Britské listy


pátek 26. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České televizi:
 • České televizi: poskytněte podle zákona informace o nákladech výroby pořadů a o platech pracovníků (Tomáš Pecina) V Británii je přísně: konec vysoké politické kariéry:
 • Případ Mandelson: Blairův nejbližší spojenec musel rezignovat, protože před třemi lety krátce zatelefonoval podřízenému ve prospěch svého sponsora Česká politika:
 • Rozhodnutí Ústavního soudu o volebním zákoně bylo normální, ne žádné "vítězství" (Miloslav Navráil) Česká televize:
 • Ještě jednou: měla Bobošíková právo odmítnout na tiskové konferenci odpovídat na otázky některých přítomných? (Jaroslav Štemberk) Umělé těhotenství:
 • Velká Británie: Náš podivný strach ze starších matek (Guardian) Ochuzený uran:
 • Požaduji spolehlivé údaje o zbraních z ochuzeného uranu (Vladimír Wagner)
 • Britské ministerstvo obrany vědělo, že střely z ochuzeného uranu působí rakovinu (Guardian) Sčítání lidu:
 • Nesouhlasím s alarmistickým hodnocením sčítání lidu od Tomáše Peciny (Alexander Růzha)
 • Ukázněnost obyvatelstva při sčítání je měřítkem vyspělosti země (pracovník ČSÚ)
 • Tomáši Pecino, jste póvl! (Jan Halva, ČSÚ) Pilip, Bubeník a Kuba:
 • Rituální tance a politická technologie (František Roček) Internet:
 • Proč nejsou na internetových stránkách českých státní institucí řádné informace o nejdůležitějších velikánech české kultury a vědy? (Alexander Moroz)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ukázněnost obyvatelstva při sčítání je měřítkem vyspělosti země

  Anonymní pracovník ČSÚ

  Vážený pane Pecino,

  navazuji na Váš příspěvek "Proč se nezúčastním sčítání lidu" v dnešních Britských listech. Jsem jedním z "úředníků" Českého statistického úřadu. Podotýkám, že nemám nic společného s přípravou sčítání lidu, jsem ho ovšem svědkem. Nemohu se ubránit dojmu, že v diskusích o letošním SLBD se vyskytují krutá nedorozumění, jimž se nevyhnul ani Váš příspěvek. Plynou jistě i z nedostatečné informovanosti...

  Kolem roku 2000, jako přelomového roku, probíhají sčítání lidu ve většině evropských zemí. Výjimkou jsou země, kde je obyvatelstvo dokonale evidováno v populačních registrech - jsou to menší západoevropské země a tentokrát poprvé i Německo. Hlavním cílem sčítání je poskytnout okamžikovou "fotografii" obyvatelstva Evropy na přelomu století a poskytnout podklady pro porovnání struktury obyvatel a aspoň částečně i způsobu jejich života v daném okamžiku. Příprava sčítání v každé zemi EU a v kandidátských zemích je ostře sledována orgány EU, jež - z hlediska kritiků našeho sčítání paradoxně - zpravidla vyžadují více dotěrných otázek, než jaké budou v našem sčítání. Obsah našeho sčítání je kompromisem mezi představami EU a tradičním obsahem minulých sčítání v Československu (poslední bylo v  roce 1991, tedy již po pádu totality a nikdo o něm tehdy nepochyboval).

  Průběh sčítání, jeho úplnost, rozsah a včasnost výsledků patří mezi nepsaná kritéria vyspělosti zemí. Neočekává se, že by sčítání uspokojivě zvládly zaostalejší východoevropské země, nebylo však - až dosud - pochyb o úspěšnosti sčítání v České republice, kde sčítání úspěšně probíhají od roku 1869...

  K Vašim pochybnostem: sčítání sice organizuje stát, jeho prvořadým smyslem však není poskytnout informace státu, naopak stát má prostřednictvím sčítání poskytnout informace veřejnosti včetně veřejnosti vědecké a mezinárodní. Proto i "úřednicí statistického úřadu" jsou pouze prostředníky. Skutečně nemají právo - ale ani zájem - vědět, jaký je vztah mezi Vámi a Vaším bojlerem, mají však mj. povinnost poskytnout informaci, jaký je současný stav vybavení domácností v ČR automobily, počítači, nebo jaká je úroveň bydlení lidí v České republice a zatím jinak než periodickým sčítáním to zjistit nemohou. Vybavenost domácností samozřejmě patří mezi kritéria životní úrovně pro mj. mezinárodní porovnávání. Zatěžoval bych Vás profesionálními detaily, kdyby vysvětlovat, proč to není možné z jiných zdrojů, ale věřte mi, zatím to možné opravdu není.

  Informace o bydlišti matky v době mého narození nahražuje obvyklý údaj všech osobních dotazníků "místo narození". Ve sčítání totiž nejde o to, ve které spádové porodnici (jsou jen ve větších městech) jste se narodil - to je pak v matrice a ve všech dokladech, ale kam jste se s matkou z porodnice vrátil, to je vaše skutečná "rodná víska", jejíž prostředí Vás formovalo. Z toho pak vycházejí i demografické a sociologické analýzy migrace, sociální mobility atd. Obdobně "datum vašeho sňatku" poskytuje pramen pro analýzu délky trvání manželství, z toho pro strudium plodnosti, rozvodovosti, atd. - což patří mezi ostře porovnávané mezinárodní ukazatele.

  Tomu, že nejde o vytvoření databáze osobních dat, sice nemusíte věřit, já však vím, že je to i technicky vyloučeno a možná by Vás překvapilo, co všechno ČSÚ tentokrát dělá, aby údaje o jednotlivcích nepronikly nikam ven... Rodné číslo bylo na sčítací archy zařazeno po dlouhých diskusích, vítězným argumentem bylo, že pouze jeho prostřednictvím může program automaticky vyřadit duplicitní sčítací archy, které se bezpochyby vyskytnou. I tak osobně pokládám jeho zařazení za neuvážené.

  Výběr sčítacích komisařů patří mezi citlivá místa. Jsou města, kde je zájemců o tuto práci nadbytek, naopak jsou obce, kde se nemůže najít ani jediný zájemce. Pokud lze vybírat - např., v Praze - přihlíží se k zaměstnání a vzdělání zájemců. Bezúhonnost je základní podmínkou všude. Vím, není to dokonalé - o bytové tipaře však půjde sotva. Komisaři se nebudou ptát, kde máte uloženy rodinné šperky, ani jaký je váš příjem. A máte-li auto nebo počítač, asi vědí i všichni vaši sousedi. Komisaři konečně - nebudou-li přímo pozváni - nesmějí do bytu vstoupit.

  Nezúčastníte-li se sčítání, ubyde ve výsledcích v Praze - kde asi bydlíte - a v ČR jeden obyvatel a asi jeho rodina, nezískají se informace o vybavení jedné domácnosti. Pokutu Vám podle mého názoru asi nikdo vyměřovat nebude, to však není podstatné. Pokud by však se stejně jako Vy rozhodly statistíce nebo miliony dalších, výsledky sčítání by byly samozřejmě podstatně deformovány. Reputaci České republiky by to rozhodně neprospělo. A sám vím - jako demograf-analytik - jak vyhledávány a ctěny jsou výsledky předchozích sčítání, počínaje těmi rakouskouherskými. Bylo by škoda, kdybychom tradici, jež patří mezi uznávané civilizační atributy naší země, tentokrát porušili.

  Srdečně zdraví

  Anonymní pracovník ČSÚ  Reakce Tomáše Peciny:

  Vážený pane,
  [...] na rozdíl od Vás jsem toho názoru, že mnohem lepší obrázek o vyspělosti obyvatel České republiky (i nad Vámi zmiňovanými občany rakousko-uherskými) se podaří vytvořit, když nepřijatelný a protiústavní zásah do svého soukromí nepřipustí.

  Zdraví,

  T.P.  Odpověď anonymního pracovníka ČSÚ:

  Vážený pane Pecino,

  možná, že kdybyste měl možnost se seznámit s postupem přípravy letošního sčítání včetně projednávání v parlamentu, s právníky, se znalci ústavy a s mezinárodními organizacemi, naše stanoviska by se přiblížila. Jejich rozdíl je asi v tom, co považujeme za "nepřijatelný a protiústavní zásah do soukromí". Do sčítacích dokumentů byly zařazeny po dlouhé přípravě jen otázky, které právníci a zákonodárci za "protiústavní" nepovažují. Naopak nebyly zařazeny otázky např. na zdravotní stav, na příjem rodiny nebo na rasu - v zahraničních sčítáních se vyskytují. Asi se ještě bude hodně diskutovat a je to dobře. Jen nemyslím, že by ČR za případný nezdar sčítání někdo i v budoucnu pochválil. A výsledky by nám jednou chyběly. Tím "nám" nemyslím "stát", personifikovaný osobami ministrů, poslanců, úředníků městských nebo finančních úřadů (jejich vztah ke sčítání je konečně většinou zcela lhostejný), ale "nás" jako národ v osobách našich potomků, kteří by se o společnosti v České republice na přelomu tisíciletí dověděli, že "sčítání lidu v roce 2001 se v ČR na rozdíl od jiných zemí nepovedlo".

  Prosím ještě: pokud je to ještě možné, nezařazujte mou ranní odpověď do Britských listů. Adresoval jsem ji jen Vám osobně, ne Britským listům. Nic proti BL nemám, snažím se jen respektovat stanovisko vedení našeho úřadu, jež se v propagaci SLBD řídí plánovanou mediální kampaní a nepřeje si, aby pracovníci úřadu mimo tuto kampaň v médiích k SLBD vystupovali. (Nakonec jsme se rozhodli korespondenci ve veřejném zájmu anonymně zveřejnit, protože i druhá strana by měla mít právo vyjádření názoru-pozn. TP)

  Věřím, že si ještě nejednou přátelsky podiskutujeme.

  S pozdravem

  Anonymní pracovník ČSÚ


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|