pondělí 9. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentáře a poznámky na titulní straně Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Impuls 99, občanská společnost a senátní volby:
 • Kdo nám pomůže? (Milan Schulz) Jak se česká společnost mstí lidem, kteří jí věnovali život:
 • Jiří Pelikán a vrabčák (Sylvie Richterová) Česká společnost:
 • Jsme rasisti? (Ladislav Doležal, Radiožurnál) Pražská energetika:
 • Reakce na kritiku Jana Čulíka (Petr Holubec, tiskový mluví PRE)
 • Byrokratické překážky v České republice (Odpověď Jana Čulíka)
 • Popisem problému s Pražskou energetikou jste ťal do živého (Lukáš Marek) Impuls 99 - Reakce:
 • Impuls 99: Je nutné, aby lidi začali něco dělat proti opoziční smlouvě (Evžen Haičman)
 • Přímá a nepřímá demokracie (Petr Jánský)
 • ČRo: Otázka týdne: Ovlivní zatmění slunce politickou situaci v ČR? (Odpovídá JČ) Děti Země:
 • Odpor proti domažlickým velkodrůbežárnám roste  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pražská energetika: Chceme zákazníkům poskytovat dobré služby

  Petr Holubec, tiskový mluvčí PRE

  (Reakci Jana Čulíka k tomuto dopisu, označenou čísly v textu, si můžete přečíst níže.)

  Vážený pane,

  celá situace Vámi tak barvitě popsaná ve vydání Britských listů je dokladem současné právní situace v České republice, stavu právního vědomí a konec konců i do jisté míry ochoty najít společné řešení obou zúčastněných stran.

  Zřejmě jste informován o tom, že největší kus práce při vstupu do EU čeká ČR právě v právní oblasti a, bohužel, právě sladění právních norem má velký skluz. Dosud však v České republice platné zákony ovlivňují i chování podnikatelských subjektů.

  Z nich tedy například vyplývá, že Pražská energetika, a.s. může s cizími státními příslušníky uzavřít smlouvu na odběr elektrické energie pouze v tom případě, že jsou v ČR trvale hlášeni, nebo zde mají dlouhodobý či krátkodobý pobyt. (1) Ve Vašm případě se tedy jednalo spíš o cestu k vyřízení osobních záležitostí, turistiku, nebo služební cestu.

  Mylně se domníváte, že se práce cizinců v ČR nebo jejich placení prosazuje velmi těžce. (2) Tito lidé totiž, pokud opravdu chtějí pracovat v ČR vědí, že mají mít pracovní povolení (ostatně to je přeci běžné všude ve světě(3)), nebo dlouhodobý či alespoň krátkodobý pobyt. S turisty se opravdu smlouvy uzavírají velmi těžce všude na světě. (4)

  Nebudu s Vámi polemizovat, jste-li skutečným majitelem bytu tedy vlastníkem, nebo jste-li členem družstva, což vyplývá z Vašich řádků, a tudíž vlastníte členský podíl na družstevním majetku. Ale to opravdu není podstatné.

  S čím však nemohu souhlasit, to je uvedení příkladu o snadnosti přehlášení elektřiny v Británii při stěhování. Nezapomeňte, že jste se stěhoval uvnitř jednoho státu, a předpokládám, že jako občan Británie jste to měl skutečně velmi jednoduché. (5)

  Podobně jednoduché to má i občan ČR.(6) Telefonická služba energetických distribučních společností pro vyřízení všech zákaznických požadavko už v ČR existuje, ve velmi krátké době bude zavedena i v Praze, leč dovedu si představit, že cizí státní příslušníci budou muset přeci jen uvádět více údajů, než občan ČR.

  A když už píšte o razítkách a zhroucené ekonomice, dovolte krátké odbočení. Před 4 lety jsem byl v Británii na služební cestě s reportážním televizním štábem. Při příjezdu jsem musel v Doveru předložit celníkům Atta canrett, (? JČ), kde byly vyplněny všchny údaje o natáčecí technice a tuto techniku jsem musel také předvést. Za to jsem dostal razítko. Při odjezdu jsem potřeboval pro změnu razítko, že techniku zase v pořádku vyvážím. Jenže britský celník mně ve 3 hodiny ráno nevrle odbyl a odmítl se se mnou bavit, natož vtisknout razítko. Za tři měsíce po návratu do Prahy jsem dostal dopis od britské celní správy, že jsem Její veličenstvo ošidil na dani, protože jsem do Británie přivezl profesionální videozařízení, ale nevyvezl a tudíž ho zřejmě prodal a nezaplatil z toho daň.

  Nevím, jak bych svému zaměstnavateli vysvětlil, že jsem se vrátil bez kamery, nejsem ani zloděj ani překupník, kamera byla pochopitelně v pořádku v Praze. Inu úřední šiml řehtá hlasitě i za Kanálem.

  Ale zpět k vašemu případu. Věřte, že je i v našm zájmu, aby Váš pražský byt mohl mít elektřinu a její dodávky byly plynulé a bezpečné. Proto chceme znát alespoň přibližnou spotřebu vaší domácnosti. Poruchy, požáry a žel i úrazy elektrickým proudem nás přesvědčují o tom, že je tato znalost spotřeby nutná. Věřte, že v bytě, kde se počítá jen se svícením žárovkami, může například zapojení elektrického vytápění přinést komplikace Vám, ostatním uživatelom i naší společnosti. (8)

  V popisu celé záležitosti několikrát zdůrazňujete, že jste český občan, nicméně občanský prokaz nevlastníte, a protože nemáte ani dlouhodobý ani krátkodobý pobyt v ČR, není podle českých zákonů s Vámi opravdu možné uzavřít smlouvu o dodávkách elektřiny.

  Existuje jediné řešení, které jste asi částečně projednávali při Vaší návštěvě, ale vlivem určité míry neochoty jste se k němu nedopracovali.

  Tak tedy Váš družstevní byt buď pronajmete a Pražská energetika uzavře s nájemcem za předpokladu, že to bude občan ČR, nebo cizinec s dlouhodobým či krátkodobým pobytem v ČR, řádnou smlouvu a dohodne s ním platební podmínky. (9) Nebo Váš byt bude spravovat pověřená osoba, myslím, že jste navrhoval svoji matku. My s touto osobou uzavřeme smlouvu, ve které může být uvedeno Vaše sporožirové konto, že kterého budete buď platebním příkazem nebo přímým inkasem (podrobnosti se dozvíte při ústním jednání na příslušné pobočce) hradit odebranou elektřinu. Podotýkám, že na konto musíte pravidelně poukazovat finanční prostředky a sám vystavit trvalý příkaz, takové jsou podmínky Spořitelny k vedení účtu. V případě jakýchkoli pohledávek však pro Pražskou energetiku je odpovědnou osobou ten, s kým jsme uzavřeli smlouvu, ve Vašem případě tedy zřejmě matka. (10)

  Musím přiznat, že takových žádostí o připojení elektřiny cizinců, kteří nemají v ČR žádný pobyt, je velmi málo, ale začínají se objevovat častěji. (11)

  Váš případ je první, kdy takový cizinec má i sporožirový účet u českého finančního ústavu, jinak většina bank cizím státním příslušníkům bez pobytu v ČR účty nevystavuje, jiné jen s určitými omezeními.

  Navíc věřte, že Pražská energetika má i mezi cizími státními příslušníky, kteří odebírají elektřinu, nemálo dlužníků a získat peníze za odebranou elektřinu není právě jednoduché. Konec konců platební morálka i mezi českými občany není také vzorová a hrozivě rostoucí čísla finančních ztrát nás nutí k obezřetným postupům. (12)

  Vzhledem i k platnosti současného právního systému v ČR, který je rozdílný od anglosaského, nemožeme prostě postupovat jinak.

  Věřím, že navržené vysvětlení i řešení přijmete, že překonáte určitou nechuť jeatě jednou přijdete na městskou obchodní služebnu do pražské Koněvovy ulice k vyřízení Vaší záležitosti, že ve Vás získá Pražská energetika nakonec spokojeného zákazníka a že z uvedených údajů napíšte pro Váš list materiál, který přinese pohled i druhé strany.

  Petr Holubec

  tiskový mluvčí Pražská energetika, a.s.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|