čtvrtek 2. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR České postoje:
 • Skandální jednání v Akademii věd? Politika Pražského hradu:
 • Velká změna? (Andrew Stroehlein)
 • The Great Shift? (Andrew Stroehlein) Česká politika:
 • Proč republikáni propadli (Marek Houša)
 • Falešné obrázky Václava Klause (Adam Drda, Lidové noviny, 30. června 1998)
 • O nevědomosti a manipulaci (Jiří Jírovec)
 • Nic není dokonalé (Vratislav Kuška) Zahraniční politika a ČR:
 • Lekce z Kosova (Matthias Roeser) Češi v zahraničí a občanství:
 • Informace ze Senátu: Priorita: občanství ve vlastní zemi
 • Z činnosti Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Botanická zahrada u Lysé nad Labem:
 • Pozvánka do Čech (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Z činnosti Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

  Dobrá zpráva ze Senátu

  Dne 9. června 1998 se sešla na třetí (od svého ustavení páté) schůzi Stálá komise. Kromě běžn›ch otázek projednala dva hlavní body:

  1. Účast na  konferenci Přítomnost a budoucnost českých komunit v zahraničí v rámci Týdne zahraničních Čechů (28.6. - 4.7.1998), jejíž II. část se bude konat v Senátu Parlamentu České republiky dne 3. července 1998.

  2. Příprava zákonodárné iniciativy Stálé komise, respektive Senátu, ve věci novely zákona č. 40/93 Sb. o nabývání a pozbývání českého státního občanství.

  V zájmu hlubšího porozumění

  Všichni členové komise se při projednávání 1. bodu shodli na tom, že Týden zahraničních Čechů představuje první velkou významnou mezinárodní akci v rozvoji vztahů mezi Českou republikou a zahraničními Čechy a krajany. Její význam je zdůrazněn tím, že tvoří součást oslav 650. výročí Univerzity Karlovy. Koná se pod záštitou rektora UK a ministra zahraničních věcí ČR. Jejím gestorem je Mezinárodní koordinační výbor, jehož předsedou je Dr. O. Černý ze Švýcarska.

  Řídící grémium Senátu Organizační výbor přijalo již v březnu 1998 usnesení poskytnout prostory, jakož i služby Senátu, pro konání II. části konference dne 3. července 1998 jako projev plného porozumění a vstřícnosti vůči zahraničním Čechům a jejich snaze o rozvoj spolupráce s mateřskou zemí. Na obsahu a organizaci akce se společně s Mezinárodním koordinačním výborem podílejí Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí a Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

  Konferenci v Senátu zahájí předseda Senátu P. Pithart a  s úvodními projevy vystoupí místopředsedkyně Senátu J. Moserová a senátoři M. Špaček jako předseda komise a senátor M. Žantovský jako předseda Výboru pro zahraniční věci. Na slavnostním večeru se s účastníky konference seznámí vedoucí představitelé Senátu.

  K aktivní účasti na jednáních pěti pracovních komisí se kromě senátorky J. Moserové a senátora M. Špačka přihlásili místopředsedkyně a místopředseda komise senátorka V. Vašínková a senátor V. Oplt a rovněž senátoři Z. Babka, J. Petřík a V. Zeman.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|