pátek 12. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Češi ze zahraničí:
 • Česká policie mi vzala mé české jméno (Dáša Obereigner(ová)) Postmodernismus a intelektuální výšiny TV Nova:
 • Čas na "Počasíčko" (Andrew Stroehlein) BBC:
 • BBC nebude likvidovat české vysílání Špionážní aféra:
 • Hrdost! Česká vláda se neměla podřizovat MI6 (Jiří Jírovec) České soudy a Češi v zahraničí:
 • Porušil Vojtěch Cepl českou ústavu? (Aja Bufka) Češi v zahraničí:
 • Benešová nežádoucí? (Petr Jánský) Klaus a komunisté:
 • Sean Hanley a KSČM (Petr Jánský) Velká Británie:
 • Britská vláda chce ovlivňovat sdělovací prostředky Evropská unie:
 • Nedemokratičnost Evropské komise Reakce:
 • Hájím článek Dušana Slugoně (Petr Vařeka) Oznámení:
 • Konference SVU Česká a slovenská Amerika - Quo Vadis?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nedemokratičnost Evropské komise

  V roce 1995 využil Bernard Connolly, vysoký činitel Evropské komise , šéf oddělení Evropské komise pro měnové otázky, své dlouhodobé dovolené k tomu, aby napsal polemickou knihu, uvedl včera v deníku Times jeho hospodářský komentátor Anatole Kaletsky.

  Kniha se jmenovala The Rotten Heart of Europe, Shnilé srdce Evropy. Podle Kaletského je to dosud intelektuálně nejpřesvědčivější, ekonomicky nejsouvislejší a politicky nejpředvídavější text, analyzujícím instituce Evropské unie v devadesátých letech.

  Connolly v knize argumentuje, že projekt jednotné evropské měny bude využit k tomu, aby vznikl nezadržitelný pohyb pro plné politické sjednocení v Evropě, jemuž budou podle nepsané dohody dominovat německé a francouzské politické elity. Podle Connollyho jde o projekt, který musí být realizován vskrytu, protože ani evropské národy, ani evropské parlamenty nebyly nikdy\ ochotny ho podpořit, když jim byl předložen otevřeně.

  Connollyho z Evropské komise rychle vyhodili. Tento týden probíhalo jeho odvolání u Evropskéhou soudu v Lucembursku. Connolly konstatoval, že neporušil svou pracovní smlouvu, nezveřejnil žádné důvěrné informace a napsal knihu ve volném čase.

  Kaletsky ve svém článku varuje, že skrytá agenda, kterou užívají jistě všichni politikové, se zdá být daleko dominantnější v politice Evropské unie než jinde. Druhá otázka je podle něho daleko také důležitá: komu má státní úředník vlastně sloužit?

  Je prý jasné, že cílem Evropské unie je skutečně tajná nenápadná politická integrace. Má k tomu dojít postupně, přenášením stále většího množství pravomocí národních parlamentů do Bruselu.

  Jean Monnet, otec zakladatel, tvůrce konceptu "sjednocené Evropy" už v padesátých letech poukazoval na to, že tento proces může být úspěšný, pokud bude zahájen relativně nekontroverzními hospodářskými funkcemi, jako například zemědělstvím a ocelářstvím, které nevyvolají obavy ze ztráty národní suverenity. A postupný přesun moci od národních parlamentů do Bruselu musí být učiněn právně nezvratitelný.

  Komu tedy má být odpovědný státní úředník? Otázka je velmi aktuální v souvislosti s nedávnou kontroverzí, týkající se korupce v Evropské unii, která málem vedla k propuštění dvou evropských komisařů, Edith Cressonové a Manuela Marína a k rezignaci Jacquese Santera, šéfa Evropské komise.

  Má být státní úředník odpovědný jen svým přímým nadřízeným, anebo má projevovat širší loajalitu občanům?

  Kaletsky varuje, že v nové Evropě je moc a odpovědnost politiků od sebe velmi radikálně oddělena. Není právně řádně kodifikováno, že se politik musí zodpovídat veřejnosti. Evropská ústřední banka o sobě prohlašuje, že je "nejotevřenější bankou na světě", protože po každém zasedání své rady vydává tiskové komuniké. I kdyby bylo možno toto komické tvrzení přijmout, potíž je, že to není nikde potvrzeno právně - to, že banka vydává komuniké, záleží čistě na její blahovůli a může to kdykoliv přestat dělat.

  Nejasná je také odpovědnost politiků Evropské komise. Bruselští politikové jsou nedemokratičtí, mnozí z nich jsou nevoleni, a dokud demokracie do Bruselu nepronikne, musíme jen doufat, že alespoň někteří tamější státní úředníci budou mít odvahu veřejně Evropskou unii kritizovat, uzavírá komentátor deníku Times.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|