pátek 29. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika, zahraniční modelky:
 • Egon odchází, Naomi přichází (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Gusinskij, Lauder, Železný a Milan Šmíd (Petr Bradáč) Česká republika:
 • Hrozí ČR komunisté a pád do chudoby? (Ferdinand, JČ) Platy českých intelektuálních elit:
 • Chudoba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve státním sektoru je hluboká (pí Vytlačilová-Petrová)
 • Musíte se, vědci, o sebe sami postarat (Dan Šedivý)
 • Platy české inteligence: Čulíkova poznámka je zas jen ideologickým obratem (Jiří Vaněk) Ústí nad Labem a postavení menšin v ČR:
 • Zeď v Matiční (Jan Lipšanský)
 • Proti fšem (Jiří Novák, NEZ)
 • Rasismus (Petr Jánský)
 • Komisaři Helsinského výboru amerického Kongresu vyjadřují ostré rozhořčení nad stavbou zdi v Matiční (anglicky i česky)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Platy české inteligence: Čulíkova poznámka je zas jen ideologickým obratem

  Jiří Vaněk

  Poznámka JČ: Uváděný průměrný britský měsíční plat cca 80 000 Kč je hrubý. V Británii jsou podstatně nižší daně než v České republice.

  Prosím doložit exaktním výpočtem, jinak je tato poznámka zase jen ideologickým obratem.

  JČ: Při svých úsudcích vycházím z konkrétních, ověřitelných osobních, individuálních svědectví. Píše-li dr. Sojka, vydavatel časopisu českých lékařů, že měl po několika letech práce v nemocnici Motol ve věku 34 let i s přesčasy plat 10,500 Kč, je to pro mě významnější než argumentace nejrůznějšími statistikami, o nichž nevím...

  Mnou citovaná statistika pochází z MŠMT a ocitoval ji a rozebírá odborářský týdeník Školství, který je, pokud jde o čísla, seriózní. V podstatě vede neustálou bitvu za zvyšování platů ve školství.

  Na přání mohu oskenovat veškeré tarifní tabulky. Upozorňuji, že uvádím nejnovější údaje (tzn. po zvýšení tarifních platů o 17% od 1. 1. 1999). Údaj pana Sojky je nevěrohodný - chybí doba (možná v roce 1992).

  3) Proč nevěříte mně, když mám k dispozici přesné údaje o 60 učitelích z průměrné státní školy z let 1992 - 1999?

  ...jak k nim kdo došel a co vlastně reprezentují. Musíme se ptát, jak je možné, že čtyřiatřicetiletý lékař dostává takto nízký plat. Stejně na konkrétních svědectvích jsou založeny informace o velmi nízkém platu univerzitního docenta (ten plat je čistý) na FFUK. Právě včera jsem se dověděl, opět od konkrétní osoby, že univerzitní asistentka ve věku 25 let měla v roce 1997 na univerzitě v Ústí nad Labem hrubý nástupní plat 7500 Kč měsíčně.

  Toto je už ale vyslovená lež. Univerzitní docent nemůže mít tak nízký plat, protože to nemůže být jeho nástupní plat. Docentem se člověk obyčejně nestává ve 23 letech. Docent má třídu stejnou jako lékař se dvěma aprobacemi, tzn. o jednu vyšší než učitel střední školy. Asistentka je samozřejmě něco jiného, což asi víte, a může ji být 24 let. Opět se zde také objevuje manévrování s čísly, najednou jde o čistý plat (viz výše). Navíc znovu demagogie - viz můj vzorec výpočtu průměrného měsíčního platu, ten se zdaleka nerovná tarifnímu, rozdíl může činit např. 3000 Kč. Doufám také, že se bavíme o obecném stavu, nikoli o supervýjimkách.

  Jistěže třiadvacetinásobek platu, jaký dostává britský lékař v porovnání s dr. Sojkou v nemocnici v Motole nebere v úvahu rozdíly v cenových hladinách v Británii a v ČR.

  Tomu nerozumím. Sám píšete, že je cenová hladina v UK šestkrát vyšší než v ČR. Dokázal jsem Vám aritmeticky, že nejde o třiadvacetinásobek platu.

  Jedna věc ale platí: budete-li dostávat jako lékař plat 50 000 liber ročně, můžete z toho dobře žít nejen v Británii, ale kdekoliv. I s "únosným" platem v ČR, když vezmeme v úvahu, že v ČR je živobytí levnější než v Británii to nicméně znamená, že zůstane český lékař s českým platem rukojmím českých poměrů a nemůže žít nikde jinde, ani pořádně vyjet na dovolenou. Proč by to měl dělat?

  Znám celou řadu (řádově dvacet) lékařů zaměstnaných ve státních službách, kteří jezdí na dovolenou do zahraničí. Je pravda, že možná nikoliv "pořádně". Argumentuji ve stylu: Stejně na konkrétních svědectvích jsou založeny informace..."

  Proč by měl své schopnosti prodávat za zlomek ceny, kterou mu nabídnou jinde?

  Co se týče komunismu: postavte jednotlivce, kteří se provinili trestnými činy, individuálně před soud tak, jako to udělali s čelnými nacisty po válce v Německu. Neadresné antikomunistické zuření jen vytváří falešné mýty, zabraňuje pochopit nynější situaci i situaci za komunismu.

  To se bohužel nestalo dříve, a proto už asi nestane, ale máme zákon, podle něhož je postavena komunistická ideologie na roveň fašistické. Proto je potřeba neustále poukazovat na zločiny komunismu, zvláště když komunisté zdůvodňují teror v padesátých letech studenou válkou a v podstatě stále prosazují zločinnou ideologii (podle zákona). Jinak je Vaše reakce srovnatelná s názorem "nechte ty milé hochy s holou lebkou vyřvávat si Sláva vítězství!, protože jinak budete vytvářet falešné mýty a nepochopíte nynější situaci."

  Vysvětlení JČ: Nemám k ruce podrobné srovnání daní v ČR a v Británii, vypracovával jsem to asi před dvěma lety a nemám ho bohužel nyní k dispozici. Proto jen z hlavy. V Británii jsou průměrné daně z příjmu přibližně 18 procent, protože prvních cca 4000 liber ročního osobního příjmu (cca 200 000 Kč) je zcela nezdaňováno, většina dalšího příjmu je zdaňována pětadvaceti procenty. Nadprůměrný příjem je zdaňovon čtyřiceti procenty, to je nejvyšší zdaňovací sazba.

  K těm osmnácti procentům daní se dále platí za každého pracovníka v Británii sdružené sociální pojištění. Zaměstnanec sám platí sdružené sociální pojištění ve výši cca 9 procent, zaměstnavatel ve výši cca 11 procent.

  Daně z příjmu jsou tedy v Británii 18 procent, nadto se na jednoho zaměstnance platí sociální dávky ve výši procent. Velmi významné je, jak nízké jsou v porovnání s ČR sociální dávky, které odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Celkové dávky, které se odvádějí na zaměstnance (které platí dohromady zaměstnanec i zaměstnavatel) jsou cca 38 procent celkového nákladu na zaměstnance.

  Co se týče platu zmíněného docenta, je mu 47 let a na zmíněné vysoké škole pracuje nedávno. Mám to přímo od něho a také potvrzeno citací v zahraničním článku, ověřím znovu, až se vrátí ze zahraničí.

  Vím dobře, jakým způsobem jezdí Češi na dovolenou do zahraničí. Argument, který jsem uvedl, o hrdém a rovném finančním přístupu do západních společností platí. V tomto smyslu platí i absolutní srovnání třiadvacetkrát vyššího platu britského lékaře ve srovnání s platem dr. Sojky.

  Ano, nesouhlasím s žádnou zemí, která vyhlašuje nějaké politické přesvědčení za zakázané. V takové zemi není skutečná demokracie. Osoby mají být trestány individuálně, pokud překročí individuálně koncipované zákony (omezování svobody jiné osoby, její terorizování atd.). Zakazovat celé ideologie není demokratické. Vím, že např. pan Petr Uhl má přesně opačný názor a jistě vás, pane Vaňku těší, že ho s ním sdílíte.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|