírovec  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|