úterý 19. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Účelové polopravdy o televizi Nova:
 • Poznámky k deseti poznámkám Petra Štěpánka (Milan Šmíd) Česká televize:
 • Přemlynářováno: Kamarádšoft Romana Proroka? (Jaroslav Plesl) Nepřijatelně liberální publikační praxe BL:
 • Rasismus Františka Ročka (Petr Uhl) Romové:
 • Všichni občané by měli dodržovat základní civilizační normy (Oldřich Madera) Česká politika:
 • Otázka týdne: Co brání ČR v přizpůsobování se Evropské unii? (Jan Čulík, Radiožurnál, 17.10.1999)
 • Superkoalice (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Studie o pražských ženách od Trnkové a Heitlingerové není reprezentativní (Marek Houša)
 • Cítím se v dnešní ČR plně šťastná a svobodná (Jana Zimová) Pošetilé programové rozhodnutí České televize:
 • Bylo by dobré seriózně vysvětlovat, v čem je Major Zeman lživý (Vlastimil Cích)
 • Vstup do EU a manipulace občany prostřednictvím televize Debata o náboženství:
 • Darwinismus, neodarwinismus, důkazy a urážky (Pavel Kočička) Nekrolog:
 • Zemřel Štěpán Kotrba senior, jeden z posledních tvůrců české monumentální keramické plastiky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Manipulace občany prostřednictvím televize

  (Opět mi není jasné, kdo je autor. Prosím uvádějte své jméno a e-mail i na závěr příspěvků, které přicházejí samostatně jako attachment.)

  Při sledování televizních zpráv v poslední době jsem si nemohl nevšimnout jedné věci. Neustále se v nich zdůrazňuje, jak je na tom Česká republika špatně, co se týče případného vstupu do Evropské unie. Na tomto "faktu" se shodly jak veřejnoprávní tak i komerční televize. Kladu si ovšem otázku, jaké mohou být dopady této zprávy.

  Dopad první - Zakázané ovoce nejvíce chutná. Toto přísloví bych trochu vylepšil a to sice - Obtížněji získané ovoce chutná lépe. Pokud bych aplikoval tuto formulaci na vysílání zpráv, napadá mne jediné. Snahou je, aby lidé neustálým posloucháním apokalyptických zpráv o případném nepřijetí ČR do EU změnili svůj postoj a chtěli se do těchto struktur dostat. Na veřejnosti totiž neexistuje diskuse na téma, jestli opravdu chceme jít do EU a co nám to přinese. Slyšíme pouze jediné, jak na cestě do EU máme čím dál větší potíže, že bude zázrak, že tam vůbec doklopýtáme. S tímto souvisí druhý dopad.

  Politici, kteří dovedou zemi do EU, získají obdiv přívrženců EU, protože oni nás tam přes všechny problémy dovedli. Dá se tedy očekávat, že tato skutečnost se projeví také na volebních preferencích. Politici, kteří budou v době přijetí u moci, jednoznačně budou z toho profitovat. Tento druhý aspekt potvrzuje také vývoj politické situace v ČR.

  Je hodně naivní se domnívat, že politikům záleží na osudu lidí. Lidé politiky zajímají pouze jako voliči a to pouze jednou za celé volební období - v době, kdy se blíží nové volby. Z tohoto důvodu vidím ve snaze vypovědět opoziční smlouvu ze strany ODS pouze pokus o dostání se k moci. Lidé z ODS, kteří by se dostali k moci v případě zvržení jednobarevné vlády sociální demokracie by mohli tvrdit, že případný vstup do EU v roce 2003 proběhl pouze jejich zásluhou. V čas totiž odstranili tu "pro ČR tak škodlivou" vládu sociální demokracie.

  Z výše uvedeného textu lze vyvodit jednoduché ponaučení - Lidé bděte. Neznamená totiž, že pádem komunistického systému automaticky zanikla praxe manipulace s davem.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|