Britské listy


pátek 26. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České televizi:
 • České televizi: poskytněte podle zákona informace o nákladech výroby pořadů a o platech pracovníků (Tomáš Pecina) V Británii je přísně: konec vysoké politické kariéry:
 • Případ Mandelson: Blairův nejbližší spojenec musel rezignovat, protože před třemi lety krátce zatelefonoval podřízenému ve prospěch svého sponsora Česká politika:
 • Rozhodnutí Ústavního soudu o volebním zákoně bylo normální, ne žádné "vítězství" (Miloslav Navráil) Česká televize:
 • Ještě jednou: měla Bobošíková právo odmítnout na tiskové konferenci odpovídat na otázky některých přítomných? (Jaroslav Štemberk) Umělé těhotenství:
 • Velká Británie: Náš podivný strach ze starších matek (Guardian) Ochuzený uran:
 • Požaduji spolehlivé údaje o zbraních z ochuzeného uranu (Vladimír Wagner)
 • Britské ministerstvo obrany vědělo, že střely z ochuzeného uranu působí rakovinu (Guardian) Sčítání lidu:
 • Nesouhlasím s alarmistickým hodnocením sčítání lidu od Tomáše Peciny (Alexander Růzha)
 • Ukázněnost obyvatelstva při sčítání je měřítkem vyspělosti země (pracovník ČSÚ)
 • Tomáši Pecino, jste póvl! (Jan Halva, ČSÚ) Pilip, Bubeník a Kuba:
 • Rituální tance a politická technologie (František Roček) Internet:
 • Proč nejsou na internetových stránkách českých státní institucí řádné informace o nejdůležitějších velikánech české kultury a vědy? (Alexander Moroz)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.


 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Rozezlení pracovníci Českého statistického úřadu. Svým článkem Proč se nezúčastním sčítání lidu, zaměřeným na obranu občanských práv, zejména Českou televizí nedávno hrubě ohroženého práva na soukromí, rozezlil Tomáš Pecina pracovníky Českého statistického úřadu (jeden z nich charakterizoval Pecinův článek jako bulvární (!) a autora samotného jako "póvl"). Čeští státní statistikové mají hlavně obavy, že to bude prý strašná ostuda v Evropské unii, pokud se celoevropské sčítání lidu zrovna v ČR nepovede. Argumentujeme, že to nás naprosto nezajímá: občanská práva, zakotvená v českých zákonech, zejména v ústavních dokumentech, musejí být daleko nad tím, co si snad poručí nějaký Brusel. Zákony nejsou pro legraci a doufáme - a budeme se o to pevně snažit - že budou v ČR řádně dodržovány. - Osobně mám podezření, že hlavním problémem v České republice je ono dosti neuvěřitelné rozhodnutí uvést na dotazník i občanovo rodné číslo! V ČR s jejím polorozbořeným právním řádem se nedá předpokládat, že by byla státní správa schopna utajit tak důvěrné informace, které dotazník pro sčítání lidu vyžaduje, pokud bude dotazník individuálně identifikovatelný. V tom případě v jejich vlastním zájmu doporučujeme občanům, aby sčítání lidu bojkotovali. Jinak se totiž může stát, že se důvěrné údaje, které v dobré víře do dotazníku napíší, objeví za čtrnáct dní jmenovitě na obrazovce České televize v pořadu Fakta v nějaké skandalizační aféře, vysílané ku prospěchu televizních vzbouřenců, a nějaký právník, chtivý medializace, začne psát články do novin, že je to úplně v pořádku... (JČ)

  Velmi zásadní námitky proti sčítání lidu shrnuje Tomáš Pecina v této poznámce:

  Nemám celkem vzato nic proti statistickému zkoumání mé osoby; kdyby stát přišel s anonymními dotazníky, které se budou sbírat hromadně např. do zapečetěné urny, zřejmě bych mu část požadovaných údajů poskytl.

  Avšak:

  1. Nejde jen o to, má-li stát o určité informace zájem, ale je-li tento zájem oprávněný a učinil-li stát dost pro to, aby získávaná data nemohla být zneužita. U některých položek (a náboženská víra mezi jednoznačně ně patří) jde o otázky, na něž, jak jsem hluboce přesvědčen, žádný demokratický stát světa nesmí svým občanům zákonem uložit povinnost odpovědět (v tom smyslu je zákon č. 158/1999 Sb. v rozporu s Listinou práv a svobod a tak budu formulovat v případě potřeby svou ústavní stížnost). Jiné otázky přípustné jsou, ale podmínkou je, že stát dostatečně zabezpečí data proti zneužití; to se však v tomto případě nestalo.

  2. Režimy (a jejich statistikové) odcházejí, ale databáze osobních dat zůstávají. Střízlivým odhadem je pravděpodobnost, že za pět let bude v České republice vládnout - ať pravicový nebo levicový - represivní režim, asi 20-30 %. Může se tedy stát, že na základě osobních dat, která v roce 2001 poskytnu v dobré víře demokratické statistické instituci, mě v roce 2006 přijde zatknout nedemokratické politická policie totalitního státu.

  3. Jak jsem napsal už ve včerejší poznámce (a jak to minimálně neoficiálně připouštějí i zaměstnanci ČSÚ), laičtí sčítací komisaři nedávají dostatečnou záruku nevyzrazení dat na úrovni místní komunity ani ochranu dat před zneužitím pro kriminální účely. Moje sousedky nemají ani nejmenší právo vědět, kolikrát jsem rozvedený, kolik mám dětí ani kolik vlastním osobních aut - a jak opakuji, nekvalitní procedura připravená pro sčítání statistickým úřadem přiměřenou bezpečnost těchto údajů nezaručuje.

  a dodává:

  Pevně věřím, že data, která sčítacímu komisaři poskytnu, budou v bezpečí přesně stejně jako podrobné účty z mobilních telefonů členů Rady ČT - jsou ostatně chráněna podle téhož paragrafu trestního zákona. Když se zítra probudím a zjistím, že vyšetřovatel obvinil Marka Vítka a jeho spolupracovníky z trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji a soudce zvažuje, zda na ně uvalí vyšetřovací vazbu (důvody pro předstižnou vazbu dány jsou), ujišťuji pana Halvu [tj. pracovníka ČSÚ, který označil TP za "póvl"], že svůj názor na sčítání lidu ještě jednou promyslím.

 • Ing. Jan Halva z ČSÚ si přeje udržet své hulvátství v tajnosti. Ing. Jan Halva vyčetl v pátek dopoledne dalším hrubým dopisem redaktoru Britských listů, že jeho hulvátský útok na Tomáše Pecinu BL zveřejnily, ačkoliv si přál jeho utajení. Publikujeme ve veřejném zájmu i tento další "soukromý" vulgární útok státního úředníka a upozorňujeme, že člen státní správy si v žádném případě nesmí dovolit takto jednat ani s novináři, ani s veřejností. Doufáme, že nadřízení ing. Halvy z jeho jednání vyvodí patřičné důsledky, neboť arogantní a hrubý způsob jeho jednání ČSÚ v očích veřejnosti diskredituje. Představa, že smějí pracovníci státních úřadů ze svých počítačů v zaměstnání rozesílat hrubé dopisy a mají přitom právo na ochranu v rámci soukromí, je absurdní. (JČ)

  -----Original Message-----
  From: ing. Jan Halva [mailto:HALVA@gw.czso.cz]
  Sent: Friday, January 26, 2001 6:56 AM
  To: jcu2@cableol.co.uk
  Subject: Podekovani

  Pane Čulíku,
  děkuji vám, že jste nedodržel to, oč jsem vás požádal a zveřejnil můj text v BL. Nyní již vím zcela přesně, co si o vás mám myslet a to včetně titulků a zvýraznění. Úroveň Blesku jste již překonal, chybí již jen fota osob sedících na WC. Na neshledanou
  Jan Halva
  TENTO TEXT NENÍ URČEN KE ZVEŘEJNĚNÍ!!!!!!!!

 • V předprojekci představila redakce publicistiky České televize nový "zábavně-publicistický" měsíčník O. K. - Občan Kraus. Nový pořad, jenž ve schématu nahrazuje kontroverzní S politiky netančím, je koncipován jinak než před dvěma lety zrušená Dvaadvacítka; je daleko dynamičtější, méně těžkopádný a více se blíží Čtvrtníčkově humoru. V premiérovém dílu diváci uvidí např. velmi zdařilou parodii na obě soupeřící České televize i na Volejte řediteli. Zda se v pořadu konečně dočkáme i ostré politické satiry, jíž je proslulá např. BBC, nebo zda Kraus se Šternem zůstanou u prvoplánových šimkovsko-bubílkovských šťouchanců, nebylo možno ze zhruba dvacetiminutové ukázky posoudit.

  Debata následující po projekci se zaměřila na posvátnou krávu České televize, jíž se díky jediné prosincové poznámce Jany Dědečkové stal rozpočet tohoto pořadu. Zejména šéfredaktor publicistiky Martin Mrnka hovořil o finančních otázkách mimořádně ostýchavě. Poznamenal jsem, že nevidím důvod, proč rozpočet tajit, když je Česká televize od včerejška stejně povinna poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jan Kraus reagoval, že výši jeho honoráře ale televize v žádném případě prozradit nesmí, a pokud se tak stane, obrátí se na Ústavní soud. Souhlasím, že podle jedné interpretace zákona o ochraně osobních údajů televize Krausův honorář prozradit nemusí, na druhou stranu ale nemůže tajit náklady na odměny za moderování - takže uvidíme. (TP) - Nechápu, proč by měl být Krausův honorář ve veřejnoprávní televizi utajován. Nechť můžeme všichni posoudit, zda za peníze televizních koncesionářů odvádí kvalitní práci. (JČ)

 • K jisté chaotizaci situace došlo v České televizi, kde se legální vedení rozhodlo propustit dalších 13 zaměstnanců. Drobné nesrovnalosti, jako že jedna z pracovnic k datu výpovědi ještě nestihla do zaměstnání nastoupit, už mediálně ani nevzrušují: skandál se na Kavčích horách stal normou průběhu událostí a vybočením hodným pozornosti by naopak bylo, že tam cokoli proběhlo bez něj. (TP)

 • Zrušení televizních a rozhlasových poplatků žádá petice, kterou na demonstraci před budovou České televize na Kavčích horách představili odpůrci stávky zaměstnanců televize. Požadavek zdůvodňují autoři petice tím, že Česká televize neplní své veřejnoprávní poslání. "Po posledních událostech v ČT jsme ztratili zbytky důvěry v objektivitu a vyváženost vysílání televize. Nemáme za to, že tuto objektivitu a vyváženost je možno obnovit," uvádějí v listě. Na  demonstraci se sešlo přibližně padesát lidí. Shromáždění svolala iniciativa Modrá stuha - Konzervativní politická strana Česká pravice společně se sdružením Krotitelé duchů zákonů, sdružením Svobodný občan a Týmem znepokojených členů ODA. Autoři petice adresované Poslanecké sněmovně tvrdí, že nemohou důvěřovat redaktorům a dalším zaměstnancům televize, kteří nedodržují zákony, když televizní obrazovku zneužívají pro své osobní potřeby a pro potřeby ve prospěch svých politických přátel. Obdobná situace podle nich panuje i v Českém rozhlase. Většina z demonstrujících také kritizovala financování televize. V souvislosti s krizí v ČT Česká pošta zaslala televizi 173 odhlášek poplatníků, které odmítla odhlásit proto, že poplatníci o výmaz z evidence požádali, aniž přestali být vlastníkem přijímače. Požadavek těchto lidí neodpovídal zákonu, který váže poplatek na vlastnictví televize. (JČ)

 • Poslanecká sněmovna včera v tajném hlasování zvolila zástupcem ombudsmana Annu Šabatovou, bývalou mluvčí Charty 77 a významnou aktivistku zasazující se za dodržování lidských práv. Její manžel Petr Uhl v té souvislosti oznámil, že vzhledem k nastávajícímu střetu zájmů opouští funkci vládního zmocněnce pro lidská práva. --- Uhlův odchod je bezpochyby odchodem bez fanfár: jako vládní zmocněnec Uhl za celou dobu působení ve funkci nedosáhl prakticky žádných úspěchů. Významně zdiskreditoval sebe i svůj úřad nejprve v kauze Matiční a posléze i v souvislosti s nevyšetřenou policejní brutalitou při loňském zasedání MMF/SB, kdy pro objasnění trestných činů policistů neudělal (kromě pár symbolických gest) naprosto nic. Snad se Uhlovým odchodem do ústraní konečně blýská v oblasti ochrany lidských práv na lepší časy... (TP)

 • Vzbouření zaměstnanci České televize se dopisem obrátili na firmy PriceWaterhouseCoopers a HZ Audit, které mají v ČT provést vyšetřovací audit hospodaření.Vzbouřenci firmy upozornili, že podle nich nemá Věra Valterová, která řídí televizi po rezignaci generálního ředitele Jiřího Hodače, pověření, aby mohla audit zadat. V dopise také stojí, že auditor nebyl vybrán ve veřejné soutěži, jak ukládá nový zákon o ČT a s ním spojená novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek. PriceWaterhouseCoopers a HZ Audit by měly v první etapě auditu do 90 dnů prověřit hospodaření ČT od roku 1992. K realizaci usnesení Poslanecké sněmovny je ve středu vybrala Valterová po poradě s dalšími členy vedení ČT jmenovanými Hodačem. (JČ)

 • Zákon o referendu jako legislativní fraška v seriálové formě. Sněmovna včera opět zamítla již téměř kultovní návrh ústavního zákona o referendu. Proti byli občanští demokraté, unionisté a část poslaneckého klubu KDU-ČSL. Je zajímavé, že podle frekvence hlasování o tomto zákonu, podobně jako u návrhů na omezení poslanecké imunity, lze usuzovat na časovou blízkost následujících parlamentních voleb. Vláda sice popírá, že by zákon předložila znovu, ale nevěřme jí: do června 2002 se bude o referendu hlasovat ještě nejméně dvakrát. (TP)

 • Poslanci opět nezvolili zbývající členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Nejvíc hlasů, třicet devět, získala v tajném hlasování bývalá místopředsedkyně Rady Zdeňka Hůlová. Třináctičlenná vysílací rada tak zůstává dál v nekompletním devítičlenném složení, přičemž rozhodující zastoupení v ní mají kandidáti loajální vůči ODS. (TP)

 • Díky přednostnímu zveřejnění ve Sbírce zákonů včera vstoupila v platnost novela zákona o České televizi. Sněmovnu nyní čeká úkol zvolit patnáctičlennou Radu ČT a především vybrat prozatímního ředitele, jemuž připadne nelehký úkol situaci v televizi uklidnit. Z dobře informovaných zdrojů víme, že ze hry již pravděpodobně vypadla neúspěšná kandidátka v prosincovém rychlokonkursu Kateřina Fričová, která dostala výhodnou nabídku z jiného média. (TP)

 • Štěpán Kotrba podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který zveřejnil ve vysílání pořadu Fakta České televize dne 15.1. výpisy z účtů mobilních telefonů členů Rady ČT:

  "Neboť tyto informace jakožto telekomunikační tajemství požívají ochrany podle § 84, odst. 3, písm. c), zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a v odst. 2 téhož paragrafu je stanovena povinnost mlčenlivosti pro každého, kdo se je dozví, vzniká podezření, že popsaným skutkem byl spáchán trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178, odst. 2, trestního zákona, přičemž v úvahu přichází zpřísněná trestní sazba podle odst. 3, písm. b), tohoto paragrafu, jelikož předmětný skutek byl spáchán televizním vysíláním."

  Viz o tom v BL zde. (JČ)

 • Známý pražský advokát Tomáš Sokol vyslovil v Právu opačný názor. Jeho argumentace je však tak děravá, že nestojí za komentář - zdá se, že Sokol věc pojal spíš jako příležitost k vlastní medializaci než jako fundovanou obhajobu neetického postupu redaktorů. (TP)

 • "V České republice je nebezpečno". Jan Čulík je šokován tím, co televizní vzbouřenci provedli za poslední měsíc, selháním českých "elit" i indolentní reakcí většinové české společnosti. Píše o tom zde.

 • Mé zoufalství: Jak jsem přivedl do ulic 100 000 lidí. Upozorňujeme také na tuto souhrnnou analýzu televizní rebelie od Jana Čulíka, která původně vyšla anglicky v časopise Central Europe Review. (Nejnovější tragický vývoj v české společnosti shrnuje JČ anglicky v dnešním vydání časopisu Central Europe Review na tomto místě.)

 • Nynější hlubokou krizi v České televizi sledujeme od jejího počátku před Vánoci; všechny dosud zveřejněné články k této problematice najdete v v chronologickém archivu Britských listů.

 • Kořeny konfliktu v České televizi. Vzhledem k tomu, že v české společnosti vládne obrovská neznalost o tom, co je podstatou nynějšího konfliktu o Českou televizi, upozorňujeme na tuto analýzu Jana Čulíka, která podrobněji osvětluje, jak a proč krize vznikla, jak byla politicky zneužita a jak jí byla zmanipulována nemyslící a neinformovaná veřejnost.

  Kdo se zajímá o podstatu nynější krize, nechť se podívá na rozhovory Britských listů s Ivanem KytkouJanou Bobošíkovou o České televizi z roku 1998. (Též v knize ...jak Češi jednají, Milenium Publishing, 2000, která se podrobně věnuje kořenům krize v  ČT, informace viz níže; v žebříčku nejprodávanějších titulů knihkupectví Kosmas se v posledních čtrnácti dnech tato kniha opět vrátila na první místo.) - V tematickém archivu Britských listů naleznete za poslední cca tři roky pod heslem "sdělovací prostředky, Česká televize" více než 800 článků a analýz o ČT. Ukazují, jak vznikl nynější problém.

 • Podle slibu zveřejňujeme plný text zprávy kontrolní skupiny o situaci v TS Brno, zaznamenávající korupční praxi, za niž je odpovědný jeho šéf Zdeněk Drahoš. Zpráva je zde (soubor RTF, 284 KB), zde je digitální podpis ve formátu PGP.

 • Sponzorování Britských listů. Ozvala se zatím řada čtenářů s různými nápady, o jejichž realizaci budeme uvažovat. Někteří čtenáři OPAKOVANĚ navrhují, že by byli za Britské listy ochotni rozumnou, nepříliš vysokou částku platit. Snad realizovatelnou částkou by bylo cca 1000 - 1500 Kč ročně. To je zajímavá myšlenka, ale na to, abychom získali k dispozici dostatečné prostředky k řádnému financování profesionální investigativní práce, by muselo pravidelných dárců být větší množství. Proto by nás zajímalo, kolik z několika tisíc pravidelných čtenářů Britských listů by bylo ku prospěchu české společnosti ochotno přibližně takovouto částkou na provoz Britských listů pravidelně přispívat a  způsobit tak jejich profesionalizaci a posílení jejich nezávislosti. Své názory prosím pište do redakce tohoto listu. (JČ)

 • Hledají se nápady, jak získat sponzorování pro Britské listy. Pokud máte nápad, jak efektivně a systematicky finančně sponzorovat Britské listy, napište do redakce tohoto listu. Vydáváme tento deník už téměř pět let každý všední den zadarmo, se značným vypětím. Vzhledem k velkému pozitivnímu vlivu, jaký vykonává na českou společnost, by mělo být možné získat nezávislou finanční podporu, která by mohla vést k dalšímu zefektivnění práce BL ve prospěch české společnosti (dosavadních pět let pracují novináři Britských listů pro tento deník zadarmo až po ukončení svého normálního, každodenního zaměstnání). Firma Internet Servis, na jejímž serveru jsou Britské listy umístěny, neumí pro ně získávat placenou reklamu. Musejí tedy existovat jiné možnosti - nebo že by česká společnost skutečně nedokázala k vlastnímu prospěchu financovat elitní nezávislý analytický internetový deník?

 • Katedra slovanských studií Glasgow University vypisuje nyní jako každoročně konkurs na studijní místo lektora češtiny na školní rok 2001/02. Vybraný uchazeč obdrží roční stipendium 6000 liber a bude si moci během pobytu na Glasgow University vypracovat roční postgraduální thesi pro získání titulu MPhil. Hledáme bohemisty s ukončeným vysokoškolským vzěláním v kombinaci s libovolným dalším oborem, nejvhodněji angličtinou či ruštinou. Uchazeči by měli mít dobrou znalost angličtiny. Podrobnosti najdete na adrese http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/CzechLektor01.htm.

 • Znovu aktuální kniha. Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  V žebříčku nejprodávanějších titulů knihkupectví Kosmas se v posledních čtrnácti dnech tato kniha opět vrátila na první místo. Dovíte se v ní mnoho o interních problémech České televize a proč jsou pořád odvolávání její generální ředitelé. Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)


 • Recenze právě česky vydané hry holandského autora Jeroena van den Berga "Žena podle Schopenhauera od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://blisty.internet.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://blisty.internet.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|