středa 23. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby České hospodářství:
 • Propad HDP (Ivan Hoffman) Imperialismus Britských listů:
 • Jak dostali barbaři po papuli (Ivan Vágner)
 • Imperialismus Britských listů (Jan Čulík) České školství:
 • Zaveďme informační systém, jak si vedou absolventi kterých škol (Jaroslav Král) Nacionalismus, Slované a Skandinávci:
 • Úplně by stačilo přestat dabovat zahraniční televizní filmy (Dalibor Štys) Bankovnictví:
 • Moje americká banka je (víceméně) zadarmo (Marek Sojka) Kosovo:
 • Kdo ochrání nejnovější uprchlíky? (Miloš Kaláb)
 • Bývalý finský prezident o Kosovu (Miroslav Lehecký)
 • Osvětim a Kosovo (Miloš Koenig) Ekologie v ČR:
 • Inspekce potvrdila vážné nedostatky v povolení rekultivací Dolu Krahulov (Děti Země) Ekologie:
 • Aféra s belgickými kuřaty končí, dioxiny zůstávají (Děti Země) Reakce:
 • Iracionální komunistické manipulace (Ferdinand)
 • Dr. Richard Pleva fušuje do novinařiny (Josef Schrabal) Oznámení:
 • Konference Objekty 99 (Česká zemědělská univerzita)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdo ochrání nejnovější uprchlíky?

  Miloš Kaláb

  Články pana Davida Warrena jsou v angličtině přístupné v novinách The Ottawa Citizen. V jednom ze svých nejnovějších napsal:

  Zatímco bych asi byl posledním člověkem, který by odsuzoval pohrdavý přístup ve zpravodajství, protože je pro něj místo, jsem překvapen, s jakou samozřejmostí příjímají západní sdělovací prostředky nejnovější 'etnické čištění'. Pokud víme, většina kosovských Srbů se neprovinila válečnými zločiny. Je jich 200,000 nebo více a většina se jich narodila ve vesnicích a městech, které nyní opouštějí v osobních i nákladních autech, autobusech, s vozíky i pěšky, nesou a vezou, co mohou, zatímco mladí Albánci po nich házejí kamením za bezmocného přihlížení vojsk NATO.

  Kosovská osvobozenecká armáda (KLA) vystoupila z lesů, aby se rychle ujala nadvlády nad větší částí země ještě před příchodem jednotek NATO. Slíbili jsme, že je odzbrojíme jakožto součást naší dohody, kterou nám Rusové pomohli uzavřít s tím člověkem v Bělehradě, kterého my nazýváme 'válečným zločincem'. Že to ale nedokážeme, je nyní zcela zřejmé - je jich příliš mnoho a mají přiliš mnoho podpory veřejnosti. Zatím je KLA vděčná NATO, protože to za ně udělalo špinavou práci - a tedy se 'chovají slušně'. To znamená, že nestřílejí po odcházejících srbských vojácích a civilistech. Zatímco politováníhodné kolony srbských lidí odcházejí přeplněnými venkovskými cestami, co tito lidé slyší? 'Ú-Čej-Ká, Ú-Čej-Ká' - začáteční písmena KLA v albánštině (UCK) - a o odplatě, která by na ně čekala, kdyby se chtěli vrátit. Podle toho, co se dovídám, jsou to mladí kosovští Albánci, kteří skandují a vykřikují, aby uprchlíky ponížili a zastrašili.

  Na rozdíl od těchto scén jsou jiné, kdy se starší Srbové a Albánci vzájemně objímají a loučí navždycky. Staří sousedé, kteří po generace žili v pokoji a míru. Radikalizovaní mladíci z toho raději nic nechtějí znát nebo ani nevzpomínat na to, že nedávno mnoho kosovských Srbů riskovalo své životy a majetek, když poskytovali útulek Albáncům při příchodu milice. Dav nerozlišuje. Srbové vědí jen jedno a to je, že je nejlépe, aby odešli.

  Kosovo je provincie, jejíž hranice byly vytyčeny v nejnovější době, přesně v r. 1945, jakožto 'autonomní' etnická oblast, jak byla definována Titovými komunisty. Je to oblast, kterou získaly srbské a černohorské síly v r. 1912 (aniž došlo k takovému násilí jako nyní). Dříve se nejednalo o jeden národ ale o dvě zeměpisné oblasti - kopce uprostřed dělí celou oblast na dvě části, východní a západní. Bylo to území mnoha kultur (multicultural) po celou dobu, co existují záznamy.

  Teprve nyní, tedy dnes, jakožto následek zášti a plenění, se z něho dělá národ a nesmazatelně se mu přiděluje etnická příslušnost.

  Jediná rozumná slova, která jsem vůbec slyšel z úst prezidenta Billa Clintona za několik posledních měsíců, je jeho přiznání, že byl ignorantem, co se týká historie Balkánu, že udělal chybu, když zbrkle mluvil o dlouhé historii etnického násilí. Nejedná se o žádnou dlouhou historii. Nejrůznější národnosti Balkánu byly proti sobě postaveny politiky 20. století. Nejsou dokonce obětmi nacionalismu jako spíš moderní politiky touhy po moci a ideologických mýtů.

  Srbové patřili do země, která se dnes jmenuje Kosovo, po velice, velice dlouhou dobu. Podobně jako jejich albánští a jiné sousedé bojovali po staletí jak ve prospěch tak i proti muslimským Turkům, katolickým Rakušanům a každému jinému impériu.

  Ta bitva o Kosovo v r. 1389, která dnes dává moderním srbským ideologům jejich formativní mýty, byla bitvou, při níž Srbové i Albanci bojovali bok po boku na obou stranách. Středověká srbská království nemají spojitost s tím, co se dnes nazývá Srbsko - podobně nemá spojitost ani starověká albánská feudální vrchnost s dnešními albánskými válečníky. Jsou to všechno omyly, lži a překrucování.

  Nicméně my dnes ctíme ty lži, které vytvořili lidé jako Tito a Miloševič. Jako ignoranti straníme jedněm proti druhým. I ty nádherné chrámy a kláštery Metohije, 'země chrámů', které obklopují starodávné město Peč, byly přeměněny z majáků zbožného pravoslaví na symboly nacionalistických svárů a nyní jsou z tohoto důvodu opouštěny.

  Další malý plod křesťanství, který uvadl, nyní odpadl od větve a posvátná země byla znesvěcena. Mniši totiž také odejdou.

  A v dnešním Srbsku jsou kosovští Srbové ztraceni. Pro pana Miloševiče je velice nepříjemnou skutečností, že budou muset být umístěni v uprchlických táborech. Pro městské Srby budou 'albanizovanými' cizinci. Pro Západ jsou to páriové a pravděpodobní váleční zločinci. Pro kosovské Albánce jsme byli jejich přáteli, ale tito lidé nemají nikoho.

  Miloš Kaláb

  Poznámka JČ: Souhlasil bych s názorem kanadského autora, že obyvatelé Kosova "nejsou obětmi nacionalismu jako spíš moderní politiky touhy po moci a ideologických mýtů". Totéž se opakovaně ozývá z úst samotných kosovských svědků, Srbů i Albánců, a také místní lidé opakovaně v britských sdělovacích prostředcích zdůrazňují, že nejde pokaždé dělení mezi Srby a Albánci, ale o dělení mezi slušnými lidmi a zločinci. Nedokážu určit, nakolik si britské sdělovací prostředky tyto tolerantní lidi záměrně vybírají. Historické aspekty jsou myslím - nebo měly by být - podružné. To, že bylo Kosovo od hlubokého středověku srbským vlastnictvím, nemůže ospravedlnit vraždění Albánců.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|