Britské listy


středa 28. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby ČT manipuluje a zkresluje obraz kvalitního českého výtvarného umění:
 • Jiřímu Balvínovi: Proč zařazujete do Událostí pětiminutové upoutávky na regionální výstavu herce Kanyzy (dvanáct českých umělců) Česká společnost:
 • Happy end: vegetariánská babička se smí starat o své vnuky (Tomáš Pecina)
 • Stížnost: Soudkyně není oprávněna zjišťovat totožnost členů veřejnosti (Tomáš Pecina) Sčítání lidu:
 • Tiskovka ČSÚ skončila blamáží (Tomáš Pecina)
 • Český statistický úřad: Posudek Jindřicha Kodla (za sto tisíc) je vlastně úplně neformální Společnost:
 • Vyneste mrtvé: slintavka a kulhavka a středověká reakce britských úřadů (Guardian) Sdělovací prostředky kontra "skutečný život"?
 • Malé strpení (Václav Pinkava) Jazyková poznámka:
 • Vaše Prosvícenosti": Kde zůstal Pecinův smysl pro humor? (Miloš Koenig) Reakce:
 • Exaktní profese (Daniel Tomek)
 • K článku 'Existuje "alternativní" intelekt české společnosti'? (Jan Hurych) Reakce:
 • Ještě o Sládečkovi a o Železném (Jaroslav Sever)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stížnost

  Soudkyně není oprávněna zjišťovat totožnost členů veřejnosti

  Tomáš Pecina

  Obvodní soud pro Prahu 8
  k rukám předsedy soudu
  Dlážděná 5
  111 21 Praha 1

  V Praze dne 27. března 2001

  Re: Stížnost

  Dne 26. 3. 2001 ve 13.45 jsem se účastnil jednání u vašeho soudu ve věci nezletilých Pavla a Zbyňka P. Soudkyně JUDr. Hana Nová před zahájením jednání požádala všechny přítomné zástupce veřejnosti, aby uvedli své jméno a koho zastupují. U mého spolupracovníka Jana Šťastného, který uvedl "student", dokonce vyžadovala upřesnění druhu studia. Tyto údaje, které nebyly ověřovány podle žádných dokladů totožnosti, poté soudkyně nadiktovala do protokolu.

  Po skončení jednání jsem se soudkyně dotázal, na základě jakého zákonného ustanovení vyžadovala identifikaci přítomných. Její vysvětlení, že se tak stalo na základě § 120 občanského soudního řádu, mne neuspokojilo.

  Žádný státní orgán, ani soud, nemá právo činit nic, co mu zákon výslovně nedovoluje. Nepřípustným jednáním soudkyně bylo porušeno mé právo účastnit se anonymně jako zástupce veřejnosti soudního jednání, které nebylo prohlášeno za neveřejné. Kromě toho považuji postup za procesně nepřípustný, protože protokolované údaje nebyly ověřovány podle žádných dokladů totožnosti.

  Z uvedeného důvodu podávám na soudkyni JUDr. Hanu Novou stížnost a žádám, aby mi bylo písemně oznámeno, jaká opatření byla na jejím základě učiněna.

  Tomáš Pecina

  Britské listy


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|