pondělí 15. prosince

O B S A H

Kongres ODS v Poděbradech:

 • Kongres ODS v Poděbradech - zvítězil kult osobnosti (Jan Čulík)
 • K nepřesvědčivé zprávě Kontrolní komise ODS o financování této strany (Jan Čulík)
 • Skandály (Václav Žák)
 • Kongres ODS: povzbudivý začátek (Danny Novotný)
 • ODS - strana zakonzervovaná? (Miroslav Jandora) Velká Británie:
 • Labouristé dělají další chyby: nařizují sdělovacím prostředkům, jak mají dělat rozhovory s politiky (JČ)
 • Rozhlasový rozhovor s labouristickou ministryní, který rozzuřil Labouristickou stranu
 • Výhružný dopis od Labouristické strany adresovaný BBC  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis od Davida Hilla, šéfa labouristického úřadu pro sdělovací prostředky, šéfredaktorovi pořadu "Today" společnosti BBC, Jonu Bartonovi

  Milý Johne [sic],

  Po dnešním ranním rozhovoru Harriet Harmanové nabyl problém jménem John Humphrys nových rozměrů.

  V reakci na tento rozhovor jsme uspořádali válečné zasedání a vážně nyní uvažuji o tom, že jako celá politická strana ukončíme spolupráci s vaším pořadem, když žádáte členy vlády o rozhovor.

  Jednotlivá ministerstva se budou sama rozhodovat, jestli vám poskytnou rozhovor, ale my sami budeme velmi rozvažovat, zda vám kdy poskytneme rozhovor. Nechceme totiž, aby byli vaši posluchači vystaveni absurdním scénám, k jaké došlo dnes ráno s Harriet Harmanovou.

  Harriet Harmanová chtěla být interviewována. S rozhovorem souhlasila, protože se domnívala, že bude dotazována ohledně toho, zda bylo vládní rozhodnutí rozumné, a že se bude také mluvit o tom, proč se někteří labourističtí poslanci stavějí proti vládní politice v této věci. Je přesvědčena, že se jí nedostalo možnosti, aby svůj postoj vysvětlila, takže nemohli posluchači dospět k řádnému úsudku.

  John Humphrys ji přerušoval tak často, že nemohla řádně rozvinout ani jednu odpověď. Nikdo z toho rozhovoru nemohl být moudrý.

  Upřímně řečeno, takhle to nemůže pokračovat. Celý Millbank - nejen ti z nás, kteří se zabávají stykem se sdělovacími prostředky - o tom hovořil, když jsem se vrátil ze schůze v 9 hodin ráno. A to jsem už na té schůzi zaznamenal mnoho hněvivých reakcí na ten rozhovor. Jsem si jist, že posluchači si takovéto rozhovory nepřejí. Nevidíme v tom pro nás žádný prospěch. A politikové nemají možnost komunikovat s veřejností.

  Musíme to probrat v osobním rozhovoru, protože teď je tato záležitost už vážná.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|