úterý 29. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Východní Evropa:
 • Chcete si koupit dítě? Dopis Petru Uhlovi:
 • Policejní vyšetřování Ondřeje Gini a Jana Čulíka (Tomáš Pecina) Český prezidentský úřad:
 • Bude Madeleine Albrightová kandidovat na prezidenta České republiky? České zdravotnictví:
 • Čeští lékaři v roli pacientů (Vladimíra Bošková) Česká politika:
 • Unie a ti druzí (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky:
 • "Cestovatelská" skrytá reklama II. - tentokráte v MfD (Štěpán Kotrba)
 • Jsem raději, když lidi se mnou polemizují, než když mě nekriticky citují (Milan Šmíd) Čeští studenti v zahraničí:
 • Noční běh Glasgowem (Pavel Trtík) Bytová otázka:
 • Ke krizi bydlení pro mladé lidi (Martin Hlaváček)
 • Jak je tomu s bydlením? (Dalibor Štys) Sázka:
 • Jak jsem nevyhrál láhev šampaňského (Petr Jánský) Ekologie:
 • Metrostav má ostudu na internetu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Čeští lékaři v roli pacientů

  Vladimíra Bošková

  Na Občanské sdružení na ochranu pacientů se sídlem v Praze se obracejí se stížnostmi nejen občané - nezdravotníci, ale také lékaři v roli pacienta. A to tehdy, když se lékař jako pacient setká s nějakým "šlendriánem" v českém zdravotnictví na vlastním těle. Lékař - pacient nepodává stížnost na  kolegu u své lékařské komory, ale jde raději za organizací pacientů. To bohužel naznačuje, že Česká lékařská komora zřejmě nevyřizuje řádně podněty pacientů ani tehdy, když jde o člena lékařského stavu.

  Lékaři - pacienti v těchto situacích upozorňují na to, že řádnému šetření stížnosti překáží manipulace s údaji ve zdravotní dokumentaci (např. se z ní vytrhávají listy), nepřítomnost právníků při řízení a falešná kolegialita funkcionářů komory k lékařům, kteří se dopustili odborného pochybení.

  Pokud se lékař - pacient rovnou obrátí na orgány činné v  trestním řízení (vyšetřovatel a státní zástupce), i na této úrovni se setká s neobjektivitou (v okresech existují úzké mezilidské vazby) a neprofesionalitou (vyšetřovatelé a státní zástupci neumějí či nechtějí korigovat nepravdivý lékařský znalecký posudek). A tak se lékaři - pacientovi stane to samé, co se v ČR běžně děje řadovým občanům: nedočká se nápravy v mimosoudním řízení (na úrovni komory) a  k soudnímu řízení se přes osoby vyšetřovatele a státního zástupce nedostane (kauza je odložena ad acta).

  V ČR totiž dodnes neexistuje nestranné a profesionální šetření stížností na lékařské pochybení. Ve Velké Británii se uplatňuje mimosoudní řízení za účasti nestranných právníků, které podle mých informací funguje dostatečně rychle a účinně. Pokud jde o závažnější kauzu, dostane se věc před soud a soudci jsou schopni rozeznat kvalitní znalecké zhodnocení od nekvalitního.

  V ČR se sice mluví o reformě správního řízení a soudnictví, avšak opomněly se do ní začlenit zahraniční vzory rychlého a nestranného šetření stížností v oblasti veřejného zdravotnictví.

  Jednou z cest k nápravě je zákonná úprava disciplinární činnosti České lékařské komory, kdy předsedou disciplinární komise by byl buď soudce z povolání (vzor SRN, Rakouska, Holandska), nebo nezávislý právník - člen komory advokátů (vzor Kanady). Druhým krokem musí být delegování soudců či právníků k řízení probíhajícím v okresech z krajské úrovně, aby byly potlačeny nežádoucí místní vazby mezi soudci a lékaři (případně i pacienty). Třetím krokem by mělo být zaškolení vyšetřovatelů a soudců do zdravotnických kauz, sjednocení jejich postupů, a hlavně naučit je rozeznávat znalecké posudky, které nejsou dostatečně podloženy věrohodnými údaji a argumenty.

  Vladimíra Bošková

  předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů

  Podskalská 24, Praha 2  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|