pondělí 4. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled aktuálních zpráv z ČR Obraz všedního dne v Čechách:
 • Cenzura v českém parlamentu? (Martin Vadas)
 • Kompletní scénář satirické televizní scénky pro pořad Dvaadvacítka, která se nesměla v parlamentě natáčet (Jan Kraus)
 • Nebezpečí znesvěcení posvátné Poslanecké sněmovny? (Marie Lipoldová)
 • Demokracie v ČR nemůže být ohrožena, protože žádná tu není a ČT, stejně jako ostatní televize v ČR, i nadále informují o politice stereotypně jen o tom, co už je stejně známo (Jiří Novák) Česká televize:
 • Bubílková a Šimek v televizi záměrně lžou pro politické účely, anebo jsou jen špatně informováni? (Petr Jánský) Václav Havel za Pražského jara 1968:
 • Neplánovaná zastávka na cestě k revoluci (Financial Times) Evropská unie se rozhodla přijmout jednotnou měnu:
 • Velká hazardní hra: Evropa se postavila z politických důvodů proti zákonům ekonomiky (The Times) Evropské dějiny a současnost:
 • Památník bitvy národů u Lipska (Aleš Zeman) Oznámení:
 • Pražský pochod 8.5. k výročí vítězství nad fašismem (Iniciativa proti rasismu)
 • Sedmé číslo časopisu Hurontaria na síti  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Demokracie v ČR nemůže být ohrožena

  Jiří Novák

  Důvod je jednoduchý. Žádná demokracie tady není. Svědčí o tom i zveřejněná stížnost v BL. Proto se připojuji k požadavku Martina Vadase na přehodnocení stanoviska k možnosti natáčení v areálu Parlamentu ČR. Stejně jako budu hájit právo odpovědného úředníka Parlamentu na rozhodnutí, zda je nebo není možné natáčet a jaké technické a časové požadavky musí být dodrženy, musím hájit i právo na svobodný názor a jeho šíření. Proto jsem se rozhodl protestovat proti odmítnutí souhlasu pro nevhodný scénář. Cenzuru scénáře a požadavky na úpravy považuji za zcela nepřípustné. Tento protest zveřejníme i na pondělní tiskové besedě. Lituji pouze toho, že ČT ho nebude vysílat, protože naše akce programově ignoruje.

  V té souvislosti mě mrzí, jak se každý dovolává zákonů jenom tenkrát, když se mu to momentálně hodí. Příkladem jsou i oslavy 1. máje. Živnostenská strana a Nezávislí pořádali veselici na Staroměstském náměstí. Přijelo několik autobusů z celé republiky a kapely z Moravy a z východních Čech. Proběhlo společné Karlovarsko - Mutěnické vystoupení a pochopitelně zazněly i proslovy představitelů Nezávislých a Živnostenské strany. Dovedu si představit, jaké starosti jsme tím způsobili štábům našich televizí včetně ČT, když se při přebíhání z Kaprovy ulice na demonstraci ČSSD museli Staroměstskému náměstí úzkostlivě vyhýbat. Možná, že by bylo vhodné, podívat se nejen na článek 15 Listiny základních práv a svobod, ale také na článek 17, stejně jako na článek 5 samotné Ústavy ČR a na zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a zákon o České televizi. Morálním právem každého by mělo být, že se bude dovolávat zákonů jenom tenkrát, když sám zákony dodržuje.

  Zmiňuji se o tom proto, že všechny televizní společnosti uvedly zcela stejné informace včetně výňatků z projevů soudruhů Grebeníčka a Štěpána. Je to jednoznačný doklad o mafiánském propojení a trvajícím stranickém řízení sdělovacích prostředků, o které ještě demokracie ani nezavadila. Možná, že by opravdu televizi prospělo veřejné fórum, na kterém by bylo nutno zdůvodnit, proč některé informace chyběly, jak navrhuje v BL Jan Lipšanský. Dokonce by to mohlo vytvořit základ pravidelného pořadu “Co televize tají"

  Ing. Jiří N o v á k

  místopředseda NEZ  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|