pátek 8. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Stávka lékařů:
 • Lidi o stávce lékařů nevědí nic (Michal Sojka, ČLK)
 • Otevřený dopis lékařů vládě ČR
 • Špatné protilékařské argumenty (Petr Hájek)
 • Něco pro potěšení pana doktora Janicadise /Saša Křížek)
 • Mnozí lékaři nejsou výjimeční ( Milan Krejčiřík) Česká a slovenská politika:
 • Zeman a Dzurinda (Ivan Hoffman) Telekomunikační komise ČSSD:
 • Jak je to vlastně s účastí Štěpána Kotrby v Monipressu? (Ferdinand) Právo:
 • Chyby v české ústavě (Vojtěch Běhunčík) Česká politika:
 • O obviňování ze "škůdců": Ivanu Hoffmanovi (Jiří Soler) Podivné priority Lidových novin:
 • Jací nezaměstnaní jsou pro LN zajímaví a co je "dramatické zvýšení cen energie" (Jaroslav Polák) Romové v Ústí
 • O právních zdech kolem plotozdi v Matiční uličce Ekologie v ČR:
 • Pražské služby nezveřejňují o malešické spalovně úplnou pravdu
 • Petici proti drůbežárnám podepsalo téměř 6.000 občanů Oznámení:
 • Demonstrace 28. října za navrácení českého občanství a restituce (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K diskusi o změně ústavy

  Vojtěch Běhunčík, Uherský Brod

  V nedávné době probíhala v českých mediích diskuse na téma změny ústavy, vyvolaná snahou vládních stran o změnu volebního systému a omezení pravomocí presidenta. Jde o velmi průhledné účelové návrhy, motivované snahou o pevnější zajištění pozic, zakopání se v takto opevněných zákopech a pokud možno nejdelší setrvání u moci.

  Domnívám se, že česká ústava sice nutně potřebuje úpravu, nikoli však tohoto druhu. Příznačné pro české politiky je to, že se nezabývají návrhy na skutečně podstatné věci.

  Především je nutno stylizovat ústavu tak, aby se neodkazovala na jiné dokumenty. Ústava je základním zákonem a jakékoliv odkazy na jiné zákony v ní nemají místo. Zkuste si spočítat, kolikrát se v současném textu vyskytují fráze "podrobnosti stanoví zákon", "bude upraveno zákonem", "zákon stanoví" atd. Jenom výraz "stanoví zákon" se v textu nachází 11 x. Takovéto odkazy jsou zcela zbytečné - nic neřeší a jsou pouhým alibismem. Navíc se tak dochází k úplným absurdnostem hodným Kocourkova - viz článek 52: "K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. Způsob vyhlášení stanoví zákon." Předchozí věta silně připomíná povídkovou sentenci Jaroslava Haška "Solnohrad je hlavní město Solnohrad". Na téma ústavy jsem četl velmi dobrou úvahu, která rovněž zdůrazňovala nutnost jejího obecného zakotvení v myslích občanů podobně, jako se to děje v USA - tam se ústava vyučuje na základních školách. Obávám se, že ústava ČR tak, jak je nyní koncipována, by spíše našim dětem mohla způsobit trvalou újmu na duševním zdraví.

  Dále by mělo dojít ke úplnému oddělení tří základních složek moci (zákonodárné, soudní a výkonné) tak, aby se vyloučily možné střety zájmů. To znamená, že nadále by nemělo být umožněno, aby jedna osoba vykonávala jak funkci zákonodárnou (jako člen parlamentu / senátu) a zároveň zastupovala moc výkonnou (jako člen vlády - předseda / místopředseda / ministr).

  Na závěr si nemohu odpustit citovat 2. odstavec článku 2: "Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo." Tady je nutno podtrhnout slovo "může" - to znamená, že nemusí. Vzpomeňte si, jak dlouho trvá boj o referendum - kolikrát od vzniku ústavy v roce 1992 byl podán návrh zákona o referendu. Až doposud byl vždy zablokován, především poslanci z řad ODS. Troufám si tvrdit, že tato strana a především její předseda pan Václav Klaus jsou v současné podobě hlavní překážkou jakýchkoliv dalších změn k lepšímu.

  Páně Kudláčkova nabídnutá částka 5 milionů korun je ještě velmi mírným stimulem - škody způsobené výše jmenovaným panem předsedou ODS ať už přímo (to znamená tím, jak jednal) nebo nepřímo (to jest že nejednal, když měl jednat) již mnohonásobně přesáhly sumu pěti milionů korun.

  Vojtěch Běhunčík, Uherský Brod  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|