úterý 19. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Účelové polopravdy o televizi Nova:
 • Poznámky k deseti poznámkám Petra Štěpánka (Milan Šmíd) Česká televize:
 • Přemlynářováno: Kamarádšoft Romana Proroka? (Jaroslav Plesl) Nepřijatelně liberální publikační praxe BL:
 • Rasismus Františka Ročka (Petr Uhl) Romové:
 • Všichni občané by měli dodržovat základní civilizační normy (Oldřich Madera) Česká politika:
 • Otázka týdne: Co brání ČR v přizpůsobování se Evropské unii? (Jan Čulík, Radiožurnál, 17.10.1999)
 • Superkoalice (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Studie o pražských ženách od Trnkové a Heitlingerové není reprezentativní (Marek Houša)
 • Cítím se v dnešní ČR plně šťastná a svobodná (Jana Zimová) Pošetilé programové rozhodnutí České televize:
 • Bylo by dobré seriózně vysvětlovat, v čem je Major Zeman lživý (Vlastimil Cích)
 • Vstup do EU a manipulace občany prostřednictvím televize Debata o náboženství:
 • Darwinismus, neodarwinismus, důkazy a urážky (Pavel Kočička) Nekrolog:
 • Zemřel Štěpán Kotrba senior, jeden z posledních tvůrců české monumentální keramické plastiky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Darwinismus, neodarwinismus, důkazy a urážky

  Pavel Kočička

  K článku Ondřeje Kadlece "Darwinova evoluční teorie není v rozporu s biblí" (LN 9.10., příloha Orientace) a reakci Juliany v Britských listech "Lidove noviny: exponencialne rostouci stupidita?" mám otázku: Proč tolik emocí ze strany Juliany?

  Darwinismus říká, že moderní druhy vznikají postupným historickým vývojem. Vývoj se odehrává hromaděním drobných modifikací, přičemž přírodní výběr zajišťuje prosazení těch nově vzniklých druhů, které jsou lépe vybaveny pro přežití. Tato teorie neodráží skutečné procesy v přírodě. Fosilní nálezy nepodporují předpoklad postupných změn. Nové druhy se ve fosilních nálezech objevují náhle, a přechodné články vedoucí k předkům nalezeným ve starších horninách téže oblasti neexistují. Vznikla tedy nová teorie - neodarwinismus.

  Ten říká, že nové druhy vznikají relativně rychle, v malé populaci, na základě prudkých genetických změn - mutací. Vzniká model přerušovaných rovnováh. Vývojové linie se po velkou většinu svého trvání nemění, přičemž tento poklid je čas od času přerušen rychlou speciací - kvalitativní změnou k lepšímu vyššímu druhu. To fosilním nálezům odpovídá .

  Fosilním nálezům ovšem stejně dobře odpovídá zpráva o stvoření v bibli. (Věřící ve stvořitele musí ovšem předpokládat, že stvořitelský den netrvá 24 hodin. Ale proč by to nemohli předpokládat?)

  Pokud tedy nechce věda zůstat u argumentu typu 'pravdu má neodarwinismus, protože je ideologicky nepřijatelné aby Bůh tvořil' musí zkoumat jinou rovinu důkazů než jenom fosilie.

  Tou je genetika. Vyjímám z článku Juliany pozoruhodnou část. Co genetika nevysvětlila, tedy, co věda nemůže ověřit experimentem: "Presne se nevi, jake bylo slozeni a podminky praoceanu, v nemz se patrne vyvinuly prvni protogenomy, tvorene RNA. ...  evoluce pohlavi take neni dosud dostatecne vysvetlena, vznik altruismu ...) K tomuto krátkému výčtu problémů by se bohužel daly přidávat další, naprosto zásadní. Např. ten, že vztahy mezi DNA, RNA a bílkovinami jsou tak komplexní a propojené, že život je možný jen tehdy, když všechny tyto elementy existují současně. Jaké síly by musely způsobit, aby se tak nepředstavitelně organizované struktury objevily  na zemi najednou? Náhodná genetická mutace a přírodní výběr?

  Dostáváme se k jádru pudla. Přijme-li někdo ten či onen názor na vznik života a jeho obrovské rozrůznění, je to vždycky otázka víry. Věř ve stvoření, věř v darwinismus, věř v neodarwinismus, věř si čemu chceš, ale netvď, že pro svou víru máš nezvratné vědecké důkazy. 

  A jestliže nemáš nezvratné vědecké důkazy, kde bereš právo obviňovat někoho ze stupidity? Nebo je internet takovým médiem, které už v názvu článku dovoluje urážet jenom proto, aby si článku někdo všimnul, abych byl zajímavý? To platí nejen pro Julianu, to platí obecně.

  Předpokládám, že pan Kadlec ví, co je neodarwinismus. Ve svém článku se mimo jiné zaměřuje na historické důvody, proč byla na začátku našeho století všeobecně přijata za skutečnost teorie jménem darwinismus a proč tato myšlenka dodnes sice mlhavě, ale pevně a 'tradičně' přetrvává v myslích lidí (Juliana: "Pres tyto nezodpovezene otazky malokdo pochybuje o tom, ze evoluce probiha")

  S jednou výhradou ale Juliany souhlasím. Kde přišel článek pana Kadlece ke svému názvu? Slovo "bible" se v textu nevyskytuje, název je v porovnání s obsahem článku vyložený protimluv. Napsal pan Kadlec svůj příspěvek bez názvu a název doplnil někdo jiný?

  Pavel Kočička

  Poznámka JČ: Titulek byl redakční.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|