úterý 19. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Účelové polopravdy o televizi Nova:
 • Poznámky k deseti poznámkám Petra Štěpánka (Milan Šmíd) Česká televize:
 • Přemlynářováno: Kamarádšoft Romana Proroka? (Jaroslav Plesl) Nepřijatelně liberální publikační praxe BL:
 • Rasismus Františka Ročka (Petr Uhl) Romové:
 • Všichni občané by měli dodržovat základní civilizační normy (Oldřich Madera) Česká politika:
 • Otázka týdne: Co brání ČR v přizpůsobování se Evropské unii? (Jan Čulík, Radiožurnál, 17.10.1999)
 • Superkoalice (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Studie o pražských ženách od Trnkové a Heitlingerové není reprezentativní (Marek Houša)
 • Cítím se v dnešní ČR plně šťastná a svobodná (Jana Zimová) Pošetilé programové rozhodnutí České televize:
 • Bylo by dobré seriózně vysvětlovat, v čem je Major Zeman lživý (Vlastimil Cích)
 • Vstup do EU a manipulace občany prostřednictvím televize Debata o náboženství:
 • Darwinismus, neodarwinismus, důkazy a urážky (Pavel Kočička) Nekrolog:
 • Zemřel Štěpán Kotrba senior, jeden z posledních tvůrců české monumentální keramické plastiky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zemřel jeden z posledních tvůrců české monumentální keramické plastiky

  V neděli 17. 10. 1999 zemřel v Praze po těžké nemoci ve věku 67 let ak. soch. Štěpán Kotrba, představitel českého realistického sochařství sedmdesátých a osmdesátých let.

  Rodák z jihočeského Přeborova (*1. 5. 1932) absolvoval keramickou školu v Bechyni a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u profesora Jana Kavana. Vedle prací keramických, z nichž některé realizoval již v době studií od r. 1950, se věnoval intenzivně volné sochařské tvorbě a klasickému figurálnímu sochařství.

  Více než čtvrtstoletí vyučoval na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT). Stovky českých architektů poznávaly pod jeho vedením základy prostorové kompozice, sochařské tvorby či zásady propojení výtvarného díla a architektury.

  Jeho sochařská tvorba zasáhla i do šperkařství - vytvořil rektorské žezlo ČVUT či insignie FA a FS ČVUT (1967). Naprostá preciznost řemeslného zpracování, dokonalost sochařského výrazu i bohatost výtvarné invence mu byly vlastní. Toho jsou důkazem i portréty předních osobností historie české architektury a techniky.

  Spolu se svou manželkou vytvářel po desetiletí monumentální keramické plastiky, které našly uplatnění v řadě exteriérů i interiérů českých měst.

  Jako vzpomínku na rodiště vytvořil v druhé polovině devadesátých let z glazované kameniny sochu dívky, obklady a jardiniery pro radnici v Milevsku (1988). Byl autorem řady realizací v Pardubicích - busty Bedřicha Smetany (bronz 1978), monumentální pískovcové sochy Matky (1981), plastik Živly (pískovec 1984, Dubina) či keramické plastiky Slunce (1977). Na tradice barokního sochařství navázal i sochou Sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (pískovec, 1992).

  Pro Ústí nad Labem vytvořil monumentální kameninovou fontánu pro sídliště Severní terasa. Plastiky Květ (1984) či Mořská perla (1984, hotel Murom, Most) patří svými unikátními rozměry k největším monolitickým keramickým plastikám na světě.

  Kameninové fontány, jardiniery, plasiky či reliefy lze najít ve Znojmě, Vimperku, Chrudimi, Chomutově, Semilech, Žatci i v Praze. Realizoval je již od studií převážně v Poštorenských keramických závodech v Břeclavi.

  Svá díla vystavoval v řadě českých i světových výstavních síní, svými plastikami je zastoupen ve sbírce moderního umění Národní galerie, v českých a evropských galeriích i v soukromých sbírkách.

  (pan)


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|