pátek 8. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Stávka lékařů:
 • Lidi o stávce lékařů nevědí nic (Michal Sojka, ČLK)
 • Otevřený dopis lékařů vládě ČR
 • Špatné protilékařské argumenty (Petr Hájek)
 • Něco pro potěšení pana doktora Janicadise /Saša Křížek)
 • Mnozí lékaři nejsou výjimeční ( Milan Krejčiřík) Česká a slovenská politika:
 • Zeman a Dzurinda (Ivan Hoffman) Telekomunikační komise ČSSD:
 • Jak je to vlastně s účastí Štěpána Kotrby v Monipressu? (Ferdinand) Právo:
 • Chyby v české ústavě (Vojtěch Běhunčík) Česká politika:
 • O obviňování ze "škůdců": Ivanu Hoffmanovi (Jiří Soler) Podivné priority Lidových novin:
 • Jací nezaměstnaní jsou pro LN zajímaví a co je "dramatické zvýšení cen energie" (Jaroslav Polák) Romové v Ústí
 • O právních zdech kolem plotozdi v Matiční uličce Ekologie v ČR:
 • Pražské služby nezveřejňují o malešické spalovně úplnou pravdu
 • Petici proti drůbežárnám podepsalo téměř 6.000 občanů Oznámení:
 • Demonstrace 28. října za navrácení českého občanství a restituce (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Den protestu zdravotníků 6.10.1999

  Otevřený dopis vládě ČR

  České zdravotnictví funguje ke spokojenosti pacientů pouze díky obětavé práci zdravotníků, kteří jsou nuceni dotovat špatný systém na úkor svých příjmů.

  Ministr David nekomunikuje s odbornou veřejností a ministerstvo zdravotnictví pod jeho vedením nedokázalo připravit ani jeden návrh zákona tak, aby mohl být schválen poslaneckou sněmovnou.

  Ve svém programovém prohlášení i v koncepci rozvoje resortu zdravotnictví slibovala vláda ČSSD zvýšení příjmů zdravotníků “během dvou let o desítky procent". Lednová úprava mzdových tarifů však nepřinesla ani pouhé vyrovnání propadu reálných mezd, ke kterému došlo v uplynulých letech. Mzda v resortu zdravotnictví tvoří i nadále pouhých 94% celostátního průměru. V žádném případě tedy nejde o narovnání mzdových relací, které požadujeme. Vzhledem k tomu, že s podstatným růstem mezd zdravotníků v příštím roce vláda nepočítá, je zřejmé, že slib nebude splněn. Zdravotníci se cítí být podvedeni, a proto:

  1.Požadujeme okamžité zahájení dialogu mezi zdravotníky a vládou o zásadních změnách ve financování českého zdravotnictví, které umožní lepší ohodnocení práce všech zdravotníků.

  2.Požadujeme, aby průměrný plat u lékařů zaměstnanců dosahoval trojnásobku a u středních zdravotnických pracovníků 1,3 násobku průměrné mzdy v ČR. Připomínáme, že lékaři odpracují v průměru 240 hodin oproti běžným 185 hodinám pracovního měsíce. Náš požadavek odpovídá hodinové mzdě lékaře 150 Kč. V zemích EU se příjem lékařů zaměstnanců pohybuje mezi 2,5 až 5 násobkem průměrné mzdy. Zvýšení mezd chceme zajistit samostatnou mzdovou normou nebo kolektivní smlouvou vyššího stupně pro resort zdravotnictví.

  3.Protestujeme proti arogantnímu chování vlády, ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven vůči zdravotníkům.

  4.Žádáme stabilizaci ekonomických podmínek pro soukromá, nestátní i státní zdravotnická zařízení. Nesouhlasíme s připravovanou likvidací soukromých praxí formou plošných výběrových řízení, jejichž důsledkem by bylo výrazné zhoršení dostupnosti lékařské péče.

  5.Požadujeme vytvoření reálného ceníku zdravotnických služeb a odmítáme nekvalifikovaná rozhodnutí státu v oblasti cen, které zdravotníky poškozují.

  6.Požadujeme urychlené vyřešení rozporu mezi objemem a kvalitou poskytované péče a mezi množstvím prostředků na tuto péči vynakládaných. Je povinností politiků sdělit občanům, že za české peníze nemohou očekávat péči na úrovni amerického zdravotnictví.

  Čeští zdravotníci požadují, aby jejich zodpovědná práce byla společností ohodnocena tak, jak je tomu zvykem ve všech vyspělých demokratických zemích.

  Odmítáme se nechat nadále vydírat a jsme odhodláni pokračovat v protestech do té doby, dokud nebudou splněny naše oprávněné požadavky.

  Nespokojení zdravotníci

  Tento dopis předali zástupci Lékařského odborového klubu, Svazu českých lékařů, Profesní a odborové organizace středního zdravotnického personálu (Unie sester) a Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR vládě po demonstraci před Úřadem vlády. Dnem 7.10. 1999 začíná mezi českými zdravotníky podpisová akce na jeho podporu.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|