pátek 29. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika, zahraniční modelky:
 • Egon odchází, Naomi přichází (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Gusinskij, Lauder, Železný a Milan Šmíd (Petr Bradáč) Česká republika:
 • Hrozí ČR komunisté a pád do chudoby? (Ferdinand, JČ) Platy českých intelektuálních elit:
 • Chudoba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve státním sektoru je hluboká (pí Vytlačilová-Petrová)
 • Musíte se, vědci, o sebe sami postarat (Dan Šedivý)
 • Platy české inteligence: Čulíkova poznámka je zas jen ideologickým obratem (Jiří Vaněk) Ústí nad Labem a postavení menšin v ČR:
 • Zeď v Matiční (Jan Lipšanský)
 • Proti fšem (Jiří Novák, NEZ)
 • Rasismus (Petr Jánský)
 • Komisaři Helsinského výboru amerického Kongresu vyjadřují ostré rozhořčení nad stavbou zdi v Matiční (anglicky i česky)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proti fšem

  Jiří Novák (NEZ)

  Diskuse, které světově proslavily zcela bezvýznamnou zeď v jedné ústecké ulici, mají mnohem vážnější dopady, než si většina diskutujících je schopna uvědomit. Signály, které jsou do Evropské unie vysílány jsou totiž zcela jiné, než se dozvídáme z úst různých představitelů. Spor o zeď je totiž signálem, že v ČR nadále ideologie převažuje nad právním řádem.

  Každý, kdo má výhrady ke stavbě zmíněné zdi, musí počítat s tím, že pokud se někomu nebude líbit, že si zavřel dveře u bytu, a prohlásí to za rasistický čin, bude označen za rasistu a české instituce společně s EU ho budou vyzývat, aby dveře odstranil.

  Považuji za zcela nepředstavitelné, aby EU požadovala porušení zákona, který je v této části obdobný zákonům EU. Stavba plotu je nejjednodušším řízením podle stavebního zákona. Vlastník pozemku ohlásí stavbu stavebnímu úřadu.

  Pokud stavební úřad neprotestuje, vlastník si pozemek oplotí. Jedná se tedy o správní řízení, ve kterém není ani vláda, ani Parlament účastníkem. Pokud by byla potřeba vyhlásit jiná pravidla, může vláda navrhnout Parlamentu změnu stavebního zákona, ve které deklaruje, že ploty a zdi je zakázáno stavět mezi sousedy jiné barvy pleti, jiného náboženského vyznání, jiné sexuální orientace a pod. Pokud Parlament takový zákon schválí, je možné podle něj postupovat až od doby účinnosti tohoto zákona. Nevztahoval by se tedy na plot v Matiční ulici.

  Zdi a ploty jsou smutným svědectvím lidských chyb. Rozhodně by nevznikaly, kdyby všichni respektovali práci a práva svých bližních. Je obrovská škoda, že televizní kamery nikdy nezabloudily do vyrabovaných domů v sousedství Matiční ulice. Považuji za fatální chybu, že představitelé ČR nedokáží v orgánech EU zdůvodnit, že se nejedná o žádnou diskriminaci. Obecní pozemek je prostě oplocen a nájemníci mají zajištěn přístup brankami. Jedná se o naprosto standardní situaci, jakých je v ČR několik milionů.

  Na celé kauze mě znepokojuje několik věcí. V první řadě to je až neskutečné patolízalství. Každá úvaha zcela nepodstatného malého úředníka v EU je vydávána za závazný pokyn. Dokonce dochází k tomu, že některý český představitel upozorní EU na problém, který vlastně neexistuje a vzápětí se schová za EU a vykřikuje, že EU požaduje řešení tohoto problému. EU je proto, aby řešila problémy evropské, tedy nadnárodní. Do národních problémů Evropské unii nic není a každý skutečně suverenní stát ji to dává najevo.

  Pokud platí Ústava ČR, (K chybám Ustavy zde) jsou práva občanů pod ochranou soudní moci.

  Pokud byl někdo přesvědčen, že stavbou plotu byla jeho práva porušena, měl se obrátit na soud. Na základě rozhodnutí soudu by plot, který je porušením práv občanů musel být odstraněn.

  To, že na soud se nikdo neobrátil, svědčí o tom, že si jsou všichni vědomi toho, že žádná práva porušena nebyla, a proto byl na odstranění použit zavrženíhodný způsob mediálního skandalizování a nadnárodních pomluv.

  A právě tohle je negativním signálem pro EU, že s dodržováním zákonů to u nás není zas tak moc žhavé. Pokud si uvědomíme, že EU nejsou pouze nepodstatní úředníci, ale také podstatní podnikatelé, kteří mají zájem investovat v prvé řadě do prostředí právně stabilního, není třeba příliš přemýšlet, která cesta je pro ČR výhodnější.

  Pokud budou fungovat společné evropské programy, žádný úředník vstup ČR do EU nemůže zablokovat. Pokud takové programy fungovat nebudou, nebude nás tam nikdo chtít. Všechno ostatní jsou rituální tanečky těch, kterým ještě nedávno čouhaly jenom špičky bot ze spodní části struktury, která se nazývala RVHP.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|