pondělí 9. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentáře a poznámky na titulní straně Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Impuls 99, občanská společnost a senátní volby:
 • Kdo nám pomůže? (Milan Schulz) Jak se česká společnost mstí lidem, kteří jí věnovali život:
 • Jiří Pelikán a vrabčák (Sylvie Richterová) Česká společnost:
 • Jsme rasisti? (Ladislav Doležal, Radiožurnál) Pražská energetika:
 • Reakce na kritiku Jana Čulíka (Petr Holubec, tiskový mluví PRE)
 • Byrokratické překážky v České republice (Odpověď Jana Čulíka)
 • Popisem problému s Pražskou energetikou jste ťal do živého (Lukáš Marek) Impuls 99 - Reakce:
 • Impuls 99: Je nutné, aby lidi začali něco dělat proti opoziční smlouvě (Evžen Haičman)
 • Přímá a nepřímá demokracie (Petr Jánský)
 • ČRo: Otázka týdne: Ovlivní zatmění slunce politickou situaci v ČR? (Odpovídá JČ) Děti Země:
 • Odpor proti domažlickým velkodrůbežárnám roste  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odpor proti domažlickým velkodrůbežárnám roste

  Děti Země

  Vznikem právě založené Mezioborové pracovní skupiny pro drůbeží velkochovy na Domažlicku získal odpor proti plánovaným velkokapacitním drůbežárnám v tomto regionu nový rozměr.

  Členství ve skupině je otevřeno zejména pro zástupce dotčených obcí a místních občanských sdružení, republikových nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat a ochranou přírody a nezávislé experty.

  Její zakladatelé tak doufají v pozvednutí svého problému na národní úroveň a vytvoření rozsáhlejšího odborného a mediálního potenciálu, než jakým dosud disponují. Chtějí čerpat ze zkušeností již dříve založené Asociace Rajchéřov, jejíž činnost významně přispěla k odmítnutí projektu holandského zábavního parku v České Kanadě.

  Kam s tím trusem, pane Červený ?

  Asi největším problémem, se kterým je projekt velkochovů spojen, jsou tisíce tun vznikajícího kuřecího trusu, který při své vysoké koncentraci představuje problematický biologický odpad. Jeho využití je přitom obtížné: např. v Německu musí kuřecí farmy často hledat jeho odbyt desítky kilometrů daleko, protože místní zemědělci o něj nestojí.

  Jednatel firmy Česká drůbež ing. Červený sice tvrdí, že má odbyt na Domažlicku zajištěn, ale zapomíná už uvést, že smlouvy uzavřené s místními zemědělci jsou formulovány takovým způsobem, že k jejich vypovězení stačí např. pouhá změna výměry půdy, na které budoucí odběratel trusu podniká.

  Nejde jen o nás !

  Na půdě skupiny se budou setkávat i lidé s dosud obvykle protichůdnými zájmy, např. venkovští zemědělci a organizace Svoboda Zvířat. “Nejde jen o zhoršení našeho životního prostředí, ačkoliv nás samozřejmě tento problém zajímá nejvíc.

  Bateriové velkochovy jsou barbarským příkladem neúcty ke zvířatům.

  To, co jsem viděl na exkursi do německého drůbežího velkochovu v německé Vechtě mnou otřáslo. Slepice namačkané v malých klecích v několika patrech nad sebou, průmyslové tovární prostředí...

  V této otázce nám ostatně dal minulý měsíc za pravdu i pan senátor Smutný" říká Martin Synek, všerubský radní a mluvčí Občanského sdružení proti výstavbě velkokapacitních drůbežáren na Domažlicku.

  Tomáš Popp z plzeňské Svobody Zvířat mu dává za pravdu: “V Západní Evropě jsou bateriové velkochovy na ústupu. Ve Švýcarsku, Švédsku a některých spolkových zemích v Rakousku jsou zakázány, v Německu minulý měsíc Ústavní soud zakázal s okamžitou platností výstavbu nových farem.

  V Evropské unii je používání malých klecí od roku 2003 omezeno a od roku 2012 zakázáno. Nechápu, proč bychom se kvůli ekonomickým zájmům německých drůbežářů z “České" drůbeže měli vzdalovat od Unie" .

  Falešné sliby

  Investor plánovaných drůbežáren tvrdí, že jeho projekty budou pro dotčený region přínosem. Argumentuje zejména novými pracovními místy.

  Ze lži však toto tvrzení usvědčují jeho vlastní propagační materiály: “Velkou předností této technologie je, že přináší obrovskou úsporu pracovních sil, takže je bezobslužná", uvádí se v materiálu dodavatele klecí, firmy Big Dutchman.

  “Místo stovek lidí, kteří by se v našem regionu mohli život ekologickým zemědělstvím, agroturistikou včetně domácího, k přírodě šetrného chovu slepic, nabízí jedna velkofarma 17 pracovních míst. Myslím, že je jasné, co je pro region prospěšnější", říká Martin Synek.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|