středa 23. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby České hospodářství:
 • Propad HDP (Ivan Hoffman) Imperialismus Britských listů:
 • Jak dostali barbaři po papuli (Ivan Vágner)
 • Imperialismus Britských listů (Jan Čulík) České školství:
 • Zaveďme informační systém, jak si vedou absolventi kterých škol (Jaroslav Král) Nacionalismus, Slované a Skandinávci:
 • Úplně by stačilo přestat dabovat zahraniční televizní filmy (Dalibor Štys) Bankovnictví:
 • Moje americká banka je (víceméně) zadarmo (Marek Sojka) Kosovo:
 • Kdo ochrání nejnovější uprchlíky? (Miloš Kaláb)
 • Bývalý finský prezident o Kosovu (Miroslav Lehecký)
 • Osvětim a Kosovo (Miloš Koenig) Ekologie v ČR:
 • Inspekce potvrdila vážné nedostatky v povolení rekultivací Dolu Krahulov (Děti Země) Ekologie:
 • Aféra s belgickými kuřaty končí, dioxiny zůstávají (Děti Země) Reakce:
 • Iracionální komunistické manipulace (Ferdinand)
 • Dr. Richard Pleva fušuje do novinařiny (Josef Schrabal) Oznámení:
 • Konference Objekty 99 (Česká zemědělská univerzita)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Inspekce potvrdila vážné nedostatky v povolení rekultivací Dolu Krahulov

  Děti Země

  V případě záměru zavážení dolu Krahulov u Rudné u Prahy inertním odpadem a nezákonným postupem firmy STAZ co. se podstatně změnila situace. Na základě stížnosti, kterou podaly Děti Země, provedla Česká inspekce šetření, o jehož výsledku jsme již obdrželi zprávu. Ta obsahuje potvrzení několika bodů stížnosti a to zejména:

  Povolení není pravomocné a je v odvolacím řízení na OkÚ Praha západ (přesto firma STAZ co. zahájila práce). Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (vydal Okresní úřad Praha západ) vykazoval takové nedostatky, že inspekce podala podnět k přezkoumání Ministerstvu životního prostředí. Navíc nebyl vůbec vydán souhlas se zásahem do krajinného rázu, nutný podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Realizace záměru zlikviduje část stávajícího regionálního biocentra.

  Děti Země se domnívají, že vzhledem k uvedeným skutečnostem, by měl Okresní úřad Praha západ měl územní rozhodnutí zrušit a nesmyslný záměr by bylo lépe zapomenout. V lokalitě proběhla spontánní revitalizace a další zásahy mohou přírodě pouze uškodit. Tzv. “rekultivace", které firma STAZ navrhuje mají pouze legalizovat skládku odpadů, za jejichž uložení se běžně inkasuje v řádu desítek korun za tunu. Obec Rudná u Prahy vydala nesouhlasné stanovisko s uvedeným záměrem a v územním plánu obce Nučice je stavební činnost zakázána a o provedení tzv. “rekultivací" má zájem pouze STAZ co. O serióznosti STAZu co. svědčí i stále šetřený případ Červeného lomu u Koněprus, kdy tato firma prováděla horní činnost bez jakéhokoliv příslušného povolení, nereagovala ani na zákaz báňského úřadu a případem se zabývá i policie.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|