středa 19. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jak uvažují o televizi jinde:
 • Evropská televize na rozcestí (Michael Grade, připravil Milan Šmíd) Sdělovací prostředky:
 • Ještě jednou k článkům Milana Šmída o České televizi (Jan Čulík)
 • Ivo Mathé si stěžoval na Vladimíra Železného: Rada kašle na stížnosti (Jan Lipšanský) Česká politika:
 • HOFFMAN Václav Havel:
 • Ještě k novoročnímu projevu prezidenta (a jeho komentované publikaci v BL) (Tomáš Horyna) České zdravotnictví:
 • Jak lékaři žádají pacienty o finanční pomoc (Michal Sojka, ČLK) Sci-fi fejeton o české politice a českém zdravotnictví:
 • "Neustoupíme" Hustopeče opět na stránkách republikových deníků (Karel Svoboda) Reakce:
 • Nemám rád poznámky ateistů (Jan Lipšanský) Fotbal:
 • Může být kopnutí do kožené koule chráněno v rámci vlastnických práv? (Pavel Trtík) Rusy prováděná genocida:
 • Čečensko - země bez budoucnosti (Charon Denijev) Ekologie v ČR:
 • Navrhněte Ropáka roku 1999 prostřednictvím Internetu (Děti Země)
 • Měření dioxinu ve spalovně v Liberci - konečně je jasno (Děti Země)
 • Česko-polské setkání ekologů (Děti Země, Ostrava)
 • Polemika s Hnutím Duha (David Trunec) Oznámení:
 • První konference Sisyfa (Universum)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Měření dioxinu ve spalovně v Liberci - konečně je jasno

  Děti Země Liberec (Simona Jašová), Jizerská 25, Liberec 15, 46001, Liberec 15, tel:

  048/5109741, fax: 048/5109740, e-mail: dz.liberec@ecn.cz

  Mgr. Zuzana Chalupná - Kosmonautů 361, Liberec 5, 46005 , tel/fax: 048/5109204

  Po poměrně dlouhotrvajícím snažení se tento týden zástupcům nově vzniklého občanského sdružení "Lidi pro Liberec", (zabývá se především situací v nakládání s odpady na Liberecku) , podařilo konečně získat přehled o výsledcích měření dioxinů v liberecké spalovně. V tomto zařízení totiž v druhé polovině letošního roku proběhlo několik jednorázových měření dioxinů a to společnostmi SCES spol. s r.o. Ústí nad Labem a INPEK, spol. s r.o. Praha .

  "Česká inspekce životního prostředí potvrdila, že ve spalovně skutečně proběhla měření dioxinů a to celkově tři. Tento týden se konečně podařilo získat všechny výsledky těchto měření a tím uzavřít nejasnosti a spekulace o tom, jak je to vlastně s dioxiny v liberecké spalovně" uvedla MUDr. Kateřina Absolonová, mluvčí občanského sdružení "Lidi pro Liberec".

  Výsledky jednotlivých měření:

  5,982 ng TEQ/m3 - tj. cca 59x více, než norma připravená k přijetí i v ČR

  4,71 ng/TEQ/m3 - tj. 47x více, než norma připravená k přijetí i v ČR

  3, 228 ng/TEQ /m3 - tj. 32x více, než norma připravená k přijetí i v ČR

  Znamená to, liberecká spalovna odpadů bude vypouštět do ovzduší 1,5-2,5 g dioxinů ročně. Co se týče celkového množství vypouštěných dioxinů, je spalovna v Liberci nejhorší spalovnou v Čechách.

  Česká inspekce životního prostředí dala jako technickou podmínku ke stavebnímu povolení spalovně limit na dioxiny 2,0 ng TEQ m3, což je 20x více, než stanoví norma běžná v některých evropských státech a připravovaná k přijetí v nejbližší době i v České republice. Ani do hodnoty 2,0 ng TEQ se však liberecké spalovně zdaleka nepodařilo vtěsnat.

  Jediný konkrétní číselný údaj, který dosud společnost Termizo oficiálně uvedla, je měření, které dopadlo nejlépe, tedy hodnota 3, 2 ng TEQ m3.

  "Předchozí měření, která dopadla ještě podstatně hůře se zřejmě zástupcům Termiza veřejnosti příliš sdělovat nechce," řekla Simona Jašová z Dětí Země Liberec. "Tento týden jsme se zástupci Termiza jednali . Ke sdělení konkrétních čísel výsledků měření dioxinů se však nepodařilo nikoho z nich přimět" dodala Jašová.

  Podle sdělení Termiza proběhne příští úterý, tj. 18.1. další měření dioxinů. Ředitel společnosti Termizo František Nyč uvedl, že pokud se nepodaří emise dioxinů snížit na hodnotu odpovídající požadavkům České inspekce životního prostředí (2,0 ngTEQm3), bude Termizo tento problém řešit tak, aby této hodnoty dosáhlo do konce května letošního roku. Zda to znamená, že Termizo tímto přistupuje na jeden z požadavků petice za ekologické nakládání s odpady, kterým je instalace filtru na dioxiny , však není jasné.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|