pátek 8. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Stávka lékařů:
 • Lidi o stávce lékařů nevědí nic (Michal Sojka, ČLK)
 • Otevřený dopis lékařů vládě ČR
 • Špatné protilékařské argumenty (Petr Hájek)
 • Něco pro potěšení pana doktora Janicadise /Saša Křížek)
 • Mnozí lékaři nejsou výjimeční ( Milan Krejčiřík) Česká a slovenská politika:
 • Zeman a Dzurinda (Ivan Hoffman) Telekomunikační komise ČSSD:
 • Jak je to vlastně s účastí Štěpána Kotrby v Monipressu? (Ferdinand) Právo:
 • Chyby v české ústavě (Vojtěch Běhunčík) Česká politika:
 • O obviňování ze "škůdců": Ivanu Hoffmanovi (Jiří Soler) Podivné priority Lidových novin:
 • Jací nezaměstnaní jsou pro LN zajímaví a co je "dramatické zvýšení cen energie" (Jaroslav Polák) Romové v Ústí
 • O právních zdech kolem plotozdi v Matiční uličce Ekologie v ČR:
 • Pražské služby nezveřejňují o malešické spalovně úplnou pravdu
 • Petici proti drůbežárnám podepsalo téměř 6.000 občanů Oznámení:
 • Demonstrace 28. října za navrácení českého občanství a restituce (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pražské služby nezveřejňují o malešické spalovně úplnou pravdu

  Děti Země

  Děti Země v těchto dnech získaly od České inspekce životního prostředí výsledky měření emisí škodlivin vypouštěných do ovzduší malešickou spalovnou.

  "Na základě nově získaných údajů můžeme zcela zodpovědně prohlásit, že Pražské služby neříkají veřejnosti o malešické spalovně plnou pravdu. Pro prezentaci vlivu spalovny na čistotu ovzduší si ze dvou linek, na nichž se měření prováděla, vybraly tu s nižšími hodnotami," komentuje přístup Pražských služeb předseda Dětí Země, RNDr. Jindřich Petrlík. V některých případech navíc nesouhlasí hodnoty v tabulce zveřejněné Pražskými službami s výsledky uvedenými v oficiálním protokolu z měření firmy TESO.

  Další zavádějící informací, kterou Pražské služby předkládají veřejnosti, je způsob informování o znečištění ovzduší ze spalovny na Internetu (na adrese: http://www.psluzby.cz/spalov.htm). Téměř vždy se zde objevuje, že ve všech ohledech jsou dodrženy limity znečišťujících látek. Chybí však údaj, že výstup na webovských stránkách je v ten daný moment naměřená hodnota, zatímco emisní limity se běžně stanovují v půlhodinových průměrech. Pokud by Pražské služby zveřejňovaly na Internetu tyto hodnoty, dopadla by spalovna hůře, a to především s emisemi oxidů dusíku.

  Na jedné ze dvou měřených linek činila letos zjištěná hodnota koncentrace dioxinů v kouřových plynech 1,17 ngTEQ/m3 (linka č. 2). Tu Pražské služby zveřejnily. Nepochlubily se však již s tím, že na lince č. 1 byla naměřena hodnota koncentrace dioxinů 1,59 ngTEQ/m3. Pokud budou v malešické spalovně v provozu stále souběžně jen dvě linky, pak přispěje ke znečištění ovzduší tento rok 1,5 gramem dioxinů (v přepočtu na toxický ekvivalent). Zařadí se tak na první místo co do množství dioxinů vyprodukovaných českými spalovnami (druhá podle dosud známých hodnot vypustí do ovzduší cca 1 gram dioxinů v přepočtu na toxický ekvivalent =TEQ).

  Množství dioxinů, které malešická spalovna vyprodukuje za rok, naplní při použití nového limitu WHO (pro maximální denní příjem dioxinů člověkem) únosnou dávku pro 14,8 milionu lidí. Nechceme tím samozřejmě říci, že se všechny dioxiny ze spalovny dostanou nakonec k lidem. Používáme toto porovnání jen pro ilustraci. Rozhodně však nelze problém bagatelizovat do té míry, jak to činí Pražské služby.

  Dioxiny ze spalovny v Malešicích nekončí jenom ve vzduchu. Zachycují se společně s těžkými kovy v popílku ve filtrech. Ten chtějí Pražské služby zpracovávat do nové umělé hmoty spolu s vytříděným plastovým odpadem. Toxický odpad by se tak dostal do výrobků jako střešní tašky apod., tedy zcela mimo kontrolu. Na výstavbu centra na zpracování plastů s popílkem chtějí Pražské služby zahájit stavební řízení (u stavebního úřadu Prahy 15). Již chtěly podat žádost, aniž by zadaly zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí takové stavby. Ministerstvo životního prostředí ČR je proto muselo 20. září dopisem upozornit na povinnost posouzení zamýšleného projektu procesem EIA podle zákona č. 244/92 Sb.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|