pondělí 15. prosince

O B S A H

Kongres ODS v Poděbradech:

 • Kongres ODS v Poděbradech - zvítězil kult osobnosti (Jan Čulík)
 • K nepřesvědčivé zprávě Kontrolní komise ODS o financování této strany (Jan Čulík)
 • Skandály (Václav Žák)
 • Kongres ODS: povzbudivý začátek (Danny Novotný)
 • ODS - strana zakonzervovaná? (Miroslav Jandora) Velká Británie:
 • Labouristé dělají další chyby: nařizují sdělovacím prostředkům, jak mají dělat rozhovory s politiky (JČ)
 • Rozhlasový rozhovor s labouristickou ministryní, který rozzuřil Labouristickou stranu
 • Výhružný dopis od Labouristické strany adresovaný BBC  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak John Humphrys interviewoval Harmanovou

  Vzniká další "public relations disaster" - reklamní katastrofa pro Labouristickou stranu.

  V 8.15 ráno ve středu 10. prosince dorazila britská labouristická ministryně sociálních věcí Harriet Harmanová do studia 4A rozhlasu BBC, odkud se vysílá pravidelný ranní dvouhodinový živý pořad "Today". O patnáct minut později odešla ze studia po iritované výměně názorů z reportérem Johnem Humphrysem ohledně vládních plánů snížit sociální podporu pro svobodné matky.

  Ve vzdálenosti asi půldruhého kilometru, v ústředí Labouristické strany v Millbank, zuřil Dave Hill, hlavní mluvčí labouristů pro styky se sdělovacími prostředky. Hill napsal hned v devět hodin ráno pořadu "Today" protestní dopis. Pohrozil, že s pořadem přeruší Labouristická strana spolupráci.

  Jon Barton, šéfredaktor pořadu "Today", byl šokován, že obdržel tak drsný útok. Ano, interview byl ostrý, ale byl také objevný. Labouristická strana by měla nechat na posluchačích, aby se rozhodli, kdo měl pravdu.

  Zde je zkrácený přepis inkriminovaného rozhovoru, který tak rozčílil činitele Labouristické strany, že pohrozili odmítnutím spolupráce s BBC.

  John Humphrys: Paní Harmanová, rozhodli jste se realizovat tyto škrty protože chcete anebo protože musíte?

  Harriet Harmanová: Ne. Zavádíme tyto škrty, protože říkáme, že nás znepokojuje nízká životní úroveň a život jen na podpoře v nezaměstnanosti a život v chudobě, který vede mnoho dětí, o něž se stará jen jeden rodič.

  John Humphrys: Neodpověděla jste na mou otázku, totiž jestli ty škrty zavádíte, protože chcete anebo protože musíte. Rád bych se vás ale zeptal, kdy jste na tuto věc změnila názor, protože před volbami jste velmi jasně tvrdila, ano, říkala jste to velmi jasně, že způsob, jak vyvést svobodné matky z chudoby, je naprosto opačný od toho, co navrhujete dnes.

  Harriet Harmanová: Johne, já jsem svůj názor na tuto věc nezměnila.

  John Humphrys: Mám vám vaše výroky přesně citovat? I s datem, a vy ho znáte velmi dobře, protože už to citováno bylo.

  Harriet Harmanová: Johne, můžete si citovat, co chcete, ale musíte zároveň uznat, že za posledních dvacet let, více než kdo jiný v Dolní sněmovně, hájím zájmy svobodných matek a chci, aby se měly líp. A to, co jsem řekla -

  John Humphrys: Ale o to nejde -

  Harriet Harmanová: Ne, Ne

  John Humphrys: Vy to celé příliš generalizujete a rozšiřujete. Já chci odpověď na tuto jednu konkrétní věc.

  Harriet Harmanová: Ne, ne. To co, jsem řekla -

  John Humphrys: Řekla jste, že způsob, jak vyvést svobodné matky z chudoby a omezit státní výdaje na jejich podporu není to, že by se rovnou snížily jejich sociální dávky a že by bylo nutno je uvrhnout ještě hlouběji do chudoby. Záznamy parlamentních projevů, Hansard, 28. listopadu 1996.

  Harriet Harmanová: Ne. Ale když si přečtete další větu, uvidíte, že jste řekla, že je nutno svobodným matkám pomoci, aby získaly zaměstnání. A když se to vezme během let...

  John Humphrys: Ale to už jste řekla, že jim nepomůže, když se jim sníží podpora v nezaměstnanosti.

  Harriet Harmanová: Ne, ale řekla jsem, že to, co potřebujeme, není dávat svobodným matkám o pět liber víc než dostávají ostatní rodiny a pak je nechat celoživotně žít z podpory. Máme milión svobodných matek, které se starají o dva milióny dětí a svobodné matky mi říkají, že život z podpory v nezaměstnanosti je slepá ulička...

  John Humphrys: Někteří lidé to říkají.

  Harriet Harmanová: ... a proto jsem vždycky argumentovala, že svobodné matky potřebují příležitost získat práci, to máme v našem politickém programu a to nyní realizuji. Nenutíme žádné svobodné matky jít do práce.

  John Humphrys: Ale budou teď dostávat míň peněz, že ano?

  Harriet Harmanová: Ne, uznáváme, že vždycky existuje volba.

  John Humphrys: Měla jste odpovědět na to otázku "ano", nikoliv "ne". Když snížíte nějakou podporu, znamená to, že ten člověk, který ji dostává, bude chudší.

  Harriet Harmanová: Jde o otázku volby mezi financemi, které jsou k dispozici vládě a ano my činíme volbu -

  John Humphrys: Aha, tak tu podporu pro svobodné matky snižujete, protože musíte. To jsem se snažil zjistit na začátku tohoto rozhovoru.

  Harriet Harmanová: Děláme to, protože jsme přesvědčeni, že politika, kterou realizujeme, je správná.

  (Humphrys se jí nyní znova ptá, zda sama chce realizovat ty škrty, anebo zda musí.)

  Harriet Harmanová: Děláme to, protože jsme si zvolili cestu, po které jdeme.

  John Humphrys: Chcete nutit svobodné matky, aby šly do práce?

  Harriet Harmanová: Pamatujte, co jsme řekli při volbách. Nechodili jsme za voliči a netvrdili jsme jim, že když budou volit labouristy, že zrušíme konzervativní škrty v sociální podpoře a že dáme svobodným matkám více ...

  John Humphrys: Ale vždyť jste jim slíbila, že ty konzervativní škrty zrušíte. (Harmanová protestuje.) No, je to tady černé na bílém, zápis parlamentního jednání, Hansard, 1996.

  Harriet Harmanová: Ne, ne, říkala jsem jen, že konzervativní přístup byl nesprávný, jeden milión matek musel vychovávat ...

  John Humphrys: A proto jste ten konzervativní přístup převzali?

  Harriet Harmanová: My jsme ho nepřevzali.

  John Humphrys: Převzali jste od konzervativců ty škrty.

  Harriet Harmanová: Ne, nabízíme svobodným matkám příležitosti, které dosud nikdy neměly.

  John Humphrys: Vy mluvíte jako Alenka v říši divů.

  Harriet Harmanová: Ne, ne. Zdůrazňuju vám, Johne, že je to všechno založeno na chápání, co skutečně svobodné matky chtějí.

  John Humphrys: V této zemi žije mnoho žen, které mají děti mladší pěti let, a které nechtějí chodit do zaměstnání, protože neexistují levné a kvalitní školky. Říkáte těmto ženám, že budou muset chodit do práce?

  Harriet Harmanová: Existuje mnoho žen s malými dětmi, které chtějí pracovat a které nemají kvalitní, levné školky.

  John Humphrys: Mluvím o těch ženách, které nechtějí pracovat a ptám se vás na tohle: Říkáte těmto ženám: "Našim cílem je vás přimět, abyste chodily do práce." Říkáte jim toto? Ptám se vás otevřeně a jasně.

  Harriet Harmanová: No, já vám taky otevřeně odpovím, Johne, a to tak, že poprvé nabízíme těmto ženám, které mají děti mladší než pět let...

  John Humphrys: Ale vy na tu otázku neodpovídáte, vy se jí vyhýbáte!

  Harriet Harmanová: Říkám, že bych chtěla, aby tyto ženy dělaly samy, co samy chtějí. To znamená, že mají mít možnost volby.

  John Humphrys: No, ale, počkejte: Mnoho z nich chce, abyste jim nesnižovali podporu v nezaměstnanosti.

  Harriet Harmanová: Dřív v této věci neměli volbu, protože jim nikdo nepomohl, jak najít pracovní uplatnění. Je to lehčí, když částečně pracujete, nebo když pracujete i na plný úvazek, a máte vyšší životní úroveň, a tímto směrem jdeme.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|