pondělí 15. prosince

O B S A H

Kongres ODS v Poděbradech:

 • Kongres ODS v Poděbradech - zvítězil kult osobnosti (Jan Čulík)
 • K nepřesvědčivé zprávě Kontrolní komise ODS o financování této strany (Jan Čulík)
 • Skandály (Václav Žák)
 • Kongres ODS: povzbudivý začátek (Danny Novotný)
 • ODS - strana zakonzervovaná? (Miroslav Jandora) Velká Británie:
 • Labouristé dělají další chyby: nařizují sdělovacím prostředkům, jak mají dělat rozhovory s politiky (JČ)
 • Rozhlasový rozhovor s labouristickou ministryní, který rozzuřil Labouristickou stranu
 • Výhružný dopis od Labouristické strany adresovaný BBC  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K nepřesvědčivé zprávě Kontrolní komise ODS o financování této strany

  Kontrolní komise ODS zveřejnila na kongresu v Poděbradech svou
  svatouškovskou zprávu.

  Kromě Josefa Zielence podle ní nikdo nic o nějakém švýcarském kontě neví. Nikdo nevysvětlil, jak to, že se o švýcarském kontě hovořilo v září na zasedání grémia ODS. Zřejmě onu poznámku Tomáše Ratiborského o švýcarském kontě ODS nikdo jiný než Zieleniec neslyšel, ten zřejmě se stal obětí mámení. Ostatní tu epizodu, jak se zdá, popřeli.

  Kontrolní komise ODS konstatuje:

  "Ostatně - na KRK se neobrátil nikdo, kdo v masmédiích tvrdil, že konto existuje."

  Zřejmě to tedy skutečně všechno byl jen Pilipův a Rumlův podvodný útok na Klause - nenávidí ho tolik, že dali všanc důvěryhodnost celé své strany, argumentuje nepřímo, jak se zdá, Kontrolní komise ODS.

  Dále komise apeluje:

  KRK ODS proto vyzývá všechny, kdož by mohli podat jakoukoliv podloženou informaci o této kause, aby tak učinili do rukou předsedy KRK ODS, nebo přímo do rukou vyšetřujících orgánů.

  Není však v pravomoci Komise požádat české státní orgány, aby se ve věci konta spojily přímo se švýcarskými úřady?

  (JČ)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|