čtvrtek 5. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zdraví:
 • Důkaz: automobilové zplodiny způsobují rakovinu (Sunday Times) Senátní volby za Václava Bendu:
 • Kandidáti (Jaroslav Veis) Česká republika:
 • Pár poznámek z cesty po Čechách: o rozhlase a  o policii (JČ) Diskuse:
 • Znamená něco Impuls 99? Politici musejí být potrestáni (Jiří Jírovec)
 • Co je střednědobým a dlouhodobým záměrem občanského sdružení Impuls 99? (Radek Novotný)
 • Předvídám krach hnutí Impuls 99 (Milan Pol) Děti Země:
 • Jsou J. Litowczykovi úřady pro smích?
 • Plzeňské svátky rovnodennosti 1999 (Plzeňská ekologická nadace)
 • Víte, co dýcháte, jíte či pijete (Plzeňská ekologická nadace)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jsou J. Litowczykovi úřady pro smích?

  Občanské sdružení, Vráž, JUDr. Jiří Archmann, tel.: 0311/671139, Michal Štingl, tel./fax: 02/22780052

  Podnikatel Josef Litowczyk, který v průběhu minulého roku vytvořil u obce Vráž na Berounsku několikahektarovou černou skládku demoličních odpadů, ve svých aktivitách zřejmě nehodlá přestat.

  Poté co zlikvidoval 150 m koryta potoka, provedl nepovolené terénní úpravy, znepříjemnil místním obyvatelům život těžkou nákladní dopravou a zničil zemědělskou půdu, pokračuje s recyklací navezeného odpadu.

  Zhruba před dvěma týdny nechal na pozemek přivést drtičku a začal s recyklací stavebních odpadů.

  Michal Štingl z Dětí Země věc komentuje: “Za normálních okolností bychom takové řešení uvítali, ale bohužel se jedná jen o další z nesolidních kroků Josefa Litowczyka. Jak jsme na místě zjistili, není drtička skrápěna vodou, což musí mít za následek zvýšenou prašnost v okolí. Na žádné legální recyklační lince není podobná praxe možná."

  Podnikatel Litowczyk nepřesvědčil se svým projektem “Vráž - pokračování terénních úprav včetně shromažďování stavebních odpadů a jejich recyklace" ani okresního hygienika. Ten ve svém závazném posudku z 20. května vyjádřil nesouhlas se záměrem s tím, že “není prokázáno, že by nedošlo k ohrožení či poškození zdravých životních nebo pracovních podmínek." Přesto byla recyklace zahájena. V dalším vyjádření Okresní hygienické stanice se již konstatuje, že “zařízení jsou provozována bez protiprašného zajištění" a věc je podstoupena České inspekci životního prostředí. Dále, že hluk z recyklační linky působí rušivě.

  Kromě uvedeného případu je proti J. Litowczykovi vedeno řízení referátem životního prostředí Okresního úřadu v Berouně, Českou inspekcí životního prostředí a Stavebním úřadem v Berouně. Posledně jmenovaný již dříve vydal zákaz pokračování terénních úprav a navážení dalšího materiálu a to již nabylo právní moci.

  “Černého Petra má v ruce stále Stavební úřad v Berouně. Dokud nepodá vedoucí úřadu trestní oznámení pro maření úředního rozhodnutí, může si Litowczyk ze všech úřadů a jejich zákazů dělat legraci," říká JUDr. Jiří Archmann, jednatel občanského sdružení Vráž.

  Přes všechny protesty, zákazy a šetření pokračuje Litowczyk ve svých obligátních aktivitách. Právě probíhající recyklace však rozhodně nesměřuje k uvedení lokality do přijatelného stavu, ale bude pokračovat skládkování odpadů a prašný a hlučný provoz. Na pozemek totiž v těchto dnech začaly (v přímém rozporu se zákazem Stavebního úřadu v Berouně) navážet nákladní automobily další odpad.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|