středa 13. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Rozklad státních služeb?
 • Česká policie ignoruje tísňové volání (Robert Izák) Češi a myšlenky odjinud:
 • Překážky feminismu v Čechách na konci 20. století (Bohuslav Blažek) Poznámky k tématům Britských listů:
 • Estébáci a komunisté, Livie Klausová, prezidentské pravomoce, krize zdravotnictví a geniální nápad Václava Havla (Jiří Jírovec) Česká politika:
 • Lidi v ČR mají pořád strach (Jaroslav Teplý, pozn. JČ)
 • Tajemná schůzka ČSSD a ODS(Ivan Hoffman) Reakce: školství a zdravotnictví:
 • Elitářství a rovnostářství (Vlasta Leporská)
 • Socialismus v duších českých lékařů a jejich stoupenců (Alexandr Křížek)
 • Problémy zdravotnictví jako školství jde vyřešit redukcí a zachováním toho nejlepšího (Martin Gavlák) Problémy s českou armádou:
 • Nechci armádu! (Roman Štědronský)
 • Legrace s neefektivní českou armádou (Ludvík Vavřina) Darwinismus a náboženství:
 • Julianin náboženský fundamentalismus (Ondřej Stehlík) Oznámení:
 • Zajímavá výstava obrazů v Královské oboře  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Lidi v ČR mají pořád strach

  Jaroslav Teplý

  Pane Čulíku, s tím titulkem, že "Podle čtenářů BL nepůsobí v České republice v podnikatelské sféře vůbec žádní příslušníci bývalé komunistické nomenklatury" ( BL 11.10.99) jste to přehnal a Vy to víte, takhle dělají své závěry tzv. tabloidy.

  Snad je Vam líto, že se nikdo nepřihlásil, ale odpověď je přímo ve Vašem textu a také o něco níže. V tom odstavci se zmiňujete o (údajných) komunistických mafiích a to je to, z čeho mají lidé strach.

  V soukromých podnicích žádná lustrace byť i chromá neplatí a díky sametové revoluci lidé nevědí, s kým mají to potěšení.

  Vám poděkování a lásku, Václave Havle a Václave Klausi, lidé se nepřestali bát. Zda právem či neprávem nehraje žádnou roli.

  O něco níže máte už dlouho zabudovaný text o K. Koecherovi. To byl (nebo ještě je? Já nevím, na které straně on teď je, když ČR vstoupila do NATO) superšpion sovětské výzvědné služby takové hodnoty, že byl po svém zatčení v USA vyměněn za sovětského disidenta. Proti očekávání se neusadil v Rusku, ale žije - doufám, že v klidu - někde v Čechách.

  To je zajímavá situace, z které malý český člověk vyvozuje ve světle dnešních poměrů své závěry, i když Koecher podal naprosto uspokojivé vysvětlení, proč pronikl až do nejvyšších kruhů CIA, totiž aby jim ukázal vady a slabiny v jejich systému.

  Jaroslav Teplý

  Poznámka JČ: Pane Teplý, cožpak vy nevíte, že ten titulek byl záměrnou provokací, aby se lidi konečně sebrali a hovoří-li bez důkazů o údajné existenci komunistické mafie, aby proti ní - existuje-li - konečně začali něco dělat.

  Výmluva, že se, chudáčci, bojí, je nepřesvědčivá: vždyť mohou ty informace panu Žákovi zaslat anonymně. Že by dodnes vládl v ČR takový saddámovský teror, že by se lidi nemohli odvážit ani tohoto?

  Petr Pithart argumentuje, že se lidi po roce 1969 tak rychle přizpůsobili husákovskému režimu a zabydleli se v něm, protože je "zklamali vládní a straničtí představitelé z roku 1968, kteří zradili". Takové hlouposti mi prosím nepovídejte. Každý je odpovědný sám za sebe a za svou odvahu. Vždyť to je čirý alibismus. Kdyby národu skutečně záleželo na svobodě a na vládě práva, nenechal by se ztraumatizovat a otrávit nějakými politiky.

  Pokud v ČR dnes skutečně existuje "komunistické spiknutí" a pokud o tom lidé mají konkrétní důkazy, nic jim nebrání, aby proti tomu něco dělali. Jenže nejpravděpodobnější je, že lidé žádné konkrétní důkazy nemají, jen chtějí mlhavě a emocionálně nadávat a tím se sami před sebou ospravedlňovat za svou bezmocnost.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|