čtvrtek 5. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zdraví:
 • Důkaz: automobilové zplodiny způsobují rakovinu (Sunday Times) Senátní volby za Václava Bendu:
 • Kandidáti (Jaroslav Veis) Česká republika:
 • Pár poznámek z cesty po Čechách: o rozhlase a  o policii (JČ) Diskuse:
 • Znamená něco Impuls 99? Politici musejí být potrestáni (Jiří Jírovec)
 • Co je střednědobým a dlouhodobým záměrem občanského sdružení Impuls 99? (Radek Novotný)
 • Předvídám krach hnutí Impuls 99 (Milan Pol) Děti Země:
 • Jsou J. Litowczykovi úřady pro smích?
 • Plzeňské svátky rovnodennosti 1999 (Plzeňská ekologická nadace)
 • Víte, co dýcháte, jíte či pijete (Plzeňská ekologická nadace)



  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co je střednědobým a dlouhodobým záměrem občanského sdružení Impuls 99?

  Radek Novotný

  Stejně jako pan Čulík jsem podrobně sledoval nedělní debatu "V pravé poledne" na ČT1, ale mrzí mě, že ani diskutující (i když pan Zahradil a Prof Halík se o tomto problému zmínili), ani přispěvatelé do Britských Listů nerozebírali systémovou otázku existence a cílů sdružení Impuls 99.

  Co je úlohou občanského sdružení?

  Kde jsou meze jejich aktivního působení ve veřejném životě?

  Mají občanská sdružení zodpovědnost za úspěchy/neúspěchy požadovaného řešení daného problému?

  Pokud má Impuls 99 (i jakékoliv jiné občanské sdružení) za cíl seskupit a vyzvat k práci občany, aby pojmenovávali problémy dnešního stavu společnosti, hledali jejich příčiny, popřípadě navrhovali způsoby řešení, pak je vše v pořádku, je to chvályhodné a jsem přesvědčen i toužebně očekávané.

  Co se však má dít potom?

  Po této fázi přece musí zákonitě přijít další krok a to je, najít způsob, jak navrhovaná řešení prosadit?

  K tomuto kroku však již obč. sdružení potřebuje vliv nebo moc. K této věci Prof Halík pouze naznačil, že ve střednědobém horizontu Impuls 99 neuvažuje o získání moci, nicméně během následující diskuse připustil snahu o získání vlivu.

  Způsob, jak prosazovat realizaci navrhovaného řešení jsou pro občanské sdružení v zásadě dvojí:

  1) Nabízet je politickým stranám, které by je v parlamentu prosazovali (ta řešení, která jsou blízká pravicovému přístupu, nabízet pravicovým stranám, řešení levicová nabízet stranám levicovým).

  2) Nátlakovou akcí donutit vládu a parlament k prosazení těchto řešení. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby sami politici využívali myšlenky takovýchto sdružení.

  Až potud by bylo takovéto počínání občanského sdružení naprosto regulérní.

  Potíž nastane tehdy, což je velmi pravděpodobné, že sdružení Impuls 99 se zastaví na pojmenování problémů, maximálně na hledání příčin.

  Pokud se však Impuls 99 dostane do podvědomí lidí jako sdružení, které ví, co je třeba změnit, proč a hlavně jak a získá podporu občanů k uskutečnění svých návrhů (podobnou naději ve voličích vzbudila ČSSD před loňskými volbami), považuji za krajně neseriózní, nepřevzít díl zodpovědnosti, za následný odpor občanů vzhledem k potížím a odříkání a současně díl zodpovědnosti za možné neúspěchy při realizaci navrhovaných řešení.

  V opačné situaci je třeba jasně dopředu deklarovat, že Impuls 99 nehodlá usilovat o moc a že se bude snažit postupovat podle výše uvedených bodů

  ad1)

  a ad 2).

  Pak už bude otázkou pro vládnoucí stranu (či strany), zda je jejich povinností převzít zodpovědnost za případný neúspěch reformy, která jim byla vnucena nátlakem či teoretickou podporou, kterou občanské sdružení získalo od části občanů při hledání chyb, příčin a následně způsobů řešení.

  Samozřejmě opět opakuji, že nejhladším způsobem by bylo, kdyby politické strany chtěly u voličů uspět a fundovaná a jim ideologicky blízká řešení, která občanská sdružení navrhnou samy, ochotně přijaly, či se jimi nechaly inspirovat a následně se je snažily prosadit (ideologii zde chápu jako způsob nazírání na skutečnost, který vychází ze sociálního prostředí pozorovatele a z jeho myšlenkových vzorů a hledisek).

  Dalším legitimním způsobem je vstoupit do politiky, což navrhuje ODS. Ale potom je neetické vyzývat občany ke spolupráci na aktivitě, která končí vznikem politické strany, protože zavání podobným výsledkem jako v případě Unie svobody (přijďte, makejte, ale na prvních a tedy i na místech volitelných jsme už my).

  Možná, že budoucí vývoj sdružení Impuls 99 odkryje slabiny občanských sdružení u nás a nebo naopak otevře tolik potřebnou odbornou diskusi na téma vztahu mezi vlivem, mocí a zodpovědností v souvislosti s činností občanských sdružení.

  Radek Novotný, České Budějovice



  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|