úterý 13. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Korupce v  ČR:
 • Korupce české policie, zaměřená vůči cizincům, se nevyšetřuje (Michal Škop) Mladá fronta Dnes, Zeman a Čekan:
 • Skvrny na bryndácích českých novinářů (Jaroslav Plesl, časopis Euro) Česká politika:
 • Svatá Markéta, žito a referendum (Jaroslav Veis, Český rozhlas) Kosovo: Britští novináři ostře reagují na útoky vládního propagandisty:
 • Pravda a lži (Alex Thomson, Channel Four News)
 • Zkontrolujte si fakta (Michael Williams, BBC Radio) Literární noviny:
 • Literární noviny: Výlučnost českých intelektuálů a reálný svět (Juliana) Restituce a Češi v zahraničí:
 • Jo, milej pane, máte smůlu. Nejste občanem Paříže (Vratislav Kuška) Internet:
 • Vstoupí politická scéna na internet? (Kostas Zgafas) Školství:
 • Co dělat (aby mohli mladí lidé víc studovat v zahraničí)? (Jiří Jírovec) Korupce na právnické fakultě v Praze:
 • Jiřímu Jírovcovi: V Čechách nikdy nikdo neodstupuje (Jindřich Pařík) Školství:
 • Jak je to tedy s maturitami na britských školách? (Jaroslav Teplý, JČ) Reakce:
 • Čtenost článků s bulvárními titulky v BL (Petr Němec)
 • Jak je to s životním prostředím a českou občanskou společností (Jiří Soler)
 • Čtenáři nechtěli vidět nahou zpěvačku (Karel Kocourek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak je to tedy s maturitami na britských školách?

  Jaroslav Teplý napsal:

  Dovětek k dovětku BL 12.7.99.

  Neznám přesně zákulisí, jaký je vztah universit se středními školami a se zadáváním maturitních otázek v Britanii dnes. To, co vím pochází z doby před cca 13 - 21 lety, kdy na britské škole v Holandsku shodou příznivých okolností studovaly naše ratolesti.

  Škola byla tehdy, jak já to nazývám, " napojena" na Oxford -Cambridge Board. V určitém okamžiku rozhodlo její vedení napojit se jen pro určité předměty na London University Board. Důvodem bylo prý praktičtější zaměření Londýna pro zvolené předměty (a tím snad i lepší výsledky zkoušek, o což škole šlo).

  Na " maturitních" výsledcích stálo pak O-C Board nebo London University Board. Říkáte-li, že náplň maturitních je určována centrálně a zkoušky jsou centrálně hodnoceny zkouškovými radami, jaký smysl tedy mělo rozhodnutí britské školy v Holandsku? Možná měly ty různé " boardy" různá kriteria respektovaná zkouškovými radami, nebo se škola domnívala, že k nejlepším výsledkům jednotných zkoušek vedou "osnovy" Londýnské university, v každém případě bylo zřejmé, že volba university hrála asi dost důležitou roli.

  Také je možné, že dnes už jsme dál a všechno je jinak.

  Vysvětlení JČ: "London University Board" není univerzitní zkoušková maturitní instituce, ale jen jedna z mnoha britských středoškolských zkouškových rad, jejíž členové, v tomto případě, se rekrutují z univerzitních učitelů londýnské univerzity, to však není nutnou podmínkou. Tato "London University Board" není radou vysokoškolskou, ale středoškolskou.

  Britské střední školy a jejich osnovy jsou řízeny jednotlivými regionálními školskými radami, které jsou pod správou ministerstva školství.

  Každá škola si může rozhodnout, které regionální zkouškové radě se podřídí, podle toho, zda se jí líbí její zkoušková zadání. (V Británii nyní existují centrálně ministerstvem školství na školy uvalované školské osnovy, ale jednotlivé regionální zkušební rady mohou mít v osnovách a ve zkouškách mírné odchylky.)

  Maturity jsou písemné a během prázdnin je opravují nezávislí učitelé ze škol, které spadají pod jinou regionální zkouškovou radu. Je protizákonné a nepřípustné, aby maturitní zkoušky opravovali učitelé, kteří své žáky učili a dovedli k maturitě.

  Na opravování maturitních zkoušek se může přihlásit každý učitel, který má o to zájem, opravuje se podle přesného vzoru. Učitel za to dostane zvlášť zaplaceno. Opakuji, opravuje písemky studentů z jiného regionu, než jakému podléhá jeho škola.

  Nejlepší školy, jimž záleží na tom, aby připravovaly své žáky co nejúspěšněji na vstup na univerzity, vyjednávají také o způsobu učení svých žáků s univerzitami.

  Pro přijetí na jednotlivé univerzitní fakulty či katedry jsou předem zveřejněny požadavky, v jakých oborech musí mít středoškolský student maturitu a s jak kvalitními výsledky. Univerzity neovlivňují přímo náplň středoškolského studia.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|