pátek 15. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Znovu John Keane o Václavu Havlovi:
 • Aféra Sachergate Česká republika, Romové a Evropská unie:
 • Zeď, plot a policie (Ivan Hoffman)
 • O špatném vysvědčení z EU Co číst ze současné české literatury:
 • Česká polistopadová próza (Lubomír Machala, Univerzita Olomouc) Havarijní služby v ČR:
 • Proč nemá v ČR tísňové volání jediné, jednotné číslo? (Petr Novák) Zdraví a vojenství:
 • Za syndromem ze Zálivu je možná bakterie (Jan Charvát, Česká televize) Reakce:
 • Tak jak máme interpretovat Bibli? (Juliana)
 • Jiří Soler proti feminismu a pro elitní školství
 • Komunističtí policejní vyšetřovatelé (Ludvík Vavřina)
 • Připomínky k české ústavě (Vojtěch Běhunčík)
 • Fórum 2000 může být užitečné (čtenář)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Fórum 2000: Rozhodně tentokrát s Janem Čulíkem nesdílím lehce ironický tón jeho poznámky o Fóru 2000

  (Pozn. JČ: Nenašel jsem jméno a adresu autora. Prosím, uvádějte je na závěr či na úvod svých textů.)

  Rozhodně tentokrát s Janem Čulíkem nesdílím lehce ironický tón jeho poznámky o Fóru 2000. Většina zúčastněných má za sebou pozitivní výsledky nejen v oblasti myšlenkové, ale i v praktické politice. Věřím na blahodárnou moc energie, která z takovéhoto setkání jistě vyzařuje. A snad nejsem příliš naivní idealista, domnívám-li se, že se tito lidé mohou pozitivně ovlivnit i navzájem. Marně se však pídím po sbornících z minulých setkání tohoto Fora. Jsou vůbec vydávány? Zatím jsem se s některými příspěvky setkal pouze na stránkách Nové Přítomnosti.

  Podobná setkání bych přirovnal k základnímu výzkumu v přírodních vědách. Tyto objevy se mohou na první pohled rovněž jevit jako spekulace bez jakéhokoli praktického významu. Úspěšné výsledky tohoto základního výzkumu však projdou výzkumem aplikovaným a po nezbytné fázi firemního vývoje pak přinášejí užitek jako nový výrobek.

  Proto doporučuji přistupovat k těmto setkáním seriózněji a spíše o nich věcně informovat. Očekávám, že rodící se Pražský klub by mohl představovat něco jako základní výzkum v politice, ať mu již bude předsedat Václav Havel nebo někdo jiný.

  Poznámka JČ:Obávám se, že shromáždění typu Fórum 2000 jsou spíše divadlo (konec konců, Václav Havel je inscenátor, dramatik) a sebeinzercí, kde se dává důraz spíše na to, kdo se vyskytne v "globálně slavné společnosti" nás chlapců (plus několika symbolických dívek), kteří spolu mluvíme. Vzniklo to všechno z toho, že Václav Havel má ve světě pověst "krále-filozofa", která se ještě nerozplynula, a mnozí rádi jezdí pookřát na jeho královský hrad. Soudě podle agenturních zpráv, většina témat, o nichž se na Fórech 2000 hovoří, se zdá beznadějně zastaralá. Viz loňské téma o "globalizaci". Jsou to, obávám se, často záležitosti, které byly už mnohokrát probírány běžným západním tiskem. Aspoň v té formě, v jaké se tato "uvažování" dostávají na veřejnost.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|