pátek 11. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Proč jsem propustil produkčního pořadu Nadoraz Jana Šterna (Jakub Puchalský) Pinochet:
 • Správné rozhodnutí ve prospěch spravedlnosti a lidských práv (Independent)
 • Svědectví mučeného Chilana: Pod elektrodami (Tito Tricot)
 • Pinocheta je třeba vydat stíhání - je to jako s dr. Tisem na Slovensku (Katha Luciaková)
 • Saxonberg tomu nerozumí, protože nemá zkušenost s komunismem (Jaroslav Teplý) Školy a internet:
 • Co se starými počítači? Pošlete je do škol, argumentuje Guardian Mertlík a firma Direkta:
 • Nejsnazší je psát bez znalosti věci. Polemika (zejména) s Danem Dočekalem (Vladimír Kokoška) Jaderná energie:
 • Podzemní těžba uranu hydrochemickou metodou (Aleš Zeman)
 • Čísla hovoří - výroba nebo úspora energií (Jan Trhlík) Oznámení:
 • Nové číslo AmberZinu Děti Země:
 • Dálnice D8 - mýty a skutečnost  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jaderná energie:

  Čísla hovoří - výroba nebo úspora energií

  Jan Trhlík

  Na stránkách BL bylo publikováno mnoho příspěvků z tábora příznivců či odpůrců JE. Bylo by možné diskutovat ještě dlouho, protože většina argumentů je v daném okamžiku neprokazatelných a jejich soudce je pouze čas. Rád bych proto uvedl jeden celkem jasný.

  O efektivitě výstavy jaderné elektrárny Temelín nech» se čtenář přesvědčí sám.

  Instalovaný výkon 2GW. Výkon dodávaný do sítě 2 x 918 MW (cca 10% je vlastní spotřeba)

  Cena (předpokládaná) 98 miliard Kč

  Cena 1 kW výkonu = 98 000 / 2 * 918 000 = 0,0533 Mil Kč = 53 300 Kč / 1kW

  Je na zvážení čtenáře, zda je schopen v domácnosti nebo na svém pracovišti ušetřit 1kW za 53 300 Kč. Dle mého názoru to není problém. Peníze investované do Temelína (a obdobných projektů ve světě) měly být použity na projekty úspor energie v domácnosti a zefektivnění technologických procesů. Např.: formou dotací a grantů na projekty šetřící (elektrickou) energii.

  Poznámka: Pro jednoduchost předpokládáme, že jsou stejné provozní nálady na úspory jako na výrobu energie. Velmi pravděpodobně bude ale provoz úsporných opatření levnější.

  Za současný neradostný stav v  Čechách nese zodpovědnost vedení ČEZu a vlády, které rozhodly o výstavbě a pokračování výstavby JETE. Je zřejmé, že tito lidé (bez ohledu na společenský systém) neměli a nemají ani představu o nějaké energetické politice. Jejich zájmem je koncentrovat politickou a ekonomickou moc. Bohužel mnoho lidí je jim v tom nápomocno, protože obhajují nesmyslné projekty bez odborných znalostí a pochopení širších souvislostí.

  Jak by to mělo být správně? Velmi dobrý je projekt elektrárny ve Vřesové. Dále kombinovaná výroba tepla a el. energie v městských teplárnách a menších jednotkách - jak se začíná prosazovat ve světě. Palivem by měl být především zemní plyn, protože světové zásoby zemního plynu jsou celkem slušné. Nejdůležitějším prvkem jsou ovšem úsporná opatření. Jejich výčet, využití a ekonomický rozbor bohužel přesahuje rozsah tohoto článku.

  Ing. Jan Trhlík  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|