úterý 19. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Účelové polopravdy o televizi Nova:
 • Poznámky k deseti poznámkám Petra Štěpánka (Milan Šmíd) Česká televize:
 • Přemlynářováno: Kamarádšoft Romana Proroka? (Jaroslav Plesl) Nepřijatelně liberální publikační praxe BL:
 • Rasismus Františka Ročka (Petr Uhl) Romové:
 • Všichni občané by měli dodržovat základní civilizační normy (Oldřich Madera) Česká politika:
 • Otázka týdne: Co brání ČR v přizpůsobování se Evropské unii? (Jan Čulík, Radiožurnál, 17.10.1999)
 • Superkoalice (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Studie o pražských ženách od Trnkové a Heitlingerové není reprezentativní (Marek Houša)
 • Cítím se v dnešní ČR plně šťastná a svobodná (Jana Zimová) Pošetilé programové rozhodnutí České televize:
 • Bylo by dobré seriózně vysvětlovat, v čem je Major Zeman lživý (Vlastimil Cích)
 • Vstup do EU a manipulace občany prostřednictvím televize Debata o náboženství:
 • Darwinismus, neodarwinismus, důkazy a urážky (Pavel Kočička) Nekrolog:
 • Zemřel Štěpán Kotrba senior, jeden z posledních tvůrců české monumentální keramické plastiky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Studie o pražských ženách od Trnkové a Heitlingerové není reprezentativní

  Marek Houša

  Poznámka k tomuto článku Jana Čulíka.

  Pane Čulíku, Ze studie zaměřené na pražské mladé ženy nelze odvozovat všeobecné závěry. I když v tomto případě mohou být totožné.

  Ženy také mají jiné vnímání světa než muži. Jsou více zaměřeny na skutečný spotřebovatelný a okamžitý užitek. Pro většinu žen není důležitá získaná svoboda slova, ale zlepšení spotřebních možností, které po revoluci nastalo.

  Stejně tak je na cestování do zahraničí nezajímá např. tamní politické zřízení, ale pozlacená věžička zámku na Loiře, galerie nebo luxusní obchod.

  Ale já jim to nevyčítám! Chápu to a líbí se mi to na nich.

  Hlavní důvod "nepochopitelných" odpovědí lidí z posttotalitních zemí je v tom, že mají léty účelové propagandy zcela změněný hodnotový žebříček. V zemích, kde byl relativní dostatek byli záměrně orientováni na spotřebu.

  Například přežírání se Čechů masnými výrobky a nadměrná spotřeba piva.

  Tam kde nebyl dostatek, propagovaly se nespotřební hodnoty jako vlastenectví.

  Viz. Rusko nebo bývalá Jugoslávie.

  Jenže touha konzumovat je tak jako tak jedním z hlavních motorů naší kultury. Takže řada "měkkých" vymožeností, které přineslo osvobození od totality, je pro většinu lidí zde žijících méně významná, než by si intelektuál přál.

  Ale! Domnívám se, že by nás nepříjemně překvapily výsledky podobného průzkumu v západních zemích, který by se občanů ptal, např. zda má pro ně větší cenu laciné zboží než svoboda slova.

  Takové průzkumy se ale asi nedělají.

  Poznámka JČ: Milý pane Houšo, máte pozoruhodně rasistický názor na tzv. "ženskou mentalitu". Obávám se, že byste se u dívek vašeho věku třeba v Británii stal rychle terčem posměchu.

  Kdyby se ptali ve veřejném mínění občanů tradičních západních demokracií, zda by dali přednost bohatství v zotročení anebo bídě ve svobodě, mám pocit, že by asi mnoho z nich volilo spíš tu svobodu, jako příležitost, a asi by namítali, že v zotročení nemůže existovat dlouhodobé bohatství.

  Proti citaci ze studie Trnkové a Heitlingerové vystoupila na konferenci českých historiků ostře Jiřina Šiklová a namítala, že vzhledem k tomu, že autorky zkoumaly, sice velmi podrobně, názory jen jediné absolventské třídy zdravotních sester, není to reprezentativní. Protestovala, stejně jako v dopise Milan Šmíd, proti citaci nereprezentativního internetového průzkumu veřejného mínění na stránkách ČTK. Omlouvám se, pokud jsem se vyjádřil nepřesně: necitoval jsem obě informace jako všeobsáhlý závěr, že VŠICHNI lidi v ČR toto pociťují, ale jako sondy.

  Naproti tomu, a to jsem také řekl v odpovědi Jiřině Šiklové na konferenci: pokud existují přesvědčivé, rozsáhlé spolehlivé sociologické průzkumy, dokazující, že v ČR nevládne antikomunismus, občané nejsou rozděleni podle stereotypních, černobílých ideologických představ a občané mají pocit že plně vládnou v dnešní ČR svým osudem a plně užívají k naprosté spokojenosti jako vzpřímení a samostatní občané své svobody, ať je prosím cituje. Už se k tomu dál nevyjádřila.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|