pondělí 1. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká republika a její mentalita:
 • Jak z krize: Marketing a česká politika (Jaroslav Plesl) Česká televize:
 • O Kohoutovi bez Kohouta. Další promarněná příležitost české dokumentaristiky (tp) Majetkové poměry v českých televizích:
 • Oprava mediálních kulis (Milan Šmíd) Václav Havel a jak vnímá Západ Českou republiku:
 • Václav Havel Keanův životopis číst nebude, ale dostane z něho vejcuc (Jan Čulík)
 • Havlovat, mít a nemít (další recenze knihy Johna Keana, Neal Ascherson, Observer)
 • Střední Evropa: Svoboda nalezená a ztracená (poněkud stereotypní vidění střední Evropy očima Timothy Gartona Ashe) Česká republika:
 • Jak se vyšetřuje v ČR policejní korupce (Michal Škop)
 • Drastické pracovní podmínky v českých podnicích vlastněných cizinci - je to vina českého středního managementu? (Kostas Zgafas)
 • V ČR jsou daně opravdu vysoké (Milan Krejčiřík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Majetkové proměny v českých televizích

  Oprava "mediálních kulis"

  Milan Šmíd

  Motto:

  3 b) každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena...

  (Etický kodex novináře, přijatý Valnou hromadou Syndikátu novinářů ČR dne 18.6.1998)


  Za dva materiály o médiích, které jsem v Britských listech zveřejnil minulý týden (zde zde), se na mne sesypala kritika z více stran a já musím uznat, že v některých případech oprávněná.

  Na druhé straně se přiznávám, že na tenký led odvážných interpretací dostupných faktů a signálů (ano, někdy to bylo až na hranici spekulace) jsem se vydal zcela záměrně. U druhého článku, za který mne kritizuje pan Bradáč, jsem výslovně uvedl, že vše je "s ručením omezením" a pouhá hypotéza. Dráždí mne totiž tajemno, nejasnosti a neustálé klamání tělem, kterému je veřejnost vystavována, a proto jsem v některých případech trochu nadsadil a provokoval tím, že jsem vyslovil hypotézy o možných motivech i budoucích událostech.

  Co se týče chybných interpretací, případně špatného pochopení nějakého vyslaného signálu, nárokuji si zde určitou licenci na omyl, zvláště pokud nevzniká záměrně, ale z nedostatku dostupných informací.

  Co se týče faktických chyb a omylů, kterých jsem se mohl vyvarovat, kdybych si fakta lépe prověřil, tam se musím omluvit. Ty chyby mne skutečně mrzí.

  Ve věci Prima TV a Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání vyžaduje komentář a opravu především tento odstavec:

  "...rada nic nenamítala proti žádosti IPB o převedení jejího vlastnictví FTV Premiéra na společnost Domeana. Narychlo se tak napravoval prohřešek IPB proti bankovnímu zákonu a ten souhlas (...) byl zdůvodněn tím, že Domeana je dceřinou společností IPB, kterou IPB stoprocentně vlastní."

  Především: moje formulace "prohřešek IPB" nepřímo implikuje porušení zákona ze strany IPB, správnější by byla formulace, že vlastnictví FTV Premiéra se dostalo do rozporu s bankovním zákonem, a ten rozpor nezpůsobila IPB, ale změna zákona (od února 1999).

  Jak jsem dále zjistil, Domeana není dceřinou společností IPB, kterou IPB stoprocentně vlastní (tu informaci jsem měl z výstřižků denního tisku). Sněmovní tisk č. 341 (Dodatek ke zprávě Rady) uvádí, že od ledna 1999 jediným společníkem Domeany se stala NOMURA Capital s.r.o. Tato společnost také figuruje v Domeaně podle aktuálního výpisu z OR. Kupodivu, když jsem NOMURA Capital v OR vyhledával, nebyla tam, neboť se 4.5.1999 se stejným IČO "převlékla" do společnosti Quartermaine Capital, kterou vlastní nizozemský The Quartermaine Investment Fund BV. A pak věřte akutálnosti výpisů z OR.

  Nicméně týž parlamentní tisk č. 341 ve své příloze číslo 1 (zpracovala IPB s datem 12.8.1999) s názvem "Současná majetko-právní struktura" jako stoprocentního vlastníka Domeany uvádí GES Holding a.s. Podíváte-li se do rejstříku, zjistíte, že předsedou představenstva je Ivan Zach, muž, který se vám v OR objeví 54krát, pokud zadáte jeho jméno v platných i neplatných funkcích.

  Takže odpověď na otázku, komu vlastně patří Domeana, není vůbec jednoduchá, a já ji odpověděl nesprávně. Měl jsem si to všechno v OR prověřit.

  (Jen tak na okraj: K tomu pátrání v OR mne přivedl vlastně až sněmovní tisk 341 a možná, že kdybych ho měl na www.psp.cz v plném znění, možná bych tu chybu neudělal, pro tisk jsem si musel zajít do parlamentu osobně. Také výroční zpráva Rady ČR pro R a TV vysílání vedená jako sněmovní tisk číslo 145 na www.psp.chybí. Pokud vím, ta zpráva tam kdysi on-line byla, nyní již není. Proč? Jenom proto, že byla tak dlouhá?)

  Další opravu a vysvětlení vyžaduje odstavec, který hovoří o Lauderově signálu vyslanému do Česka:

  "...když mne necháte koupit TV Prima, zapomenu na arbitráž. Ten signál viditelně nezůstal bez ohlasu, když na jedné straně ministerstvo financí náhle vyrukovalo se zprávou ČTK (20.10.1999) o tom, kolik nás ta arbitráž bude stát miliónů a na straně druhé se z více zdrojů vyrojily zprávy, že o TV Prima projevil zájem Murdochova News International..."

  Zde základní výchozí fakta sice sedí, ale jejich výklad je zavádějící. Ano, uvedená zpráva ČTK byla zveřejněna, ale já jsem si tu zprávu špatně vyložil jako signál o ochotě vlády pozitivně reagovat na Lauderovu žádost (veden úvahou: proč to četka zveřejnila? proč se zdůrazňuje, kolik to bude stát peněz?).

  Navíc s touto zprávou "nevyrukovalo" ministerstvo financí, ale ČTK. Jak jsem byl poučen, vláda jako celek v celé záležitosti sice zaujala pozici mrtvého brouka (nechť rozhodnout soudy a arbitráže), ale úředníci ministerstva financí pracují tak, jak se od nich žádá, tj. vykonávají vše, co je potřebné, vypracovávají rozbory a předkládají vládě materiály, mj. také o tom, kolik bude třeba vyčlenit peněz pro mezinárodní arbitráž atd. O těch materiálech pak ČTK informuje, takže šlo o běžnou agendu bez jakýchkoli dalších podtextů.

  Třetí chybu jsem pak učinil v dovětku, který jsem psal narychlo v pondělí ráno po přečtení materiálu v časopise Týden. Data o hovorech mezi Železným a Josefíkem pocházela z (zcizeného?) účtu Vladimíra Železného, takže pan Josefík nemá, proč by provozovatele svého mobilního telefonu měl žalovat a moje řečnická otázka byla zcela zbytečná.

  Všechno špatné je ale k něčemu dobré. Právě ty kritické reakce mně pomohly lépe se orientovat v celé kauze. Krátce řečeno: ta kauza je stále složitá a může mít stále více východisek. To, které jsem naznačil (tj. že CME koupí TV Prima a nablýská ji do podoby TV Nova), je pouze jedním z možných.

  Kromě toho - díky těmto příspěvkům se můj archiv obohatil o další přírůstky (viz například parlamentní tisk č.341, ale také i zpráva, kterou Vávra rozesílá poslancům a Týden o ní - se začerněnými jmény - minulý týdenin informoval). Všem, kteří tuto "zpravodajskou" zprávu nemáte, mohu sdělit: o mnoho jste nepřišli. Byť ta zpráva má mnoho stránek a hodně výpisů z obchodních rejstříků a hodně jmen (např. jménu Ivan Zach a jeho participaci na privatizacích Karlovarského porcelánu a Crystalexu se zde věnuje možná až příliš prostoru, na druhou stranu, proč ne, když o těchto kauzách bylo shromážděno tolik materiálů, které lze ze šuplíků vytáhnout a ve formě "investigativní zprávy" zákazníkům prodávat), to, co bych od této zprávy očekával, jsem se v ní nedozvěděl.

  Protože tou podstatnou nezodpovězenou otázkou je: kam vedou nitky od Šmejcovy České produkční a MEF Holdingu, jaký kapitál stojí za těmi, kteří poskytují Železnému peníze? A především: kdo ručí za poskytnuté úvěry a také čím, tj. jakou zástavu banka přijala? Na hluboké mandlové oči Vladimíra Železného se přece úvěry neposkytují. A jestliže zpráva, kterou si CME a Vávra objednali, na tyto otázky neodpovídá, tak si myslím, že to byly vyhozené peníze.

  Závěry, ke kterým zpráva dospívá, že jde o spiknutí IP banky, v němž hraje Železný úlohu pouhého pěšáčka, a že to spiknutí má vést k ovládnutí televizního (ale prý i rozhlasového ne-li dokonce multimediálního) trhu, který má být později IP bankou předložen magnátu Murdochovi na stříbrném talíři, sice nepostrádá určitou logiku, leč důkazy zde chybějí.

  Nehledě na to, že na Česko upírají svůj zrak i jiní hráči, na prvním místě UPC se svými "háčky" v SBS, v Českém mobilu a především ovládající českou kabelovou televizi.

  Co se týče moji "rusofobie", či předpojatého postoje vůči ruským podnikatelům, ze kterého jsem byl obviněn panem Bradáčem v souvislosti se skupováním akcií CME bankovní skupinou Gusinského MOST, ano, i v tomto případě jsem spekuloval (což jsem v titulku i v textu výslovně sděloval), tentokrát s nadějí, že se někdo přidá v pátrání po skutečných příčinách těchto nákupů.

  Ano, napojení Gusinského na moskevského starostu Lužkova jsem "opsal" z novinářských zdrojů, s touto informací jsem se setkal vícekrát (např. http://www.the-week.com/98oct18/events2.html), i když chápu, že může jít o novinářské klišé. Proto vítám, jestliže pan Bradáč dodal podrobnější a zasvěcené informace.

  Napojení na národní židovské kongresy, o kterém se pan Bradáč zmiňuje, může, ale také nemusí, mít svůj význam. Mohlo by naznačovat, že ty nákupy akcií CME jsou možná mezi Lauderem a Gusinským dohodnuté. Kdo ví. Ale to mi stejně neodpovídá na otázku, co s těmi akciemi chce Gusinskij dělat, k čemu mu budou. (Zmiňovat se o Železném v této souvislosti je myslím dneska už zbytečné. Podle mého názoru je Železný dnes v této komunitě odepsán.)

  Já jsem vyslovil hypotézu, možná divokou - buď má Gusinský zájem o Ukrajinu nebo chce pomoci Lauderovi "konsolidovat" investice na Východě, tedy i na Slovensku.

  Takže ano, já slibuji panu Bradáčovi, že už nebudu démonizovat ruské podnikatele a spojovat je se záhadnými střelbami a s lidmi, kteří se bez ochranek neobejdou. Ale tu odpověď, jaká bude další strategie CME v podnikání ve střední a východní Evropě, té odpovědi jsem se ani od pana Bradáče nedočkal.

  A tak jsem si na diskusním boardu přečetl jen jediné alternativního vysvětlení nákupů akcií CME investory z MOSTu. Ruští podnikatelé prý ty akcie CME kupují proto, aby si záměrně zhoršili svoji účetní bilanci před datem, kdy odevzdávají daňová přiznání, tj. 31.října, a že po 31. říjnu prý opět ty akcie vrhnou zpátky na trh.

  Kdo ví. Uvidíme.

  Milan Šmíd

  P.S. K pravdě se lze dobrat jedině diskusí a konfrontací více informací a stanovisek. Nikdo nemá patent na pravdu. Prosím, takto berte i moje články. Jsou to příspěvky do diskuse.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|