pondělí 4. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled aktuálních zpráv z ČR Obraz všedního dne v Čechách:
 • Cenzura v českém parlamentu? (Martin Vadas)
 • Kompletní scénář satirické televizní scénky pro pořad Dvaadvacítka, která se nesměla v parlamentě natáčet (Jan Kraus)
 • Nebezpečí znesvěcení posvátné Poslanecké sněmovny? (Marie Lipoldová)
 • Demokracie v ČR nemůže být ohrožena, protože žádná tu není a ČT, stejně jako ostatní televize v ČR, i nadále informují o politice stereotypně jen o tom, co už je stejně známo (Jiří Novák) Česká televize:
 • Bubílková a Šimek v televizi záměrně lžou pro politické účely, anebo jsou jen špatně informováni? (Petr Jánský) Václav Havel za Pražského jara 1968:
 • Neplánovaná zastávka na cestě k revoluci (Financial Times) Evropská unie se rozhodla přijmout jednotnou měnu:
 • Velká hazardní hra: Evropa se postavila z politických důvodů proti zákonům ekonomiky (The Times) Evropské dějiny a současnost:
 • Památník bitvy národů u Lipska (Aleš Zeman) Oznámení:
 • Pražský pochod 8.5. k výročí vítězství nad fašismem (Iniciativa proti rasismu)
 • Sedmé číslo časopisu Hurontaria na síti  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Obraz všedního dne v Čechách:

  Martin Vadas

  Parlament České republiky

  Poslanecká sněmovna 118 26 Praha 1 - Malá Strana - Sněmovní 4

  Tel.:02/5717 1111 Fax:02/551276

  Vážený pan Ing. Zeman Miloš, předseda PS PČR

  Místopředsedové: Ledvinka Karel, PhDr. Vlach Jiří, Ing. Kasal Jan, JUDr. Buzková Petra, Doc.MUDr. Zvěřina Jaroslav, CSc.

  Na vědomí:

  Mgr. Jakub Puchalský, generální ředitel České televize

  PhDr. Jan Jirák, předseda Rady České televize

  Praha, 30. dubna 1998

  Věc: Cenzura v Parlamentu ČR

  Vážený pane předsedo,

  vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci,

  dnes jsem byl informován paní Mgr. Ilonou Jiráskovou, vedoucí výroby České televize, že Vám odpovědný úředník Ing. Petr Kynštetr, CSc., vedoucí Kanceláře Parlamentu ČR, odmítl umožnit natáčení několika scének programu alternativní zábavy České televize "Dvaadvacítka" autorů Jana Krause a Jiřího Ornesta v prostoru budovy Poslanecké sněmovny PČR s poukazem na údajně "nevhodný obsah scénáře" a "nebezpečí znesvěcení posvátné Poslanecké sněmovny" !

  Státní úředník povolaný ke správě budovy a hladkého chodu administrativy jednal nikoliv z provozních důvodů, kterým bychom se snažili přizpůsobit, abychom nenarušili zákonodárný proces sněmovny, ale z důvodů "nevhodného obsahu scénáře"! Mgr. Jirásková mě informovala, že tento a další úředníci sněmovny s ní dokonce smlouvali o obsahu scénáře - "jestliže přepracujete scénář, mohli bychom natáčet..."!

  Dovoluji si Vás, zákonodárce, upozornit na bezprecedentní jednání kanceláře, jejíž úředník během svého letitého působení v úřadu zřejmě nezaznamenal přijetí Listiny základních práv a svobod, která je (doufám že dosud) součástí našeho ústavního pořádku.

  Dovoluji si připomenout: "Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady... ...pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány... usneslo se na této Listině základních práv a svobod: ...

  Článek 15

  (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

  (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena...

  Nikdy bych se neodvažoval Vás ani Vašeho úředníka obtěžovat naším scénářem. Nelze kohokoliv nutit, aby se mu nějaký scénář líbil (zejména nemá-li ani kvalifikaci k posuzování takových specifických lidských výtvorů). Přesto, když Vaše kancelář projevila zájem o naši práci, produkce jí ochotně scénář zapůjčila.

  Doufám, že nedopustíte, aby scénář krátké hrané scénky zaměstnával Vaši mysl naplněnou úsilím o zdárné zakončení časově omezeného poslaneckého mandátu a poučíte Vašeho úředníka, že jeho pracovní náplní není (alespoň doufám) "cenzura" cizích scénářů, ale pokorné zajišťování legislativního procesu. Prosím, abyste se přičinili o to, aby Váš úředník respektoval tento výše citovaný první zákon České republiky a umožnil realizaci našeho scénáře stejně svobodomyslně, jako již dříve umožnil dlouhodobé hanobení fasády Parlamentu hadříky extremistů, nebo např. natáčení videoklipu kolegy M.Ebena aj.

  Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem

  Martin Vadas, režisér a pedagog Filmové a televizní fakulty AMU v Praze

  Věc bohužel spěchá: Zákaz Ing. Kynštetr vydal 30.04.1998 v 15 hod.,

  natáčet bychom měli 4. května 1998.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|