čtvrtek 2. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR České postoje:
 • Skandální jednání v Akademii věd? Politika Pražského hradu:
 • Velká změna? (Andrew Stroehlein)
 • The Great Shift? (Andrew Stroehlein) Česká politika:
 • Proč republikáni propadli (Marek Houša)
 • Falešné obrázky Václava Klause (Adam Drda, Lidové noviny, 30. června 1998)
 • O nevědomosti a manipulaci (Jiří Jírovec)
 • Nic není dokonalé (Vratislav Kuška) Zahraniční politika a ČR:
 • Lekce z Kosova (Matthias Roeser) Češi v zahraničí a občanství:
 • Informace ze Senátu: Priorita: občanství ve vlastní zemi
 • Z činnosti Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Botanická zahrada u Lysé nad Labem:
 • Pozvánka do Čech (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Priorita: občanství ve vlastní zemi

  Meritorní význam mělo projednání 2. bodu pořadu schůze

  Jednání vycházelo z výsledků 2. schůze konané 11. února 1998. Tehdy část členů komise navrhovala, aby byla co nejdříve a urychleně připravena zákonodárná iniciativa komise a Senátu ve věci novely zákona č. 40/93 Sb. o nabývání a pozbývání českého státního občanství. Jejím hlavním smyslem bylo anulovat přetrvávající diskriminaci v občansko-právním postavení zahraničních Čechů. Někteří senátoři přitom oprávněně poukazovali na to, že příprava novely tohoto zákona, jež má být předložena ministerstvem vnitra do vlády až ve 4. čtvrtletí 1998, se příliš protahuje. Nakonec většina rozhodla, aby případná legislativní iniciativa byla zahájena poté, až komise obdrží hlubší analýzu problému a seznámí se s jeho širšími souvislostmi. Na základě toho vypracovali odborníci z Právnické fakulty UK do konce dubna 1998 expertízu k novelizaci zákona o státním občanství.

  Mezitím se Poslanecká sněmovna zabývala novelou volebního zákona, jež umožňovala volit i zahraničním Čechům, kteří mají české státní občanství. Její projednávání však bylo odloženo. To vyvolalo v českých zahraničních komunitách značné zklamání. Komise reagovala na tuto situaci dne 4. března 1998 dopisem, který byl vystaven v Internetu. Projevila znepokojení nad odkladem volebního zákona a vyjádřila podporu požadavku uplatnit volební právo všech občanů, kteří se trvale či dočasně zdržují v zahraničí. Jejího jednání se zúčastnil předseda Senátu P. Pithart, který plně podporuje legitimní požadavky zahraničních Čechů a který tento dopis podepsal.

  Zjara byly vyhlášeny mimořádné volby do Poslanecké sněmovny. Následná předvolební kampaň, které se zúčastnili i senátoři, projednání expertízy v komisi pozdrželo.

  Na schůzi komise dne 9. června 1998 se nicméně ukázalo, že v průběhu několika týdnů došlo pod vlivem názorů představitelů zahraničních Čechů, které byly v komisi pozorně sledovány, k posunu stanovisek. Projevil se ve výrazném pochopení legitimnosti práva na české státní občanství diskriminované části zahraničních Čechů. Značně k tomu také přispěla expertíza, jež byla na schůzi projednána. Její autor doc. JUDr. A. Gerloch poukázal na to, že v průběhu dějinných událostí vznikla vinou komunistického režimu, ale zčásti i polistopadové vlády, řada nerovností a diskriminačních opatření při uplatňování československého, respektive českého, státního občanství. Uvedl, že existující zákonná úprava neodpovídá plnému uplatňování čl. 42 Listiny základních práv a svobod. Že jde nyní o to, urychleně změnit stav, kdy určitá část osob je stále zbavena možnosti nabývat práv vyplývajících z institutu státního občanství.

  Předseda komise senátor M. Špaček v diskusi připomněl odložení volebního zákona. Poznamenal, že i kdyby novela v Poslanecké sněmovně prošla, stejně by se nemohla část zahraničních Čechů nemajících české občanství do voličských seznamů zapsat. Položil proto důraz na to, že otázka občanství je dnes prioritní věcí a že komise nemůže v této záležitosti nadále otálet. Jde o to, aby byl vypracován vlastní zákonodárný postup v rámci legislativních pravomocí komise a Senátu. Jeho stanovisko plně podpořila senátorka J. Moserová, která jako místopředsedkyně Senátu důsledně prosazuje legitimní požadavky zahraničních Čechů od samého počátku existence druhé komory Parlamentu. S jejich postoji se ztotožnili všichni přítomní členové komise. Usnesení, které k tomuto bodu jednomyslně přijali, zavazuje komisi, aby podle čl. 15 Prozatímních pravidel jednání Senátu o návrzích zákonů připravila do září 1998 zákonodárnou iniciativu ve věci novely zákona č. 40/1993 Sb., včetně určení termínů příslušné legislativní procedury. Dále bylo usneseno, aby členové komise projednali s předsedy senátních klubů vlastních politických stran otázku podpory této novely.

  Červnová schůze Stálé komise posunula řešení otázky znovunabytí českého státního občanství o značný kus vpřed. Snad je to dobrá zpráva pro všechny ty, kdož usilují o to, aby se důsledné uplatňování lidských a občanských práv stalo reálným principem života demokratické společnosti.

  PhDr. Jindřich Volek, tajemník

  MUDr. Milan Špaček, v.r., předseda  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|