čtvrtek 30. října

O B S A H

Česká politická krize:

 • Smutný konec českého zázraku (Bohumil Doležal, bývalý poradce Václava Klause, plus reakce Václava Žáka) České zdravotnictví:
 • K zdravotnické problematice úvodem (Jindřich Ginter)
 • Nemocní osteroporózou musí platit stále více ze svého, konstatují lékaři (Jindřich Ginter)
 • Havlíčkův Brod: Příběh o tom, jak není žádoucí pomáhat lidem až příliš rychle od bolestí (Jindřich Ginter)
 • Peníze zmizely, pacienti se zakonzervují (Jindřich Ginter) Česká republika a vstup do NATO:
 • Diskriminace v ČR proti americkým občanům v restituci majetku (George E. Glos, Yale University, Professor of Law) Británie a ČR - srovnání:
 • Osud Václava Klause budiž poučením pro Tonyho Blaira (Martin Houfek) Čtenářské reakce na analýzu 1300 příspěvků do Fóra Neviditelného psa od Jana Čulíka:
 • Od Vladimíra Wagnera
 • Od Marka Houši Debata o Romech:
 • Odpověď Tomáše Peciny Vladimíru Wagnerovi: Cikáni, Romové, Ondřej Neff a sémantické kudrlinky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Diskriminace v Ceske republice proti americkym obcanum v restituci majetku

  Absence kvalifikace Ceske republiky pro vstup do NATO

  George E. Glos, J.S.D. (Yale)

  Professor of Law

  Dusledkem zakonu 119/1990 o Soudni rehabilitaci, 87/1991 o Mimosoudni rehabilitaci, 229/1991 o Uprave vlastnickych vztahu k pude, a stanoviska ceske vlady o ceskem obcanstvi je, ze cesti uprchlici kteri ziskali obcanstvi kterekoli zeme sveta mohou ziskat sve majetky v Ceske republice krome tech, kteri ziskali obcanstvi Spojenych statu. Tato diskriminace byla predmetem Nalezu Vyboru lidskych prav Spojenych narodu, Zeneva/New York z 19. cervence 1995, ve veci Simunek v. Ceska republika, cislo 516/1992, ktery rozhodl ze podminka obcanstvi k restituci majetku je neslucitelna s podminkou nediskriminace clanku 26 Mezinarodni umluvy o obcanskych a politickych pravech, a pozadal Ceskou republiku o odstraneni teto podminky a o vyrozumeni Vyboru do 90 dni o opatrenich vedoucich k tomu ucelu. Ceska republika zcela ignoruje tuto zadost.

  Ceska republika tez ignoruje zadost U.S. Komise pro bezpecnost a spolupraci v Evrope (Helsinska Komise) o ukonceni teto diskriminace. V jednani 13. kvetna 1997 v senate Spojenych statu, ktere predsedal senator Alfonse D'Amato a poslanec Christopher H. Smith, Komise pokarala Ceskou republiku a durazne zadala odstraneni podminky obcanstvi v uvedenych zakonech.

  Statni Department Spojenych Statu zrejme se tez obratil na Ceskou vladu v teto veci, ale bez uspechu.

  Zaloby americkych obcanu ceskeho puvodu na restituci majetku v Ceske republice byly zamitnuty s tim, ze ziskanim americkeho obcanstvi automaticky pozbyli ceske obcanstvi a nemohli tudiz dosahnout restituce. Rozsudky odvolacich soudu obsahuji pouceni, ze rozhodnuti je konecne a neni zadny dalsi opravny prostredek. Zadatele vycerpali vsechny domaci pravni prostredky. Dle mezinarodniho prava je nutno vycerpat domaci pravni prostredky pokud nejake jsou, nikoli vsak kdyz zadne nejsou. O tom pojednava na priklad Whiteman, Digest of International Law, Dil 8, strany 769-807, Publikace U.S. Department of State 8290. Na strance 775, George W. Spangler, Assistant Legal Adviser pro mezinarodni naroky zaujal toto stanovisko. V nasledujicim sporu ohledne Norskych pujcek uvedenem na strance 775, Soudce Hersch Lauterpacht rozhodl, ze mezinarodni soudy odmitaji jednat na zaklade dokriny vycerpani domacich prostredku v pripade, ze ve skutecnosti zadne nejsou z duvodu prava patricneho statu nebo z duvodu tam prevladajici situace. Presne takova situace prevlada v Ceske republice uzakonenim zakonu 87/1991 a 229/1991. Tyto zakony vyzaduji ceske statni obcanstvi jako podminku restituce majetku a zadny soud nemuze jednat proti jejich predpisum. Neni tudiz zadny domaci prostredek k vycerpani.

  Pred zrizenim Ustavniho soudu v Ceske republice v cervenci 1993 neexistoval ani zadny mimoradny opravny prostredek pro poruseni ustavne zarucenych prav. Vsichni zalobci, jejichz naroky byly zamitnuty roku 1992 a 1993 pred zrizenim Ustavniho soudu, nemohli uplatnit tento prostredek, ponevadz ustavni stiznost musi byt podana do 60 dni od konecneho rozhodnuti soudu.

  Ustavni soud zdrzoval projednani ustavnich stiznosti restituce americkych obcanu, ale konecne rozhodl stiznost Jana Dlouheho Nalezem ze 4. cervna 1997, cislo Pl.US 33/96-41, ktery je tez otisten pod cislem 185/1997 Sbirky zakonu. Odvolaci soud zamitl zadost Dlouheho o restituci z jedineho duvodu, ze nabytim americkeho obcanstvi automaticky pozbyl ceske obcanstvi a nemuze majetek ziskat. Dlouhy uvadel, ze podminka ceskeho obcanstvi v zakonech 87/1991 a 229/1991 se prici Ceske Ustave clanku 1, ktery prohlasuje Ceskou republiku za pravni stat, zalozeny na ucte k pravum a svobodam cloveka a obcana, clanku 1, Listiny zakladnich prav a svobod, zarucujici rovnost v pravech, clanku 3, odst. 1 Listiny, zakazujicim diskriminaci v oblasti zakladnich prav a svobod, a clanku 11 odst. 1 Listiny, v nemz se upravuje pravo kazdeho vlastnit majetek.

  Ustavni soud zamitl stiznost, ponevadz uvedene zakony byly radne uzakoneny a Cesky stat neni povinen odstranit vsechny majetkove krivdy. Soud se vyhnul projednavani duvodu uvedenych ve stiznosti, ponevadz kdyby se jimi zabyval musel by dat za pravdu stezovateli. Nalez je ukazkou vyhnuti se povinnosti projednat body uvedene v navrhu a soud se tez dopustil chyby (na priklad zkroutil Zakon 88/1990 o statnim obcanstvi, ktery nebyl potrebny k rozhodnuti). Je zrejme, ze zdrzovaci jednani soudu a nynejsi Nalez byl vydan na zadost ceske vlady, ktera je zaujata proti americkym obcanum ceskeho puvodu. Ustavni soud se tak projevil jako pouhy vlade podrizeny urad bez soudni nezavislosti.

  Soudkyne Iva Brozova zaujala odlisne stanovisko. Plne souhlasi se vsemi body stiznosti a vzala na vedomi, ze soud neucinil zadost povinnosti projednat vznesene duvody. Jeji zaver lze shrnout nasledovne: 1. Ceska republika neni pravni stat zalozeny na ucte k pravum a svobodam cloveka a obcana. 2. Ustavne zarucena rovnost v pravech je porusovana. 3. Stat diskriminuje v oblasti zakladnich prav a svobod. 4. Pravo kazdeho vlastnit majetek je porusovano.

  Ceska republika se tak dopustila hrubeho poruseni vlastni ustavy a lidskych prav jak jiz bylo zjisteno Vyborem lidskych prav Spojenych narodu a Helsinskou komisi Spojenych statu. Ceska republika ignoruje zadosti obou techto instituci na odstraneni diskriminace.

  Je zrejme, ze Ceska republika nesplnuje podminky pro zacleneni do NATO. Soucasny cesky rezim ochranuje pachatele komunistickych zlocinu a krivd a porusuje ustavne zarucena prava obeti. Pricilo by se obvykle praxi zaclenit Ceskou republiku do NATO pokud porusuje lidska prava obcanu Spojenych statu a svych vlastnich obcanu a stejne jako drivejsi komunisticky rezim porusuje svou vlastni ustavu a nezavislost soudu.

  Dalsi informace Vam muze poskytnout:

  Czech Society for the Preservation of Human Rights

  287 North Layton Drive, Los Angeles, California 90049

  tel/fax (310) 472-4159


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|