čtvrtek 3. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a Evropská unie:
 • Proč nejsem eurooptimistou. Našli konečně Češi cestu do ráje? (Tomáš Pecina) Konflikt v Evropské unii:
 • Německo a Francie chtějí Británii vnutit centralizované, vysoké daně Česká politika:
 • Kdo je vlastně v ČR osvícený? (Jiří Jírovec) Jaderná energetika:
 • Polemika o ředitelích zeměkoule (Petr Vařeka)
 • Jaderná energetika kontra zaměstnanost? (Marcel Derian)
 • Trhlíkovo energetické dilema (Marcel Derian) ČR a EU:
 • Celní "válka" s EU (Michal Žemlička) Analýza:
 • Do Evropy po kolenou? (Jaroslav Teplý) Kanada:
 • Výsledek voleb v Quebeku (Aleš Zeman) Podnikatelská kultura:
 • Výsledek potvrzuje pravidlo (Vratislav Kuška)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jaderná energetika kontra zaměstnanost?

  Marcel Derian

  (K článku Ivana Vágnera "Bezpečnost jaderné energetiky? Něco zajímavějšího nemáte?" z 01.12.98 v BL)

  Zdá se, že ve věci výstavby (resp. dokončení) jaderné elektrárny Temelín (dále jen JETE) se začínají objevovat čím dál zajímavější argumentace. Pan Vágner argumentuje tím, že není dobre dostavět JETE, neboť dojde ke zvýšení nezaměstnanosti, zejméne u nízko kvalifikovaných kádrů. Domnívám se, že zatahování takovýchto argumentů brzy skončí diskuzí o možném vlivu JETE na růst ještěrek v Čechách. Zamlžením základního problému nijak nepomůžeme jeho úspěšnému vyřešení.

  Celý problém výstavby JETE, či obecně jaderných elektráren lze omezit na dvě roviny. Rovinu ekologickou a rovinu ekonomickou. Oba tyto pohledy se v mnoha místech prolínají, ale jsem přesvědčen že pouze omezením diskutovaného problému můžeme v reálném čase dojít k nějakému závěru.

  Problém ekologický jsem zmínil na prvém místě, neboť je důležitější. V dnešní době, kdy se stále zvyšují negativní důsledky vlivu lidské činnosti na svět a za současné vysoké medializace ekologie je tento problém politicky velmi citlivý. Z hlediska ekologie má dostavba JETE mnoho kladných i záporných bodů. Dostavbou JETE umožníme odstavení alespon těch nejhorších tepelných elektráren na severu Čech a tím se zabrání další ekologické devastaci tohoto zasaženého území. Negativní vliv smogů a zhoršeného prostředí na obyvatele tohoto regionu je prokázaný. Na druhé straně provoz JETE bude generovat určité množstvé ekologicky velmi těžko přijatelného jaderného odpadu (v porovnání s jedovatým popílkem je odpadu mnohem méně, avšak jeho vysoká radioaktivita jej činí velmi špatně likvidovatelným), provoz JETE bude hrozit možností jaderné havárie a po ukončení provozu zde vzniknou problémy s likvidací elektrárny. Skladování jaderných odpadů je obecně velmi těžkým problémem jak politickým, tak i technologickým. Nicméně v oblasti technologie je vyzkoušena celá řada postupů a schemat řešení ukládky nízko i vysoce aktivních odpadů. Co se týče bezpečnosti provozu, tak sám pan Vágner uvedl, že pro JETE jsou projektovány běžné veverky, ji dlohodobě odzkoušené v provozu (VVER 1000). S těmito typy reaktorů jsou u nás zkušenosti (VVER 440) a jsou schváleny z bezpečnostních hledisek. Z důvodu zvýšení bezpečnosti byla provedena změna projektu v oblasti elektroniky a jako nové řešení bylo zvoleno řešení od fy. Westinghouse. Domnívám se, že z hlediska zabezpečení, je pravděpodobnost ohrožení života lidí na velmi dobré úrovni. Já osobně považuji za nejhorší problém dokontaminaci a likvidaci elektrárny po skončení její živostnosti. Pokuď odhlédnu od problému likvidace elektrárny, pak se mi jeví dokončení JETE ekologicky přijatelnější.

  Ekonomický aspekt celé věci je druhořadý. Bohužel to, že vláda (resp. ČEZ s vládní garancí) utrácí velmi rozmařile, prodražuje výstavbu nelmi nechutným způsobem. Stavební lobby se však opět podařilo prodloužit okamžik kontroly. Ustanovení nějaké mezinárodní vládní komise, do které pak stejně nikdo nechce je diletanství. Ekonomicky však nelze odůvodnit nedokončení výstavby. Přestavba JETE na klasickou tepelnou elektrárnu je jistě možná, ale ekonomika tohoto kroku je katastrofální.

  Pokud to celé shrnu, pak ani sám nejsem zcela přesvědčen, co bych na místě našich politiků udělal. Spíše se však kloním k názoru na dostavbu JETE, ale maximálně bych zdůrazňoval hospodárnost v čase a prostředcích při dostavbě.

  A co se týče vlivu JETE na nezaměstnanost, pak doufám, že JETE, stejně jako internet zvýší potřebu vysoce kvalifikovaných sil. A doufám, že nizkokvalifikované síly s inteligencí Furbyho se budou muset dále vzdělávat. V budoucí konkurenci EU nebude naší předností levná nízkovalifikovaná pracovní síla, ale pouze masa dobře vzdělaných lidí.

  Marcel Derian  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|