čtvrtek 5. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zdraví:
 • Důkaz: automobilové zplodiny způsobují rakovinu (Sunday Times) Senátní volby za Václava Bendu:
 • Kandidáti (Jaroslav Veis) Česká republika:
 • Pár poznámek z cesty po Čechách: o rozhlase a  o policii (JČ) Diskuse:
 • Znamená něco Impuls 99? Politici musejí být potrestáni (Jiří Jírovec)
 • Co je střednědobým a dlouhodobým záměrem občanského sdružení Impuls 99? (Radek Novotný)
 • Předvídám krach hnutí Impuls 99 (Milan Pol) Děti Země:
 • Jsou J. Litowczykovi úřady pro smích?
 • Plzeňské svátky rovnodennosti 1999 (Plzeňská ekologická nadace)
 • Víte, co dýcháte, jíte či pijete (Plzeňská ekologická nadace)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Víte, co dýcháte, jíte či pijete ?

  Plzeňská ekologická nadace

  Plzeňská ekologická nadace vydala ve spolupráci se sekcí “Za čistou zemi, vzduch a vodu" sdružení Děti Země publikaci nazvanou “Víte co dýcháte, jíte či pijete ? aneb Jedy kolem nás".

  Jde o sérii letáčků informujících o nejběžnějších škodlivých látkách v životním prostředí. Ačkoli jsou letáčky určeny nejširší laické veřejnosti, jejich nejčastějšími uživateli budou patrně novináři, učitelé a lidé zabývající se ochranou životního prostředí. Základní informace o každé látce je strukturována do 4 oddílů:

  kde se uvedené látky vyskytují a při jakých činnostech vznikají

  jakými cestami se dostávají do lidského těla

  co mohou v lidském organismu způsobit

  co může udělat každý osobně, aby se lépe chránil či přispěl ke zlepšení stavu životního prostředí ve svém okolí

  Jedy kolem nás

  Média denně používají takové pojmy jako polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) nebo polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Můžeme se dozvědět kolik tun různých škodlivin je u nás ročně vypuštěno do ovzduší či vod. Ozývá se varování vědců před nebezpečím fotochemického smogu, či před negativním působením olova nebo kadmia. Nezřídka jsou vyhlašována upozornění na zhoršené rozptylové podmínky nebo smogové situace, kdy bychom dokonce raději měli co nejméně vycházet ze svých domovů.

  Kolik z nás ale ví, co jsou všechny tyto látky zač? Tušíte, jak mohou ublížit Vašemu zdraví? Chcete vědět, kde je jich nejvíce? Nebo naopak hledáte cestu jak zařídit, abyste se jim vyhnuli? Případně byste rádi napomohli snížení jejich množství v prostředí?

  Odpovědět na tyto otázky se po léta pokoušejí odborníci z různých oborů řadami studií. Ty jsou však velmi těžko dostupné, značně rozsáhlé a pro laika zpravidla nesrozumitelné. Proto jsme připravili sérii letáčků, v nichž jsme se snažili stručně, jasně a přehledně shrnout nejdůležitější informace. “Jedy kolem nás" zahrnují zatím následující znečišťující látky a jejich skupiny:

  benzen

  dioxiny (PCDD/Fs)

  kadmium (Cd)

  olovo (Pb)

  oxidy dusíku (NOx)

  oxid siřičitý (SO2)

  polétavý prach

  polyaromatické uhlovodíky (PAU)

  přízemní ozón (O3)

  Navíc je jeden letáček věnován vlivům nejběžnějších škodlivin (ozón, oxidy síry a dusíku) na rostliny.

  Publikace byla vydána v rámci projektu “Právo vědět" Nadace Partnerství financovaného WWF Norsko a z prostředků PHARE. Dle našich informací jde o první pokus tohoto typu. Uvítáme proto jakékoli připomínky a návrhy na zlepšení. Chceme vydávat další série letáčků a očekáváme náměty na to, jaké látky bychom měli zpracovat podobným způsobem. Na výše uvedené adrese je též možné si zmíněnou publikaci objednat.

  Připravil Miroslav Šuta


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|