středa 19. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jak uvažují o televizi jinde:
 • Evropská televize na rozcestí (Michael Grade, připravil Milan Šmíd) Sdělovací prostředky:
 • Ještě jednou k článkům Milana Šmída o České televizi (Jan Čulík)
 • Ivo Mathé si stěžoval na Vladimíra Železného: Rada kašle na stížnosti (Jan Lipšanský) Česká politika:
 • HOFFMAN Václav Havel:
 • Ještě k novoročnímu projevu prezidenta (a jeho komentované publikaci v BL) (Tomáš Horyna) České zdravotnictví:
 • Jak lékaři žádají pacienty o finanční pomoc (Michal Sojka, ČLK) Sci-fi fejeton o české politice a českém zdravotnictví:
 • "Neustoupíme" Hustopeče opět na stránkách republikových deníků (Karel Svoboda) Reakce:
 • Nemám rád poznámky ateistů (Jan Lipšanský) Fotbal:
 • Může být kopnutí do kožené koule chráněno v rámci vlastnických práv? (Pavel Trtík) Rusy prováděná genocida:
 • Čečensko - země bez budoucnosti (Charon Denijev) Ekologie v ČR:
 • Navrhněte Ropáka roku 1999 prostřednictvím Internetu (Děti Země)
 • Měření dioxinu ve spalovně v Liberci - konečně je jasno (Děti Země)
 • Česko-polské setkání ekologů (Děti Země, Ostrava)
 • Polemika s Hnutím Duha (David Trunec) Oznámení:
 • První konference Sisyfa (Universum)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Česko-polské setkání ekologů

  Děti Země Ostrava, Čs. Armády 84, 715 00 Ostrava-Michálkovice

  Ing. Vlastimil Karlík, tel.:069-621997, e-mail: vkarlik@idp.cz

  Česko-polského setkání nevládních ekologických organizací v Bartošovicích u Studénky, které proběhlo v sobotu 15.1.2000, se zúčastnilo 18 zástupců 15 organizací, mezi jinými WWF, Dolnoslezské Nadace ekorozvoje, Společnosti přátel Poodří, sdružení VITA, ČSOP, Unie pro řeku Moravu a dalších. Cílem tohoto setkání bylo probrat možnosti vzájemné spolupráce při ochraně údolních niv řek Odry a Moravy.

  V první části programu byli účastníci informováni o významných investičních záměrech na polské i české straně, které by mohly představovat ohrožení cenných ekosystémů. Jedná se zejména o polský plán Odra 2006, zahrnující rozsáhlé splavňování dosud volně tekoucích úseků Odry, na české stran se mluvilo o záměrech na splavňování řek Odry a Moravy. V druhé části programu byly představeny dva projekty česko-polské spolupráce při ochraně přírody v údolí Odry. Nejprve to byl již probíhající projekt "Atlas řeky Odry", který podrobně mapuje přírodní hodnoty v údolí Odry od pramene k ústí a bude cenným nástrojem nejen pro přírodovědce, ale také např. jako podklad pro územní plánování. Na tento projekt navazuje projekt "Řeka Odra jako ekologický koridor, který zahrnuje vytvoření Oderského informačního centra s internetovou prezentací všech důležitých informací o přírodních hodnotách a společenských aktivitách v okolí Odry. Projekt dále počítá s natočením filmu, publikací fotografického alba, putovními výstavami a bude završen v květnu roku 2001 mezinárodní konferencí.

  V diskusi se účastníci shodli na potřebě spolupráce v mezinárodním měřítku, a vytvořili pětičlennou pracovní skupinu, která vypracuje návrhy na obsah a formu této spolupráce.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|