čtvrtek 21. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Československo:
 • Slováci nechceli samostatnosť (Edo Velecký) Rasismus:
 • "Muž zabil Roma?" (Václav Pinkava) Zaměstnanost, podnikatelství a státní správa:
 • Češi se uplatní na Západě, budou-li dostatečně kvalifikovaní a schopní (Vladimír Rott) Erotická reklama v Británii zakázána:
 • Co je špatného na těle Sophie Dahlové (Daily Telegraph) Reakce:
 • Reklama neeticky manipuluje hlavně slabé a bezbranné lidi (Juliana) Lékařství a léčitelství:
 • Hrozí nám diktatura anonymních expertů (Eugen Haičman) Sociální zabezpečení:
 • Valorizace starobních důchodů je diskriminační - požaduji nápravu (Karel Kleisner) Média a politika:
 • Zamlčené jádro sporu o guvernéra (Miloš Štěpánek)
 • Nedělní partie dvou hejtmanů - mediální ohražení (Miloš Štěpánek) Reakce po uzávěrce:
 • Jak BL píší o České televizi: Jste věčný kverulant, Jane Čulíku, a BL jsou bulvární jako Blesk (Ivan Javorský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hrozí nám diktatura anonymních expertů

  Eugen Haičman

  Obávám se, že metoda léčby nádorů profesora Fortýna popsaná v Britských listech 19.prosince Václavem Pinkavou nebude obecně přijata a uplatňována nikoliv proto, že by byla neúčinná, ale proto, že odporuje poznatkům současné chirurgické vědy, jak se dozvíme ze slov profesora Dvořáka citovaných v dovětku Václava Pinkavy. Pro lékaře musí být vždy nejdůležitější konkrétní pomoc pacientovi a to bez ohledu na to je li to vědecky "košer." Existuje více léčebných metod, které jsou v rozporu se současným vědeckým poznáním a přitom fungují a slouží trpícím lidem. Patří mezi ně například homeopatie. Donedávna jsem patřila i třeba hypnóza. O oprávněnosti takovýchto metod rozhodne čas. Max Planck napsal už před lety jedovatě, že nová teorie se prosadí až tehdy, když stoupenci té staré jednoduše vymřou. Myslí li si ovšem někdo, že takto nelze v medicíně uvažovat, neboť tím může být ohrožen život pacienta, rád bych upozornil že to dokáží i "standardní" léčebné postupy. Třeba takový Josef Lux totiž nezemřel na následek zhoubné nemoci, jeho smrt byla jen vedlejší projev chemoterapické léčby. Skutečně. Aby tělo přijalo kostní dřeň, musí v něm být zcela ochromen imunitní systém. Pak může člověka zabít, stejně jako v případě AIDS, naprosto běžná choroba. Každá léčba může být ve svém důsledku pro pacienta nebezpečná.

  Václav Pinkava se ptá jestli by šla podobnou metodou, jak je ta Fortýnova, tedy podvázáním nádorového ložiska, léčit i rakovinou zasažená společnost. Vzápětí dodává, že to asi nepůjde. Nelze prostě jednoduše izolovat nádorem zasaženou společenskou skupinu od zdravého zbytku společnosti. Pravda, jisté pokusy se ve dvacátém století udály. Ovšem destruktivní vedlejší důsledky zcela zakryly léčebný účinek terapie. Diagnostici Marx a Engels usoudili, že tou zasaženou skupinou je buržoazie. Praktičtí chirurgové jako Lenin, Stalin, Mao či Pol-Pot kombinovali standartní léčbu nádorů, tedy jejich odstranění (popravy, genocidy), s prvky moderními jako je izolace a převýchova (koncentrační tábory). K vyvrcholení humanistického přístupu došlo v bývalém SSSR, když pro odpůrce režimu vznikaly speciální psychiatrické léčebny.Pacient komunistických léčitelů, mám na mysli společnost, sice na rozdíl od Josefa Luxe nezemřel, ale léčení na něm zanechalo dlouhodobé následky.

  Nedělám si vůbec žádné iluze o moderní medicíně. To jestli byla či nebyla či nebyla nějaká metoda prověřena západními odborníky nepokládám za rozhodující. Současná medicína v sobě nese totiž hodně znaků totalitní ideologie. Má svá dogmata a své rituály. Má svůj umělý jazyk. Lékař je ve vztahu k pacientovi ten vševědoucí a vševládnoucí, to že to tak vždy není pozná někdy pacient, až tehdy je li nucen vyrovnávat se s následky léčení, někdy až patolog. Britské listy před časem zveřejnily protest, jehož autor utrpěl zkušenost se současnou psychiatrií. Jeho zkušenost není vůbec výjimečná, ale naprosto běžná. Současná psychiatrie se zaměřuje pouze na potlačování symptomů o skutečné příčině mnohých duševních poruch neví dodnes vůbec nic. Stávající léčení je jen utlumování chemickými prostředky. Ty nahradily dřívější svěrací kazajky.

  Vím, že svá tvrzení, která jak doufám někoho naštvou, bych měl lépe doložit. Jsem toho schopen, ale nemohu si uzurpovat celé Britské listy jen pro sebe. Navíc nechci psát ani tak o medicíně, ale o tématu které mne pronásleduje přímo obsesivním způsobem.Tímto tématem názorový monopol jedné skupiny lidí nad názory ostatních. Hledám li latentní zárodek budoucí totalitní společnosti, nevidím jej ani v knize Mein Kampf, ani v hajlujících holohlavcích ani ve vysokých preferencích KSČM. To jsou již jen mrtvé relikty minulosti. To, co nám skutečně hrozí bych z jistou nadsázkou nazval "diktaturou anonymních expertů". Expert je , i když známe jeho jméno příjmení. On nehovoří jménem svým, ale jménem toho oboru v němž je expertem. Sám zůstává bez odpovědnosti. Po expertovi přichází byrokrat, který na základě "znaleckého posudku" experta jedná. I byrokrat je nevinný, bez odpovědnosti. Jedná v zájmu vyšší pravdy, kterou mu zprostředkoval expert. Spojení byrokrata s expertem je smrtelně nebezpečné pro celou civilizaci.

  Sledujeme li bulvární i seriozní tisk, vidíme jakou roli hrají "nezávislí" experti v životě současné společnosti. Slovo nezávislí dávám do uvozovek, protože nemá smysl. Každý je na něčem závislý. Každé východisko je formované lidskou zkušenost a dosaženým vzděláním. Našemu vzdělávacímu systému vládla komunistická ideologie, která se usadila hluboko v duších našich vzdělanců. Někdo asi namítne, že to není pravda, že většina z nás se s komunizmem již dávno vyrovnala. Verbálně možná ano, ale to zdaleka nestačí. Ten komunista sedí někde hluboko v nás. Jeden z jeho projevů je právě oddělování vědeckého a nevědeckého. Věda je jen jeden z možných způsobů chápání světa nikoliv klíčem k pochopení všeho. Zde již začíná ideologie. Skutečný vědec má pokoru a úctu k tajemství přírody a života. Ideologovi je vše jasné.

  Komunistická ideologie je deformovanou verzí vědecko-racionalistického světonázoru. Verbální ideologie skončila v dějinném propadlišti. Její obsah je však neustále přítomen. Právě na tradiční medicíně se svými přístroji, se svým měřením a vážením či se svou snahou odstranit každý projev nemoci, odstranit každý nefunkční orgán je to nejvíce znát. Děje se to však i jinde. Naše školy stále vychovávají nemyslící fachidioty. Novináři raději žádají stanoviska expertů, místo aby šli s kůží na trh a řekli vlastní názor na věc. Bez znalců se již neobejde žádný složitější soudní proces. Znalci rozhodují, kde končí erotika a začíná pornografie. Znalci určují jestli obsah té či oné knihy je nebo není společensky závadný.Domnívám se, že skutečné vyrovnání se s minulostí spočívá v pochopení nepřenesitelnosti vlastní odpovědnosti za každý skutek, který vykonám. To se týká především lidí jako jsou lékaři, soudci či politici. Tedy lidí, kteří mají moc rozhodovat nad naším životem.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|