středa 19. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jak uvažují o televizi jinde:
 • Evropská televize na rozcestí (Michael Grade, připravil Milan Šmíd) Sdělovací prostředky:
 • Ještě jednou k článkům Milana Šmída o České televizi (Jan Čulík)
 • Ivo Mathé si stěžoval na Vladimíra Železného: Rada kašle na stížnosti (Jan Lipšanský) Česká politika:
 • HOFFMAN Václav Havel:
 • Ještě k novoročnímu projevu prezidenta (a jeho komentované publikaci v BL) (Tomáš Horyna) České zdravotnictví:
 • Jak lékaři žádají pacienty o finanční pomoc (Michal Sojka, ČLK) Sci-fi fejeton o české politice a českém zdravotnictví:
 • "Neustoupíme" Hustopeče opět na stránkách republikových deníků (Karel Svoboda) Reakce:
 • Nemám rád poznámky ateistů (Jan Lipšanský) Fotbal:
 • Může být kopnutí do kožené koule chráněno v rámci vlastnických práv? (Pavel Trtík) Rusy prováděná genocida:
 • Čečensko - země bez budoucnosti (Charon Denijev) Ekologie v ČR:
 • Navrhněte Ropáka roku 1999 prostřednictvím Internetu (Děti Země)
 • Měření dioxinu ve spalovně v Liberci - konečně je jasno (Děti Země)
 • Česko-polské setkání ekologů (Děti Země, Ostrava)
 • Polemika s Hnutím Duha (David Trunec) Oznámení:
 • První konference Sisyfa (Universum)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ještě jednou k článkům Milana Šmída o České televizi

  Jan Čulík

  Rád bych učinil ještě dvě poznámky k článkům, které ve včerejších Britských listech zveřejnil Milan Šmíd k problematice České televize. V článku pro časopis Týden psal Milan Šmíd, jak Rada České televize zpanikařila, když zjistila po zavedení peoplemetrů, že lidé nesledují Události ČT v tak velkých počtech, v jakých sledovali Železného zpravodajství na Nově. Milan Šmíd napsal:

  Krátce nato, v červnu 1997, nově zaváděný peoplemetrový výzkum přináší šokující výsledky sledovanosti večerního zpravodajství ČT, podle nichž na Události ČT v 19.30 se dívalo jen 8-10% diváků, zatímco Televizní noviny TV NOVA ve stejném čase dosahovala 30-35% sledovanosti. Od tohoto okamžiku bylo jasné, co se stane onou "oblastí klesající pod průměr", které chtějí členové rady podle svého programového prohlášení věnovat svou pozornost a "podílet se na hledání způsobů a strategií, jak podporovat dosaženou úroveň v dalším růstu,"

  Nejen rada, ale i někteří politici zpanikařili při pohledu na nízký rating Událostí ČT, ačkoliv například lidé v BBC z 15 procent sledovanosti svých večerních zpráv nedělají žádnou tragedii. Politici i rada začali Mathému čím dál tím častěji vyčítat, že se zpravodajstvím něco neudělá, nechápajíce, že Ivo Mathé je především producent, manažer, osoba navýsost odborná a spíše nepolitická, která respektuje rozhodovací pravomoce svých podřízených a radikální řezy dělá teprve tehdy, když je přesvědčen, že neohrozí systém a přinesou žádané výsledky.

  K této věci se ozval z londýnské redakce české sekce BBC Ivan Kytka. Poukázal také na to, že sledovanost Událostí nebyla nijak špatná. Konstatoval, že ve Šmídově článku chybí otevřenější kritika Rady České televize, že se nechala mesmerizovat číselnými údaji a hodnotila sledovanost a nikoliv v první řadě kvalitu zpravodajství České televize.

  Byla chyba, pokračuje Kytka, že teoretikové jako Milan Šmíd se tou dobou neozvali dostatečně hlasitě a nepoukázali na to, že je pošetilé usilovat o to , aby Česká televize doháněla ve sledovanosti zpravodajství televizi Nova.

  Šmíd a jeho kolegové v České republice měli poukazovat na to, že se Česká televize nesmí nechat mesmerizovat závodem s televizí Nova v oblasti sledovanosti, a měli objektivně a systematicky hodnotit kvalitu zpravodajství. Měli asi vyžadovat od Rady České televize, aby činila totéž.

  2. Na jiném místě citoval Milan Šmíd ze zdrojů bruselských autorit, jaká má být podle nich televize veřejné služby. Polemizoval s tím, s mým údajně příliš přehnaným přikládáním důležitosti zpravodajství a publicistice. Citoval tyto tři charakteristiky, do nichž vpisoval své poznámky (charakteristiky uvádím znovu, bez poznámek):

  Úkolem evropským veřejnoprávních televizí je

 • poskytovat prostřednictvím svého programu orientační body pro všechny příslušníky veřejnosti, býti faktorem sociální soudržnosti a integrace všech jednotlivců, skupin a společenství...

 • poskytovat prostor pro veřejné diskuse, ve kterých mohou být vyjádřeny názory a náhledy co nejširšího spektra lidí..

 • vysílat nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře.

  Už jsem psal, že si nemusíme nutně sedat na zadek jen před tím, co hlásají bruselské autority, jen proto, že jsou to bruselské autority: že je třeba hodnotit všechny argumenty, ať pocházejí odkudkoliv, samostatně. Jenže po úvaze je zřejmé, že výše uvedený citát asi nelze použít jako argument proti tomu, aby se nepřeháněl v české veřejné televizi význam zpravodajství a publicistiky. Spíše se mi zdá, že první dva odstavce citátu ("poskytovat orientační body pro všechny příslušníky veřejnosti, být faktorem sociální soudržnosti a integrace všech jednotlivců, ... , poskytovat prostor pro veřejné diskuse, vyjadřovat názory a náhledy co nejširšího spektra lidí ...") jsou obecně vyjádřenými zásadami, jejichž konkrétní realizací je pak možná zásada "vysílat nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře." Jak už jsem také víceméně napsal, nezdá se mi totiž, zda by televize veřejné služby dokázala poskytovat orientační body a  prostor pro veřejné diskuse například tím, že vysílá Eurovizní písňovou soutěž či Baywatch... Zdá se mi, že tyto zásady, jejichž plnění předpokládá Brusel, naplňuje televize veřejné služby především zpravodajstvím a publicistikou.

  Jiná věc je, že s příchodem digitálního vysílání hrozí velmi reálné nebezpečí, že dojde k rozkladu celonárodní soudržnosti, kterou dosud, po posledních padesát let, podporovala celostátní televize (většina národa se dívala předchozího večera na totéž - taková celková národní zkušenost v blízké budoucnosti v důsledku silné fragmentace televizního vysílání zřejmě nebude existovat.) • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|